Tog upp Cercurius – Ordlistor: Svensk-tjeckisk ordlista

Sök på hela sajten

Ordlistor

Svensk-tjeckisk ordlista

Svensk-tjeckisk-ordlista

Wallensteinträdgården vid Wallensteinpalatset i Prag.

 

Den här ordlistan sammanställde jag (Madeleine Midenstrand) 1984 när jag började läsa tjeckiska på universitetet. Den innehåller alla ord som ingick i A-nivåns lärobok, som var avsedd för engelskspråkiga. Någon tjeckisk lärobok på svenska fanns inte då. Och det fanns bara en enda, mycket bristfällig tjeckisk-svensk ordbok och en fullständigt urusel och tunn svensk-tjeckisk ordbok, så det var inte alldeles enkelt att via engelskan översätta de tjeckiska orden till svenska. Internet fanns ju inte på den tiden.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

 

Svenska

Ord-
klass

Genus
/
aspekt

Tjeckiska

A

acceptera, anta, ta emot

vb

ipf

přijímat / přijímám

acceptera, anta, ta emot

vb

pf

přijmout / přijmu

adress

sbst

f

adresa

affär, butik; handel

sbst

m

obchod

affärs-, handels-

adj

 

obchodní

afrikansk

adj

 

africký

afton, kväll

sbst

m

večer

afton-, kvälls-

adj

 

večerní

akt

sbst

m

pozor

aktad, ärad

adj

 

vážený

aldrig

adv

 

nikdy

all

pron

 

všechen

alldeles, helt

adv

 

docela

alldeles, helt, fullständigt

adv

 

úplně

allihop(a), tillsammans

adv

 

dohromady

allt (=t.ex. allt ljusare)

adv

 

čím - tím

alltför; för

adv

 

moc, příliš

alltid, jämt

adv

 

vždy(cky)

alltså, då, så

adv

 

tedy

amanuens (=ung.)

sbst

m

asistent

ambassad

sbst

n

velvyslanectví

ambassadör

sbst

m

velvyslanec

ambulans

sbst

f

sanitka

amerikan

sbst

m/f

Američan/ka

amerikansk

adj

 

americký

anblick, blick

sbst

m

pohled

andra, andre

räkn

 

druhý

anekdot

sbst

f

anekdota

anlända, komma åkande

vb

pf

přijet / přijedu

annan; olik

adj

 

jiný

annandag påsk

sbst

m

pondělí velikonoční

annan gång (en a.g.)

adv

 

jindy

annat håll (åt a.h.), någon annanstans

adv

 

jinam

annorstädes

adv

 

jinde

anordna, föranstalta

vb

ipf

pořádat / pořádám

anordna, föranstalta

vb

ipf

uspořádávat / uspořádávám

anordna, föranstalta

vb

pf

uspořádat / uspořádám

anse; tro; tycka; tänka

vb

ipf

myslet/myslit / myslím

ansträngning

sbst

n

vypětí

anta, ta emot, acceptera

vb

ipf

přijímat / přijímám

anta, ta emot, acceptera

vb

pf

přijmout / přijmu

antal

sbst

m

počet

antikvariat

sbst

m

antikvariát

apelsin

sbst

m

pomeranč

apelsin-

adj

 

pomerančový

apotek

sbst

f

lékárna

apparat

sbst

m

spotřebič

april

sbst

m

duben

april-

adj

 

dubnový

arab

sbst

m/f

Arab/ka

arbeta

vb

ipf

pracovat / pracuju

arbetar-

adj

 

dělnický

arbetare

sbst

m

dělník

arbete, verk

sbst

n

dílo

arbete, verk

sbst

f

práce

arbets-

adj

 

pracovní

arbetsam

adj

 

pracovitý

arbetsrum

sbst

f

pracovna

arm; hand

sbst

f

ruka (pl ruce)

armbandsur, klocka

sbst

f pl

hodinky

armé

sbst

f

armáda

artikel

sbst

m

článek

arton

räkn

 

osmnáct

artonde

räkn

 

osmnáctý

ask

sbst

f dim

krabička

ask, kartong, låda

sbst

f

krabice

aska

sbst

m

popel

assistent, biträdande ...

sbst

m

asistent

atlet-, atletisk

adj

 

atletický

att

konj

 

