Sök på hela sajten

Typografi

 

Grafiska lexikon

Översikt över tryckta fackordböcker och uppslagsböcker som behandlar terminologi för typografi, prepress, tryckning, efterbehandling, förpackningstillverkning och liknande.

Länkar till liknande ordböcker på internet finns på våra länksidor Facklexikon: Böcker och Facklexikon: Typografi, papper och grafisk teknik.

 

Dahl, Svend, Försök till en ordbok för boksamlare
Tredje tillökade upplagan under medverkan av Esli Dansten och Volmer Rosenkilde. Svensk bearbetning av Bengt Åhlén. – Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1946.
Ordboken förklarar betydelsen av en lång rad svenska och utländska termer som är av intresse för boksamlare och bibliotekarier.

Fischerström, Iwan W, Grafisk ordlista
Stockholm: Bok och Bild, 1971.
Förklarande ordlista med termmotsvarigheter på engelska, tyska och franska.

Friedländer, Herbert, Etymologisk ordbok för bokvänner
Stockholm: Sällskapet Bokvännerna, 1969.
Etymologisk ordlista över termer inom bokhantverk och bokhistoria.

Hallberg, Åke, Aktuell grafisk ordbok
Halmstad: Spektra, 1986. – ISBN 91-7136-388-2
Illustrerad ordlista över sättning, bildrepro, tryckning och bokbinderi.

Hedén, Stig, Grafiska ord i dataåldern
Stockholm: Liber, 1985. – Andra, reviderade upplagan. – ISBN 91-38-90667-8
Ordlista över grafisk teknik med tonvikt på datorstyrd fotosättning.

Janås, Axel, Ny grafisk ordlista
Stockholm: Grafiska Yrkesnämnden, 1979.
Ordlista över facktermer inom grafisk produktion.

Persson, Ove, Grafisk uppslagsbok
Stockholm: Generalstabens Litografiska Anstalt, 1951.
Uppslagsverk som ger detaljerade beskrivningar av allt som förekom i dåtidens grafiska produktion.

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2019-10-20

Översätt sidan!

Madeleine Lars

 

besökare

sedan 2013-08-01