Sök på hela sajten

Lexikonlänkar

Engelska

 

 

Se även sidan med engelsk slang.

 

Amerikansk kontra brittisk engelska

 

The American's Guide to Speaking British

Privat sida med en hopsamlad lista av ca 1 000 ord som skiljer sig åt mellan brittisk och amerikansk engelska. Listan är inte i alfabetisk ordning utan uppdelad på sex ämnesområden + ett som heter övrigt, men inom varje ämne står orden alfabetiskt.

 

Differences between British and American English spelling

Översikt över de viktigaste skillnaderna mellan brittisk och amerikansk stavning.

 

A Glossary of Britishisms

Ordlista över uttryck på brittisk standardengelska som engelsktalande från andra länder kan ha svårt att förstå.

 

Differences between British and American English spelling

 

 

Australien

 

Australian English Glossary from A to Zed

Uttryck som är typiska för australisk engelska, sammanställda av David Stybr.

 

England

 

The Dialect of the West of England, particularly Somersetshire

James Jennings ordbok från 1869 över dialekten i Somersetshire. Okorrigerad ocr-tolkad text samt tiff-bilder av tryckta sidor.

 

Yorkshire Dialect

En kort ordlista över dialektala ord från Yorkshire.

 

Indien

 

Hobson-Jobson: A glossary of colloquial Anglo-Indian words and phrases

Digital version av Hobson-Jobson: A glossary of colloquial Anglo-Indian words and phrases, and of kindred terms, etymological, historical, geographical and discursive av Sir Henry Yule (1903).

 

Kanada

 

Dictionary of Newfoundland English Online

Elektronisk version av Dictionary of Newfoundland English (1982, supplement 1990).

 

Nya Zeeland

 

Kiwi Words and Phrases

Ordlista över ord och uttryck som är typiska för engelskan i Nya Zeeland. Pdf-fil.

 

Skottland

 

Observera att skotsk engelska är en variant av engelska och alltså inte samma sak som skotsk gaeliska. Länkar till gaeliska lexikon finns på sidan Keltiska språk.

 

Dictionary of the Scots Language

Skotsk ordbok på nätet, baserad på två ordböcker: Dictionary of the Older Scottish Tounge i 12 band som täcker den äldre skotskan, 1100–1600-talen, och Scottish National Dictionary i 10 band med skotska ord från 1700–1970 plus ett supplement från 2005.

 

English to Scottish translator

Skriv in ett ord eller en fras på standardengelska och översätt till skotska. Längst ner på sidan står det att resultatet kanske inte är helt korrekt och är avsett att vara underhållande, men de ord som jag har testat med har i alla fall översatts helt korrekt.

 

Glaswegian Dictionary

En liten ordlista över dialekten i Glasgow.

 

Scottish Words Glossary

Ordlista över skotska uttryck med förklaringar på standardengelska. I många fall finns uttalsangivelser och textexempel med illustrationer.

 

The Online Scots Dictionary

Översätter ord eller uttryck från skotska till engelska. Även den andra riktningen finns.

 

 

 

 

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2024-01-21

Engelska

 

Enspråkiga

Tvåspråkiga

Akronymer och förkortningar

Citat och aforismer

Idiom, ordspråk och fraser

Korsordslexikon

Regionala varianter och dialekter

Slang

Synonymer och antonymer

Övriga engelska lexikon

Madeleine Lars

 

besökare

sedan 2013-08-01

 

Översätt sidan!