že

att, så att

konj

 

augusti

sbst

m

srpen

av, från, ur

prep + gen

 

z, ze

avdelning

sbst

n

oddělení

aveny

sbst

f

třída

avgörande

adj

 

rozhodující

avlägsen, fjärran

adj

 

daleký

avsluta, sluta

vb

ipf

končit / končím

avsluta, sluta

vb

pf

skončit / skončím

 

 

 

 

Upp

 

 

 

B

backe, kulle

sbst

m

kopec

bada

vb

ipf

koupat (se) / koupu (se)

bada

vb

pf

vykoupat (se) / vykoupu (se)/ vykoupám (se)

baddräkt

sbst

f pl

plavky

badort, kurort

sbst

f pl

lázně

badorts-, kurorts-

adj

 

lázeňský

badrum

sbst

f

koupelna

bak (där bak)

adv

 

vzadu

bak-, bakre

adj

 

zadní

baka

vb

ipf

péct / peču/peku

baka

vb

pf

upéct / upeču/upeku

bakad, stekt

adj

 

pečený

bakom

prep +
instr

 

za

bakom; om

prep +
ack

 

za

bakåt

adv

 

dozadu

balkong

sbst

m

balkón

bana

sbst

f

dráha

bara, blott

adv

 

jen, jenom

bara, först, så sent som

adv

 

teprv(e)

barn

sbst

n

dítě (pl děti)

barn-, barnslig

adj

 

dětský

barock-

adj

 

barokní

basketboll

sbst

f
adjböjn

košíková

bassäng

sbst

m

bazén

be

vb

ipf

prosit / prosím

be

vb

pf

poprosit / poprosím

befalla, tillsäga

vb

ipf

rozkazovat / rozkazuju

befalla, tillsäga

vb

pf

rozkázat / rozkážu

befinna sig, förekomma

vb

ipf

nacházet se / nacházím se

bege sig, gå, gå bort, ge sig i väg

vb

ipf

odcházet / odcházím

bege sig, gå, gå bort, ge sig i väg

vb

pf

odejít / odejdu

begripa, förstå, fatta

vb

ipf

chápat / chápu

begripa, förstå, fatta

vb

pf

pochopit / pochopím

behaglig, trevlig

adj

 

příjemný

behov

sbst

f

potřeba

behålla; hålla i gott skick, (orka) hålla

vb

ipf

udržovat / udržuju

behålla; hålla i gott skick, (orka) hålla

vb

pf

udržet / udržím

behöva

vb

ipf

potřebovat / potřebuju

behövs (=det b.), nödvändigt

adv

 

třeba

bekant

sbst

m
adjböjn

známý

bekant: bli b. med, bekanta sig med

vb

ipf

seznamovat se s / seznamuju se s

bekant: bli b. med, bekanta sig med

vb

pf

seznámit se s / seznámím se s

bekant: göra (ngn) b. (med ngn)

vb

ipf

seznamovat / seznamuju

bekant: göra (ngn) b. (med ngn)

vb

pf

seznámit / seznámím

bekant: vara b. med

vb

ipf

znát se s / znám se s

bekväm, komfortabel

adj

 

pohodlný

bekymrad: vara b.

vb

ipf

bát se / bojím se

beledsaga, följa

vb

ipf

doprovázet / doprovázím

beledsaga, följa

vb

pf

doprovodit / doprovodím

belysa, lysa

vb

ipf

svítit / svítím

bemöda sig, försöka

vb

ipf

pokoušet se / pokouším se

bemöda sig, försöka

vb

pf

pokusit se / pokusím se

ben

sbst

f

noha

ben(knota)

sbst

f

kost

berg

sbst

f

hora

bergig

adj

 

hornatý

Berliner-

adj

 

Berlínský

beroende på

prep + gen

 

podle

berätta

vb

ipf

vyprávět / vyprávím

berättelse, novell

sbst

f

povídka

berömd, ärorik, ryktbar

adj

 

slavný

beröra, röra vid

vb

ipf

dotýkat se / dotýkám se

beröra, röra vid

vb

pf

dotknout se / dotknu se

bese

vb

ipf

prohlížet si / prohlížím si

bese

vb

pf

prohlédnout si/prohlédnu si /
prohlídnout si/prohlídnu si

besked, meddelande

sbst

f

zpráva

beskickning, legation

sbst

n

vyslanectví

besluta (sig), bestämma (sig)

vb

ipf

rozhodovat (se) / rozhoduju (se)

