Sök på hela sajten

Lexikonlänkar

Engelska

 

 

 

Engelska <=> svenska

 

Bab.la

Databas för översättning av ord och fraser mellan många olika språk, bland annat mellan svenska och engelska.

 

Dict.com Engelsk-svensk ordbok

Ordbok för översättning mellan engelska och svenska. Den innehåller 20 700 uppslagsord, 7 300 exempel och 38 400 översättningar. Både brittiska och amerikanska motsvarigheter anges. De engelska ordens uttal visas med IPA-tecken och i många fall även med ljudfiler. Uttalet är brittiskt, även för typiskt amerikanska uttryck. Sökning görs samtidigt på både engelska och svenska.

 

Ectaco

Databas för översättning av ord och fraser mellan svenska och engelska. Fungerar i båda riktningarna.

 

Folkets lexikon

Databas för översättning mellan svenska och engelska. Sökning kan göras i båda riktningarna. Lexikonet är baserat på LEXIN men kompletteras och förbättras av användarna.

 

FreeDict

Databas för ordöversättning mellan engelska och svenska. Sökning kan göras i båda riktningarna.

 

Interglot

Databas för ordöversättning mellan flera språk, bland annat mellan engelska och svenska. Synonymer anges.

 

LangToLang

Ordbok till och från drygt 40 språk, bl.a. engelska-svenska.

 

LEXIN Bildteman

En interaktiv bildordbok avsedd för språkinlärning. Ordboken innehåller 1 800 ord på 21 språk och är uppdelad i 21 teman. När man klickar på en bild eller ett ord hör man uttalet. De engelska orden nästan allltid brittiska och uttalet är genomgående brittiskt.

 

Lingvosoft English-Swedish-Dictionary

Databas för ordöversättning mellan engelska och svenska. Fungerar i båda riktningarna.

 

NE.se

Webbversion av NE:s (tidigare Norstedts) svensk-engelska och engelsk-svenska ordböcker. Ordböckerna håller hög kvalitet och innehåller en stor mängd fraser. Gratisversionen innehåller de vanligaste orden, men när det gäller facktermer och andra mindre vanliga ord och uttryck behöver man plusversionen. Tyvärr måste man välja språkriktning. Det går alltså inte att bara söka på ett ord och få träffar på båda språken, vilket är ett stort minus.

 

Några försvenskade anglicismer

En ordlista med 600 svengelska ord översatta till riktig svenska, ibland med en notering om användningen. Pdf-fil.

 

NätLex

Engelskt-svenskt lexikon. Inget rent onlinelexikon, programvaran (freeware) måste laddas ner och användas i datorn, men man måste vara online för att kunna använda det eftersom det använder sig av tre webblexikon: Lexin, Ectaco och FreeDict.

 

TravLang engelska-svenska

6 000 ord.

 

TravLang reseparlör

Till och från över 80 språk, bl.a. svenska-engelska. Välj "Svenska" i menyn och klicka på den engelska/amerikanska flaggan.

 

TravLang svenska-engelska

6 000 ord.

 

Tyda.se

Nätets största lexikon för översättning mellan engelska och svenska, med över tre miljoner ord. Jag har hittat ord här som inte ens finns med i Norstedts stora engelsk-svenska ordbok. Har även ordklass och böjning, synonymer och exempelmeningar plus möjlighet att lyssna på orden.

 

Woordenboek.EU

Databas för översättning mellan engelska, nederländska och ett stort antal andra språk, däribland svenska. Till de engelska orden finns förklaringar, thesaurus och bilder.

 

Woxikon

Databas för ordöversättning mellan 20 språk, däribland svenska och engelska. Synonymer och böjningsformer av verb visas på alla språk.

 

 

 

 

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2024-01-20

Engelska

 

Enspråkiga

Tvåspråkiga

Akronymer och förkortningar

Citat och aforismer

Idiom, ordspråk och fraser

Korsordslexikon

Regionala varianter och dialekter

Slang

Synonymer och antonymer

Övriga engelska lexikon

Madeleine Lars

 

besökare

sedan 2013-08-01

 

Översätt sidan!