Sök på hela sajten

Lexikonlänkar

Tyska

 

 

Frankrike  •  Italien  •  Schweiz  •  Tyskland  •  USA  •  Österrike

 

Frankrike

 

Wörterbuch der deutsch-lothringischen Mundarten

Digital utgåva av Ferdinand Follmanns ordbok över de tyska dialekterna i Lothringen/Lorraine (1909).

 

Wörterbuch der elsässischen Mundarten

Ordbok över de tyska dialekterna i Elsass/Alsace. Kom ut i två band 1899–1907 och är numera digitaliserad.

 

Italien

Oschpele – das Südtiroler Dialekt-Wörterbuch

Ordbok över dialektuttryck i Sydtyrolen.

 

Schweiz

 

Liste von Helvetismen

Ämnesindelad lista över schweizertyska uttryck på tyska Wikipedia.

 

Sammlung Schweizerdeutscher Dialektwörter und -begriffe

Ordlista över schweizertyska dialekter, sammanställd av Beat Nussbaumer.

 

Schweizer Wörter – Helvetismen

Lista över ord som huvudsakligen används i Schweiz.

 

Wörterbuch Berndeutsch/Wörter Bärndütsch

Ordbok över dialekten i kantonen Bern.

 

Tyskland

 

Mein liebstes bayerisches Wort

Ordlista över bayerska uttryck. Pdf-fil.

 

Pfälzisches Wörterbuch

Ordbok över pfalzisk dialekt. Kom ut i sex band 1965–1997, numera digitaliserad.

 

Plattdeutsches Wörterbuch

Databas för ordöversättning mellan plattyska och högtyska. Innehåller 50 000 uppslagsord.

 

Rheinisches Wörterbuch

Ordbok över den rhenländska dialekten som kom ut i 9 band 1928–1971, nu digitaliserad.

 

Sprachgebrauch in der DDR

Ordlista över uttryck som var typiska för Östtyskland.

 

USA

 

Pennsylvania Dutch Dictionary

Ordlista mellan engelska och den tyska dialekten i Pennsylvania. Innehåller 20 000 uppslagsord på vardera språket.

 

Österrike

 

Liste von Austriazismen

Alfabetisk lista över österrikiska uttryck på tyska Wikipedia.

 

Mundart der Österreicher oder Kern ächt österreichischer Phrasen und Redensarten

Digital utgåva av Joseph Sonnleitners ordbok över österrikiska uttryck (Wien 1811).

 

Pinzgauer Dialektlexikon

Ordlista över dialekten i Pinzgau i Salzburg, sammanställd av Hans Lainer.

 

Pinzgauer Mundart

Lexikon över ord och uttryck som används i Pinzgau i Salzburg.

 

Sprechen Sie Wienerisch?

Ordlista över uttryck som används i talspråket i Wien.

 

Wörterbuch der Sprache in Österreich

Ordbok över österrikiska uttryck med översättning till standardtyska.

 

Österreichische Wörter – Austriazismen

Lista över ord som huvudsakligen används i Österrike.

 

 

 

 

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2024-02-09

Tyska

 

Enspråkiga

Tvåspråkiga

Citat och aforismer

Regionala varianter och dialekter

Synonymer och antonymer

Övriga tyska lexikon

Madeleine Lars

 

besökare

sedan 2013-08-01

 

Översätt sidan!