besluta (sig), bestämma (sig)

vb

pf

rozhodnout (se) / rozhodnu (se)

beställa

vb

ipf

objednávat / objednávám

beställa

vb

pf

objednat / objednám

beställning

sbst

f

objednávka

bestämd, viss; säker

adj

 

jistý

bestämt, säkert, säkerligen

adv

 

určitě

besvärlig, svår

adj

 

obtížný

besök

sbst

f

návstěva

besöka, hälsa på

vb

ipf

navštěvovat / navštěvuju

besöka, hälsa på

vb

pf

návstívit / návštívím

besökare

sbst

m

návštěvník

betala

vb

ipf

platit / platím

betala

vb

pf

zaplatit / zaplatím

betydelse

sbst

m

význam

betydelsefull

adj

 

významný

beundra

vb

ipf

obdivovat (se) / obdivuju (se)

bibliotek

sbst

f

knihovna

bil

sbst

n/m

auto/automobil

bil, fordon, vagn

sbst

m

vůz

bilaga, tillbehör

sbst

f

přiloha

bild, tavla

sbst

m

obraz

bilda, skapa

vb

ipf

tvořit / tvořím

bilda, skapa

vb

pf

stvořit / stvořím

bilda, skapa

vb

pf

utvořit / utvořím

bilda, skapa

vb

pf

vytvořit / vytvořím

bildhuggar-, skulptur-

adj

 

sochařský

bildhuggare, skulptör

sbst

m

sochař

bildhuggarkonst, skulpturkonst

sbst

n

sochařství

bilfabrik

sbst

f

automobilka

biljett

sbst

m

lístek

biljett, färdbiljett

sbst

f

jízdenka

biljettlucka

sbst

f

pokladna

billig

adj

 

levný

bio(graf)

sbst

n

kino

bit, kub

sbst

f

kostka

bit, stycke

sbst

m

kus

bit-

adj

 

kostkový

biträdande ..., assistent

sbst

m

asistent

bitsocker

sbst

m

kostkový cukr

bjuda

vb

ipf

zvát / zvu

bjuda

vb

pf

pozvat / pozvu

bjuda, erbjuda

vb

ipf

nabízet / nabízím

bjuda, erbjuda

vb

pf

nabídnout / nabídnu

bjudning, kvällsbjudning, party

sbst

m

večírek

björnbär

sbst

f

ostružina

blad

sbst

m

list

bland, mellan

prep +
ack/
instr

 

mezi

bli (ngn/ngt)

vb

ipf +
instr

stávat se / stávám se

bli (ngn/ngt)

vb

pf +
instr

stát se / stanu se

blick, anblick

sbst

m

pohled

blixtlås

sbst

m

zip

blixtra

vb

ipf
opers

blýská se

blomkål

sbst

m

květák

blomma (=end. själva blomman)

sbst

m

květ

blomma (=hela plantan)

sbst

f

květina

blomma

vb

ipf

kvést/kvíst / kvetu

blott, bara

adv

 

jen, jenom

blyertspenna

sbst

f

tužka

blå

adj

 

modrý

blåbär

sbst

f

borůvka

blått

adv

 

modře

bo

vb

ipf

bydlet/bydlit / bydlím

bo; leva

vb

ipf

žít / žiju

bo, vara bosatt

vb

ipf

sídlit / sídlím

boende utanför Prag

adj

 

mimopražský

bok

sbst

f

kniha, knížka

bokhandel

sbst

n

knihkupectví

bokhylla, bokskåp

sbst

f

knihovničká, knihovna

boll

sbst

m

míč

boplats, bostadsområde

sbst

n

sídliště

bord

sbst

m

stůl

bords-

adj

 

stolní

borra

vb

ipf

vrtat / vrtám

borra

vb

pf

vyvrtat / vyvrtám

bottenvåning

sbst

n

přízemí

bra

adv

 

dobře

bra, god

adj

 

dobrý (komp. lepší)

bred, vid

adj

 

široký

breda, smörja

vb

ipf

mazat / mažu

breda, smörja

vb

pf

namazat / namažu

bredvid, intill

adv

 

vedle

brett, vitt

adv

 

