Sök på hela sajten

Lexikonlänkar

Isländska

 

 

Enspråkiga

 

UniLeipzig Wortschatzportal

Portal med stor databas i form av 1 021 korpusbaserade ordböcker på 292 språk, däribland isländska. Man kan bara söka i en ordbok och på ett språk i taget, så det fungerar alltså inte som en flerspråkig ordbok. Inga definitioner finns förstås eftersom den är korpusbaserad, däremot rikligt med annan information, som förekomst, frekvens, exempel, ord som används i samband med det sökta ordet i korpusen (som står till vänster resp. till höger), grafik m.m.

 

Wikiorðabók

Den isländska versionen av Wiktionary, en ordboksdatabas som skapas av sina användare. Den innehåller över 60 000 artiklar med definitioner, böjningsformer, etymologi och synonymer, ibland även uttal och motsvarigheter på andra språk.

 

Tvåspråkiga

Isländska <=> svenska

Isländska <=> danska  •  engelska  •  finska  •  franska  •  norska

 

Isländska <=> svenska

 

Dicts.info

Databas för ordöversättning mellan isländska och svenska. Sökning kan göras i båda riktningarna.

 

Islex

Databas för ordöversättning mellan isländska och övriga nordiska språk, däribland svenska. Sökning kan göras i båda riktningarna.

 

Isländska <=> danska

 

Islex

Databas för ordöversättning mellan isländska och övriga nordiska språk, däribland danska. Sökning kan göras i båda riktningarna.

 

Isländska <=> engelska

 

Icelandic Online

Databas för ordöversättning från isländska till engelska. Innehållet i databasen är en uppdaterad version av Íslensk-ensk orðabók från 1989. Databasen drivs av University of Wisconsin.

 

Íðorðabankinn

Isländsk termbank som innehåller material från 89 fackordlistor. Förutom isländska termer finns ofta motsvarigheter på engelska, ibland även på andra nordiska språk. Definitioner saknas.

 

Isländska <=> franska

 

Dictionaric.com

Databas för ordöversättning mellan franska och isländska. Sökning kan göras i båda riktningarna.

 

Isländska <=> norska

 

Islex

Databas för ordöversättning mellan isländska och norska, både bokmål och nynorska, plus flera andra språk. Sökning kan göras i båda riktningarna.

 

Citat och aforismer

 

Wikivitnun

Wikipedias isländska citatlexikon.

 

Historiska ordböcker

 

Altnordisches Wörterbuch

Digital version av Altnordisches Wörterbuch av Gerhard Köbler (4:e upplagan, 2014), en vetenskaplig ordbok över fornnordiska med förklaringar på tyska.

 

Slang

 

Slangurorðabók

Isländsk slangordbok som bygger på inskickade bidrag från användarna. Sökning kan göras alfabetiskt eller kategorivis.

 

Uppslagsverk

 

Wikipedia

Ett uppslagsverk med cirka 50 000 artiklar som hela tiden skapas och redigeras av sina användare. Det finns bra länkningsfunktioner mellan artiklar och språkversioner.

 

 

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2024-02-04

Madeleine Lars

 

besökare

sedan 2013-08-01

 

Översätt sidan!