Sök på hela sajten

Lexikonlänkar

Engelska

 

 

Cliché Finder

Över 3 300 fraser med sökbart index.

 

Dictionary of Phrase and Fable

Ebenezer Cobham Brewers Dictionary of Phrase and Fable är en klassiker som kom ut första gången 1870 och nu är uppe i 17:e upplagan. 16 000 uppslagsord med bl.a. allusioner, idiom, mytologi, ortnamn, citat etc.

 

English Idioms, Sayings & Slang

Nätutgåva av Wayne Magnusons bok.

 

Go English.com Idioms

En alfabetisk lista över de vanligaste engelska idiomen.

 

Idiom Site

Engelsk idiomsajt med idiom A-Z.

 

Proverbs and quotes about insects and spiders

En samling ordspråk, uttryck, citat, dikter, sånger m.m. som alla handlar om insekter och spindlar på engelska och nederländska.

 

The Free Dictionary – Idioms and phrases

Databas med sammanlagt 12 000 idiom ur Cambridge International Dictionary of Idioms och Cambridge Dictionary of American Idioms.

 

The Idiom Connection

En stor samling engelska idiom, frasverb och ordspråk, uppställda dels alfabetiskt, dels efter ämnesområde, dels som en lista över de 100 vanligaste idiomen. Även frågesporter relaterade till ämnet.

 

The Origins of Strange Financial Terms

Etymologisk ordlista över uttryck som rör pengar och ekonomi.

 

The Phrase Finder

Sökbar databas med 2 500 engelska fraser och idiom, plus frågesporter och diskussionsforum.

 

UsingEnglish.com: Dictionary of English Idioms & Phrases

Ordbok med 7 000 engelska idiom och idiomatiska uttryck i den sökbara databasen.

 

 

 

 

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2024-01-21

Engelska

 

Enspråkiga

Tvåspråkiga

Akronymer och förkortningar

Citat och aforismer

Idiom, ordspråk och fraser

Korsordslexikon

Regionala varianter och dialekter

Slang

Synonymer och antonymer

Övriga engelska lexikon

Madeleine Lars

 

besökare

sedan 2013-08-01

 

Översätt sidan!