Sök på hela sajten

Om oss

 

Presentation

Vi heter Lars Törnqvist och Madeleine Midenstrand och är gifta sedan 2010, när vi också bildade bolaget Cercurius AB. Innan dess hade vi varsin enskild firma. Lars arbetade med terminologi och typografi och Madeleine med översättning och språkgranskning. På våra respektive webbplatser, thesauruslex.se och midenstrand.se, hade vi båda en stor samling lexikonlänkar – två av de största ordbokslänk­samlingarna i Sverige.

Eftersom våra verksamhetsområden låg så nära varandra var det en naturlig tanke att kombinera dem i ett nytt fruktbart samarbete, och det gjorde vi också till en början. Men samtidigt fanns det en stark önskan att även yrkesmässigt få användning för kunskaper, erfarenheter och intressen på områden som vi dittills hade betraktat som enbart privata, och att också utbilda oss inom nya områden. Så blev det, och tonvikten i företaget försköts till personlig, själslig och andlig utveckling. Vi bestämde oss för att inte dela företaget i två och ha ett företag för "världslig" och ett för "andlig" verksamhet, utan att kombinera de två världarna i vårt befintliga bolag. Och det gjorde vi. Vi slog också ihop våra lexikonlänkar till en gemensam samling.

Liksom den gamla verksamheten handlar också den nya om KOMMUNIKATION. I början var det uteslutande kommunikation mellan människor: med våra språkliga och terminologiska tjänster ville vi få människor att förstå varandra bättre. Nu handlar det också om kommunikation mellan själ och kropp, mellan människa och djur och mellan oss levande och andevärlden, allt i en önskan om att vi människor ska få en bättre förståelse för oss själva och andra.

 

< Tillbaka till sidan "Om oss"

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2021-12-28

Översätt sidan!

Madeleine Lars

 

besökare

sedan 2013-08-01