Typografi

 

Artiklar och översikter

Typsnitt och font

Denna artikel ur TNC-Aktuellt 1989 behandlar betydelseskillnaden mellan termerna typsnitt och font. Sedan jag skrev artikeln har det visserligen hänt mycket med både tekniken och terminologin inom det här området, men de betydelseskillnader som anges i artikeln gäller fortfarande.

Frågor och svar

Svar på några frågor om äldre grafisk teknik.

HTML-koder för främmande bokstäver

Förteckning över HTML-koder för bokstäver och andra speciella tecken i främmande språk.

Grafiska lexikon

En förteckning över grafiska ordböcker och uppslagsböcker.

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2019-01-31

Översätt sidan!

Lars

 

besökare

sedan 2013-08-01