široko, široce

brev

sbst

m

dopis

brev-

adj

 

dopisní

brevbärare

sbst

m

listonoš

Brno-, brnosk

adj

 

brněnský

bro

sbst

m

most

bror

sbst

m

bratr

brorsdotter

sbst

f

neteř

brorson

sbst

m

synovec

bruka gå, gå

vb

ipf

chodit / chodím

bruka vara

vb

ipf

bývat / bývám

bruka åka, åka

vb

ipf

jezdit / jezdím

brun

adj

 

hnědý

bråttom: ha b., skynda

vb

ipf

chvátat / chvátám

bråttom: ha b., skynda (sig)

vb

ipf

pospíchat / pospíchám

bröd

sbst

m

chléb, chleba

bukett

sbst

f

kytice

bulgar

sbst

m/f

Bulhar/ka

buljong

sbst

m

vývar

buske

sbst

m

keř

buss

sbst

m

autobus

buss-

adj

 

autobusový

butik, affär; handel

sbst

m

obchod

bygga

vb

ipf

stavím

bygge; byggnad

sbst

f

stavba

byrå, kontor

sbst

f

kancelář

byxor

sbst

f pl

kalhoty

båda

räkn

 

oba

både - och, och, även

konj

 

i

båt, skepp

sbst

f

loď

bäck

sbst

m

potok

bänk

sbst

f

lavice

bära

vb

ipf

nést / nesu

bära bort, ta med sig

vb

pf

odnést / odnesu

bära upp/ut

vb

pf

vynést / vynesu

bära ut, distribuera

vb

pf

roznést / roznesu

bäste (i brev)

adj

 

vážený

böra, skola

vb

ipf

mít / mám

bördig, fruktbar

adj

 

úrodný

börja

vb

ipf

začínat / začínám

börja

vb

pf

začít / začnu

börja, tillträda (arbete)

vb

pf

nastoupit / nastoupím

börja gå (åt olika håll)

vb

pf

rozejít se / rozejdu se

början

sbst

m

začátek

 

 

 

 

Upp

 

 

 

C

café

sbst

f

kavárna

central-

adj

 

ústřední

central-, medel-, mellan-

adj

 

střední

centrum

sbst

n

středisko

centrum

sbst

n

centrum

chef, direktör

sbst

m

ředitel

cigarett

sbst

f

cigareta

citron

sbst

m

citron

coupe (=glass-skål)

sbst

m

pohár

D

dag

sbst

m

den

dag-, dags-

adj

 

denní

dagens; nuvarande

adj

 

dnešní

dagligen

adv

 

denně

dam; fru

sbst

f
adjböjn

paní

dam-

adj

 

dámský

dans; underhållning

sbst

f

zábava

dansa

vb

ipf

tančit / tančím

de

pron

 

oni

december

sbst

m

prosinec

del

sbst

f

část

delta

vb

ipf

účastnit se / účastním se

delta

vb

ipf

zúčastnovat se / zúčastnuju se

delta

vb

pf

zúčastnit se / zúčastním se

demonstrera, visa

vb

ipf

předvádět / předvádím

den, det

pron

 

ten/to/ta (dem) - ono (pers)

den där, det där

pron

 

tamten/tamto/tamta

den här, det här

pron

 

tenhle/tohle/tahle - tento/toto/tato

den intresserade

sbst

m

zájemce

denna dag

sbst

m

dnešek

departement

sbst

n

ministerstvo

deras

pron

oböjl

jejich

dessert, efterrätt

sbst

m

zákusek

diapositiv

sbst

m

diapozitiv/diapositiv

dike

sbst

m

příkop

dikt

sbst

f

báseň

diktare, poet, skald

sbst

m

básník

dimma

sbst

f

mlha

din, ditt

pron

 

tvůj

direkt

adv

 

rovnou

direkt, rät, rak

adj

 

přímý

direkt, rätt, rakt

adv

 

přímo

direktsändning

sbst

m

přímý přenos

direktör, chef

sbst

m

ředitel

dirigent

sbst

m

dirigent

disk, kökskärl

sbst

n

nádobí

diskussion

sbst

f

diskuse

diskussion, samtal

sbst

f

beseda

distribuera, bära ut

vb

pf

roznést / roznesu

djup

adj

 

hluboký

djur

sbst

n

zvíře

djävulsk

adj

 

