Sök på hela sajten

Lexikonlänkar

Tyska

 

 

 

Tyska <=> svenska

 

Bab.la Tysk-svenskt och svensk-tyskt lexikon

Lexikon för översättning av ord och fraser från tyska till svenska och vice versa. Sökning görs samtidigt på båda språken. Man kan också leta upp ord i alfabetiska register på respektive språk, men den alfabetiska sorteringen följer tyska regler även för det svenska registret. Användningsexempel visas på båda språken. Användare kan verifiera översättningar i lexikonet och lägga till sådana som saknas. Utöver själva lexikonet finns sidor med böjning av verb och tematiskt ordnade fraser, och dessutom finns ett forum för översättningsfrågor.

 

Dict.com Tysk-svensk ordbok

Ordbok för översättning mellan tyska och svenska. Den innehåller 43 400 uppslagsord, 9 600 exempel och 71 000 översättningar. De tyska ordens uttal visas med IPA-tecken och i många fall även med ljudfiler. Sökning görs samtidigt på både tyska och svenska.

 

Interglot.com

Databas för ordöversättning mellan flera språk, bland annat mellan tyska och svenska. Synonymer anges. Klicka på flaggorna och välj språk och riktning.

 

Langenscheidt Deutsch-Schwedisch Wörterbuch

Databas för ordöversättning mellan tyska och svenska, baserad på Langenscheidts fickordböcker. Den innehåller cirka 220 000 uppslagsord, fraser och översättningar.

 

LangToLang

Ordbok till och från drygt 40 språk, bl.a. tyska-svenska och svenska-tyska.

 

Pauker.at

Tysk-svensk ordbok med 80 000 översättningar. Även ett forum för översättningsfrågor med över 840 000 foruminlägg och ett glosprogram för att öva glosor online (kräver anmälning men är gratis).

 

Svensk-tysk ordbok

Projekt Runebergs digitaliserade version av Svensk-tysk ordbok av Otto Hoppe, omarbetad och tillökad av Carl Auerbach 1919. Den digitala versionen består av bilder av de tryckta boksidorna och OCR-tolkad text, till största delen ej korrekturläst.

 

Traperko

Databas för ordöversättning mellan olika språk via esperanto. Databasen innehåller 26 000 ord på tyska och 18 000 ord på svenska. Sökning kan göras i båda riktningarna.

 

TravLang reseparlör

Till och från över 80 språk, bl.a. svenska-tyska. Välj "Svenska" i menyn och klicka på den tyska/österrikiska flaggan.

 

TravLang svenska-tyska

6 000 ord.

 

TravLang tyska-svenska

6 000 ord i den här riktningen också.

 

Tysk-svensk ordbok

Projekt Runebergs digitaliserade version av Tysk-svensk ordbok av G. Rosenberger, omarbetad och utökad av Carl Auerbach 1956. Den digitala versionen består av bilder av de tryckta boksidorna och OCR-tolkad text, till största delen ej korrekturläst.

 

Woxikon

Databas för ordöversättning mellan 20 språk, däribland tyska och svenska. Synonymer och böjningsformer av verb visas på alla språk.

 

Tyska <=> engelska

 

Beolingus Wörterbuch

Över 900 000 ord med definitioner, exempel, synonymer, talesätt, aforismer och citat. Ljudfiler finns som anger uttalet av de tyska och engelska orden (amerikansk engelska).

 

Dict.cc

Över 1,2 miljoner uppslagsord. Översättningar, fraser och idiom, men inga definitioner. Kan även laddas ner som textfil.

 

LEO Deutsch-Englisches Wörterbuch

Innehåller 400 000 ord och ger också träffar i ett forum om ordet har diskuterats där, även om det inte finns med i ordlistan.

 

 

 

 

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2024-02-09

Tyska

 

Enspråkiga

Tvåspråkiga

Citat och aforismer

Regionala varianter och dialekter

Synonymer och antonymer

Övriga tyska lexikon

Madeleine Lars

 

besökare

sedan 2013-08-01

 

Översätt sidan!