Sök på hela sajten

Lexikonlänkar

Tyska

 

 

Akronymer och förkortningar

 

Abkuerzungen.de

Tysk databas med förklaringar till förkortningar och beteckningar.

 

Akronyme und Abkürzungen/Acronyms and Abbreviations

Tysk/engelsk databas med förklaringar av 12 000 förkortningar och kemiska beteckningar.

 

Liste von Abkürzungen (DDR)

Lista över förkortningar som användes i Östtyskland.

 

Woxikon – Abkürzungen

Tysk databas som innehåller 25 000 förkortningar med 50 000 betydelser.

 

Etymologi

 

Das Etymologie-Portal

Tysk info om etymologi med länkar.

 

Deutsches Etymologisches Wörterbuch

Etymologisk ordbok över tyska juridiska uttryck, sammanställd av Gerhard Köbler.

 

Historiska ordböcker

 

Althochdeutsches Wörterbuch

Digital version av Althochdeutsches Wörterbuch, en vetenskaplig ordbok över fornhögtyska.

 

Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm

Digital version av bröderna Grimms stora ordbok i 16 band som omfattar tiden 1854–1960. Under varje uppslagsord finns det många citat ur den tyska litteraturen som ger exempel på hur orden används.

 

Mittelhochdeutsches Handwörterbuch

Digital version av Mittelhochdeutsches Handwörterbuch av Matthias Lexer (Leipzig 1872–1878).

 

Mittelhochdeutsches Wörterbuch

Digital faksimilutgåva av Mittelhochdeutsches Wörterbuch av Georg Friedrich Benecke, Wilhelm Müller och Friedrich Zarncke (Leipzig 1854–1866), en vetenskaplig ordbok över medelhögtyska.

 

Idiom, ordspråk och fraser

 

Deutsche Sprichwörter mit Erläuterungen

Digital faksimil av en bok från 1790 med tyska ordspråk. Frakturstil.

 

Phrasen.com

Ordbok över tyska och engelska fraser och talesätt. Sökbar databas.

 

Phraseo

Tyska ordspråk och talesätt.

 

Redensarten.de

Tysk ordbok över talesätt, idiom och fraser med ca 10 000 ord i den sökbara databasen.

 

Sprichwörter.net

Tyska, engelska och latinska ordspråk.

 

Korsordslexikon

 

Kreuzwortraetsellexikon.de

Databas för sökning av ord med given längd utifrån nyckelord.

 

Kreuzwort-Raetsel.net

Databas för sökning av korsordslösningar. Sökning kan göras i både nycklar och lösningsord.

 

WordMine

Databas för sökning av ord med given längd och vissa givna bokstäver. Sökning kan göras på 13 olika språk, däribland tyska. Användargränssnitt på engelska, spanska, franska och tyska.

 

Nyord

 

Die Wortwarte

Ord av i dag och i morgon – en samling neologismer som löpande uppdateras.

 

Rim- och baklängeslexikon

 

2Rhyme – das deutsche Reimlexikon

Tyskt rimlexikon som innehåller över 100 000 ord. Mitt tyska testord gav 33 träffar, varav samtliga var rena rim.

 

Reimemaschine

Tyskt och engelskt rimlexikon med 300 000 tyska och över 600 000 engelska ord. Men i praktiken är det inget rimlexikon utan ett baklängeslexikon. "Geburtstag" ger på 3 bokstäver alla ord som slutar på -tag, på 4 alla som slutar på -stag och på 5 alla på -tstag. 6 bokstäver ger "Himmelfahrtstag", och det rimmar ju inte precis på "Geburtstag".

 

Woxikon

Tyskt och engelskt rimlexikon (med okänt antal ord). Mitt tyska testord gav 104 träffar (antalet träffar anges inte, man får räkna), varav 32 var rena rim.

 

Slang

 

Die Unmoralische: Das Ruhrpottlexikon

Slanguttryck från Ruhrområdet.

 

Drogen

Slanguttryck för olika droger.

 

Drogenslang

Slang för olika slags droger.

 

Sprachnudel – Wörterbuch der Jetztzeit

Slanglexikon med ett stort projekt framför sig: att lista alla ord som inte står i Duden. Hittills innehåller ordboken drygt 4 000 ord, och alla är välkomna att bidra. Sökning kan göras alfabetiskt, med fritext eller på taggar. Man får t.ex. veta att "Mafiatorte" är ett annat ord för pizza.

 

Uppslagsverk/Encyklopedier

 

eLexikon

En databas med artiklar ur tyska uppslagsverk från 1800-talet, bl.a. Meyers Konversations-Lexikon och Brockhaus' Konversationslexikon. Databasen innehåller sammanlagt 200 000 uppslagsord.

 

Meyers Konversationslexikon

Faksimilutgåva av ett tyskt uppslagsverk från 1885-1892 i 16 band + supplement. Band 1-16 innehåller ca 97 000 uppslagsord, 15,5 miljoner ord, 110 miljoner tecken, 3 600 bilder i texten samt 556 illustrationsplanscher och kartor.

 

Wikipedia

Ett uppslagsverk med över två och en halv miljon artiklar som hela tiden skapas och redigeras av sina användare. Det finns bra länkningsfunktioner mellan artiklar och språkversioner.

 

Wissen.de

Mycket omfattande tysk multimedia-kunskapsportal som drivs av förlags- och mediekoncernen Bertelsmann.

 

 

 

 

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2024-02-10

Tyska

 

Enspråkiga

Tvåspråkiga

Citat och aforismer

Regionala varianter och dialekter

Synonymer och antonymer

Övriga tyska lexikon

Madeleine Lars

 

besökare

sedan 2013-08-01

 

Översätt sidan!