Sök på hela sajten

Lexikonlänkar

Engelska

 

 

Abbreviations.com

Enligt dem själva världens största ordbok och databas över akronymer, förkortningar och initialord: "hundratusentals". Innehållet är indelat ämnesvis.

 

Acronym Attic

Över 3 miljoner akronymer och förkortningar.

 

Acronym Finder

Internationell databas med förklaringar till mer än en miljon akronymer och andra förkortningar.

 

Akronyme und Abkürzungen/Acronyms and Abbreviations

Tysk/engelsk databas med förklaringar av 12 000 förkortningar och kemiska beteckningar.

 

BABEL: A Glossary of Computer Oriented Abbreviations and Acronyms

En enorm lista över akronymer och förkortningar inom datorvärlden, samlade på en enda sida.

 

FHOF, Freeware Hall of Fame

Akronymer och initialord som används i datavärlden.

 

Internet Acronym Server

De har samlat akronymer sedan 1988, men jag hittar ingen uppgift om hur många som finns i databasen.

 

Internet Initialisms and Acronyms

Förkortningar som används på internet.

 

OneLook Dictionaries

Den här databasen har många förkortningar.

 

The Free Dictionary – Acronyms

Den här delen av The Free Dictionary drivs av Acronym Finder, innehållet är alltså detsamma som där.

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

 

© Cercurius AB 2013-2021 — Uppdaterad 2021-01-01

Översätt sidan!

Madeleine Lars

 

sidvisningar

sedan 2013-08-01