Sök på hela sajten

Lexikonlänkar

Tyska

 

 

Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm

Digital version av bröderna Grimms stora ordbok i 16 band som omfattar tiden 1854–1960. Under varje uppslagsord finns det många citat ur den tyska litteraturen som ger exempel på hur orden används.

 

Duden

Den stora ordboken över tyska språket har nu blivit gratis, vilket vi tackar för.

 

DWDS, das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache

Databas med 500 000 uppslagsord som omfattar tiden 1961–1977. Förutom traditionella ordboksartiklar med information om böjning och betydelser visas synonymer, hyperonymer och hyponymer, kollokationer och autentiska exempel ur en korpus. Markera "Wortinformation" för att se den utökade informationen.

 

Fremdwort.de – das Wissensportal im deutschsprachigen Raum

Tysk ordlista över främmande ord, med ordförklaringar, synonymer och engelska motsvarigheter.

 

Langenscheidt Fremdwörterbuch Online

33 000 främmande ord, däribland många facktermer inom medicin, teknik, ekonomi, juridik och politik.

 

The Free Dictionary – Tysk ordbok

Den eminenta, tidigare enspråkigt engelska, The Free Dictionary har utökat språken och finns nu också på tyska.

 

Uni Leipzig Wortschatzportal

Portal med stor databas i form av 1 021 korpusbaserade ordböcker på 292 språk, däribland tyska. Man kan bara söka i en ordbok och på ett språk i taget, så det fungerar alltså inte som en flerspråkig ordbok. Inga definitioner finns förstås eftersom den är korpusbaserad, däremot rikligt med annan information, som förekomst, frekvens, exempel, ord som används i samband med det sökta ordet i korpusen (som står till vänster resp. till höger), grafik m.m.

 

Wiktionary

En ordboksdatabas som skapas av sina användare. Den innehåller över en miljon artiklar med definitioner, böjningsformer, etymologi och synonymer, ibland även uttal och motsvarigheter på andra språk.

 

Wörterbuch zur Erklärung fremder, aus andern Sprachen in die Deutsche aufgenommener Wörter und Redensarten ...

Digital faksimil av J.C. Schweizers ordbok från 1811. Frakturstil.

 

 

 

 

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2024-02-09

Tyska

 

Enspråkiga

Tvåspråkiga

Citat och aforismer

Regionala varianter och dialekter

Synonymer och antonymer

Övriga tyska lexikon

Madeleine Lars

 

besökare

sedan 2013-08-01

 

Översätt sidan!