Sök på hela sajten

Lexikonlänkar

Termbanker

 

Electropedia  sv  ar  de   en  es  fr  jp  pl  pt  ru  zh

Världens största onlinedatabas för elektroteknisk terminologi. Den innehåller över 20 000 termer och defintiioner på engelska och franska, indelade i ämnesområden med motsvarande termer även på svenska, tyska, spanska, portugisiska, polska, ryska, japanska, kinesiska och arabiska. Databasen är skapad av IEC, International Electrotechnical Commission.

 

EuroTermBank   40+

Europas största termbank som innehåller över 400 ordlistor med mer än 4 miljoner termposter på 42 språk.

 

IATE – InterActive Terminology for Europe  20+

EU-termbanken IATE är sedan 2007 öppen för alla. Termbanken innehåller nästan 9 miljoner termer på EU:s alla 23 officiella språk. IATE har skapats genom att EU:s institutioner och organ har slagit ihop sina termbanker till en enda.

 

Innsbrucker Termbank 2.0  de  en  es  fr  it

Terminologidatabas som innehåller över 200 terminologiska examensarbeten från universitetet i Innsbruck. Totalt finns cirka 30 000 poster i databasen.

 

ISO Online Browsing Platform  de  en  es  fr  ru

Databas som innehåller terminologi i internationella standarder.

 

Le grand dictionnaire terminologique  en  fr

Kanadensisk termbank för översättning mellan engelska och franska. Definitioner ingår i begränsad omfattning.

 

Proz Web Term Search  50+

Termsökning mellan två språk i en databas som innehåller nästan 70 språk.

 

Rikstermbanken  sv  +

Termbank som innehåller mer än 50 000 svenska facktermer med definitioner och ofta även motsvarigheter på andra språk. Innehållet är till största delen hämtat från ordlistor utgivna av TNC eller svenska myndigheter eller organisationer. Många av källorna är gamla och delvis föråldrade.

 

Socialstyrelsens termbank  sv

Termbanken innehåller rekommenderade terminologier, d.v.s. begrepp och termer som Socialstyrelsen, ibland tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, har beslutat rekommendera för användning inom olika fackområden.

 

TEPA  sv  fi  +

Finska Terminologicentralens termbank som består av både Terminologicentralens egna ordlistor och ordlistor från andra organisationer, t.ex. några av svenska TNC:s, ett par av Focis och några av den finska datatermgruppens ordlistor. Termposterna är ca 45 000 och det går att länka mellan dem. Termerna finns på 14 språk, de flesta på finska och svenska, oftast även på engelska och tyska samt ibland även på norska, danska, franska, spanska, italienska, portugisiska, latin, holländska, estniska och ryska.

 

Termbasen Snorre  de  en  fr  no

Termdatabasen Snorre innehåller 200 000 termer på bokmål, nynorska och engelska, ibland även tyska eller franska.

 

TERMIUM Plus  en  es  fr  pt

Kanadensiska statens termbank innehåller flera miljoner termer och förkortningar med definitioner och användningsexempel inom många olika fackområden.

 

UNTerm  ar  en  es  fr  ru  zh

United Nations Multilingual Terminology Database. Engelska, franska, spanska, ryska, kinesiska och arabiska.

 

Valter – Valtioneuvoston termipankki  sv  en  fi  +

Statsrådets termbank, Finland. Här finns följande ordlistor: budgetordlista, EMU-ordlista, offentliga byggnader i Finland, högskoleordlista, jordbruksordlista, domstolsordlista, arbetsmarknadsordlista, statsrådsordlista och skatteordlista. De är på mellan 3 och 13 av följande språk: finska, svenska, danska, engelska, tyska, franska, spanska, italienska, nederländska, estniska, portugisiska, ryska och grekiska.

 

Vetenskapstermbanken i Finland  sv  en  fi  +

Öppen termdatabas som är gemensam för vetenskapsgrenar som utövas i Finland.

 

Öresunds Översättningsbyrå  sv  da

Databas med dansk-svenska ordlistor inom olika fackområden. Innehåller cirka 30 000 danska uppslagsord med svenska motsvarigheter.

 

 

Bookmark and Share

 

© Cercurius AB 2013–2022 — Uppdaterad 2022-05-28

Madeleine Lars

 

sidvisningar

sedan 2013-08-01

 

Översätt sidan!