Sök på hela sajten

Lexikonlänkar

Engelska

 

 

AllWords.com

Databas för sökning av ord med given längd och vissa givna bokstäver. Direktlänkar till ordförklaringar.

 

CataList Crossword Solver

Databas för sökning av ord med given längd och vissa givna bokstäver inom en viss kategori.

 

Crossword Clue Solver

Databas för sökning av ord och fraser med given längd och vissa givna bokstäver.

 

Crossword Dictionary

Databas för sökning av ord och uttryck med vissa givna mönster. Databasen innehåller 850 000 ord, inklusive namn och fraser.

 

Dictionary.com Crossword Solver

Databas som analyserar korsordsnycklar och söker ord med given längd och vissa givna bokstäver. Databasen innehåller 500 000 ord.

 

Find The Word

Databas för sökning av ord med given längd och vissa givna bokstäver. På webbplatsen finns även söksidor för del av ord, palindrom, anagram m.m. Databasen innehåller mer än 900 000 ord.

 

Hanging Hyena

En webbplats för ordspel som bland annat innehåller en "Scrabble helper".

 

One Across

Databas som analyserar korsordsnycklar och söker ord med given längd eller vissa givna bokstäver.

 

Scrambled Word and Crossword Puzzle Solver

Databas för sökning av anagram eller ord med vissa givna bokstäver. Databasen innehåller cirka 380 000 ord, inklusive sammansättningar, akronymer, personnamn och ortnamn.

 

WordMine Crossword Solver

Databas för sökning av ord med given längd och vissa givna bokstäver. Sökning kan göras på 13 olika språk, däribland engelska. Användargränssnitt på engelska, spanska, franska och tyska.

 

Xwordhelper.com

Databas för sökning av ord med given längd och vissa givna bokstäver. Direkta länkar från föreslagna ord till Google och Wiktionary.

 

 

 

 

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2024-01-21

Engelska

 

Enspråkiga

Tvåspråkiga

Akronymer och förkortningar

Citat och aforismer

Idiom, ordspråk och fraser

Korsordslexikon

Regionala varianter och dialekter

Slang

Synonymer och antonymer

Övriga engelska lexikon

Madeleine Lars

 

besökare

sedan 2013-08-01

 

Översätt sidan!