ďábelský

docent

sbst

m

docent

dock, ju, väl, ändå, likväl

adv/
interj

 

přece

dock-

adj

 

loutkový

docka

sbst

f

loutka

doktor

sbst

m/f

doktor/ka

dokumentär

adj

 

dokumentární

domare

sbst

m
adjböjn

rozhodčí

domkyrka, katedral

sbst

m

chrám

domna, somna

vb

pf

přesedět / přesedím

dotter

sbst

f

dcera

dotterdotter

sbst

f

vnučka

dotterson

sbst

m

vnuk

dra

vb

ipf

tahat / tahám

dra

vb

pf

zatahat / zatahám

dra

vb

ipf

táhnout / táhnu

dra

vb

pf

zatáhnout / zatáhnu

dra

vb

ipf

popotahovat / popotahuju

dra fram/upp/ut, ta upp

vb

ipf

vytahovat / vytahuju

dra fram/upp/ut, ta upp

vb

pf

vytáhnout / vytáhnu

dra/ta av skorna

vb

ipf

zouvat / zouvám

dra/ta av skorna

vb

pf

zout / zuju

dra ur/ut

vb

ipf

odtahat / odtahám

dra ur/ut

vb

pf

odtáhnout / odtáhnu

dra ut, rycka upp

vb

ipf

vytrhávat / vytrhávám

dra ut, rycka upp

vb

ipf

vytrhovat / vytrhuju

dra ut, rycka upp

vb

pf

vytrhnout / vytrhnu

dricka

vb

ipf

pít / piju

dricka upp/ur

vb

pf

napít se / napiju se

dricka upp/ur

vb

pf

vypít / vypiju

dryck

sbst

m

nápoj

dräkt

sbst

m

kostým

dröja

vb

ipf

trvat / trvám

dröja

vb

pf

potrvat / potrvám

drömma

vb

ipf

zdát se / zdá se

du

pron

 

ty

duk

sbst

n

plátno

duktig, klok

adj

 

chytrý

duktigt, klokt

adv

 

chytře

dum

adj

 

hloupý

dundra, åska

vb

ipf
opers pl

hřmět/hřmít / hřmí

dyka upp, visa sig

vb

ipf

objevovat se / objevuju se

dyka upp, visa sig

vb

pf

objevit se / objevím se

dyr; kär

adj

 

drahý

dyrt; kärt

adv

 

draho

dyscha, soffa

sbst

m

gauč

adv/
interj

 

přece

då, när

konj

 

když

då, så, alltså

adv

 

tedy

dålig

adj

 

špatný (komp horší)

dålig

adj

 

zlý (komp horší)

dåligt

adv

 

špatně

dåligt

adv

 

zle

där

adv

 

kde

där, dit

adv

 

tam

därefter, sedan

adv

 

potom

däremot, men

adv

 

zato

därför

adv

 

proto

därför att

konj

 

protože

därifrån

adv

 

odtamtud

därvid, på samma gång, samtidigt

adv

 

přitom

vb

ipf

zmírat / zmírám

vb

pf

umřít / umřu/umru

vb

pf

zemřít / zemřu/zemru

dö, försvinna

vb

pf

zajít / zajdu

död

sbst

f

smrt

dörr, port

sbst

f pl

dveře/dvéře

 

 

 

 

Upp

 

 

 

E

efter

prep + ack/lok

 

po

eftermiddag

sbst

n

odpoledne

eftermiddag: i e., i e-s, på e-en

adv

 

odpoledne

eftermiddags-

adj

 

odpolední

efterrätt, dessert

sbst m

 

zákusek

egen

adj

 

vlastní

egentligen, i stort sett, överhuvudtaget

adv

 

vůbec

egoist

sbst

m/f

egoist/ka

ekonomi, näringsliv

sbst

n

hospodářství

ekonomisk

adj

 

hospodářský

elak, ond

adj

 

zlý (komp horší)

elakt, ont

adv

 

zle (komp hůře)

elefant

sbst

m

slon

elektrisk

adj

 

elektrický

elev

sbst

m

žák

elfte

räkn

 

jedenáctý

eller

konj

 

nebo (jak), anebo (nek), či

elva

räkn

 

jedenáct

eländig, miserabel

adj

 

ubohý

emellertid, men

konj

 

však

emot, mot, mitt emot

prep + dat

 

proti

en, ett

räkn

 

jeden

en gång

räkn

 

jednou

en, någon, viss

pron

 

nějaký

engelsk

adj

 

anglický

engelsman

sbst

m/f

Angličan/ka

enhet, enighet, unitet

sbst

f

jednota

enkel

adj

 

jednoduchý

enkel, okomplicerad

adj

 

prostý

enligt

prep + gen

 

podle

ensam

adj

 

samotný

ensam; själv

pron/
adj

 

sám, sámý

ensemble, samling

sbst

m

soubor

epok; ålder; sekel

sbst

m

věk

er, ert

pron

 

váš

erbjuda, bjuda

vb

ipf

nabízet / nabízím

erbjuda, bjuda

vb

pf

nabídnout / nabídnu

erfaren

adj

 

zkušený

erhålla, få

vb

ipf

dostávat / dostávám

erhålla, få

vb

pf

dostat / dostanu

etage, våning

sbst

n

poschodí

ett par

räkn

 

pár

europeisk

adj

 

evropský

exakt, precis

adv

 

přesně

examen, tentamen

sbst

f

zkouška

exempel

sbst

m

příklad

exempel: till e.

adv

 

například, na přiklad

exempel: till e. (talspr)

adv

 

třeba

exempel, (prov)exemplar

sbst

f

ukázka

existens

sbst

f

existence

expedit

sbst

m/f

prodavač/ka

expert, fackman

sbst

m

odborník

 

 

 

 

Upp

 

 

 

F

fabrik

sbst

f

továrna

fabriks-

adj

 

tovární

fack-, sakkunnig

adj

 

odborný

fackman, expert

sbst

m

odborník

fakultet

sbst

f

fakulta

fall, händelse

sbst

m

případ

falla, ramla

vb

ipf

padat / padám

falla, ramla

vb

pf

padnout / padnu

falla, ramla (ner)

vb

pf

spadnout / spadnu

falla (=och hopa sig, t.ex. snö)

vb

pf

napadnout / napadne

falla (ngn) in

vb

pf

napadnout / napadne (někoho)

falla sönder

vb

pf

rozpadnout se / rozpadnu se

familj

sbst

f

rodina

fan, fantast, supporter

sbst

m

fanoušek

far

sbst

m

otec

fara, åka

vb

ipf

jet / jedu

fara, åka (under)

vb

pf

podjet / podjedu

fara, åka, köra (in, till)

vb

pf

zajet / zajedu

farbror

sbst

m

strýc

farbror

sbst

m dim

strýček

farfar

sbst

m

děda

farfar

sbst

m dim

dědeček

farmor

sbst

f

bába

farmor

sbst

f dim

babička

faster

sbst

f

teta

faster

sbst

f dim

tetička

fatta, begripa, förstå

vb

ipf

chápat / chápu

fatta, begripa, förstå

vb

pf

pochopit / pochopím

fattas, saknas

vb

ipf

scházet / scházím

fattig

adj

 

chudý

favorit-, populär

adj

 

oblíbený

feber

sbst

f

horečka

februari

sbst

m

únor

federal

adj

 

federální

fel, misstag

sbst

f

chyba

felfri, perfekt

adj

 

bezvadný

fem

räkn

 

pět

femte

räkn

 

pátý

femtio

räkn

 

padesát

femtio-hellersmynt

sbst

m

padesátník

femton

räkn

 

patnáct

femtonde

räkn

 

patnáctý

femvånings-

adj

 

pětiposchoďový

ferie, (skol)lov

sbst

f pl

prázdniny

festival

sbst

m

festival

ficka

sbst

f

kapsa

figur, gestalt

sbst

f

postava

filé

sbst

n

filé

filharmoni

sbst

f

filharmonie

filharmoniker

sbst

m

filharmonik

film

sbst

m

film

film-

adj

 

filmový

filolog

sbst

m

filolog

filosofisk

adj

 

filozofický/filosofický

fin

adj

 

jemný, hladký

fin, snygg, vacker

adj

 

hezký

fin, snygg, vacker

adj

 

pěkný

finna, hitta

vb

ipf

nacházet / nacházím

finna, hitta

vb

pf

najít / najdu

fint, snyggt, vackert

adv

 

hezky

fint, snyggt, vackert

adv

 

pěkně

fira

vb

ipf

slavit / slavím

fira

vb

ipf

oslavovat / oslavuju

fira

vb

pf

oslavit / oslavím

fisk

sbst

f

ryba

fiska

vb

ipf

rybařit / rybařím

fiskdamm

sbst

m

rybník

fjorton

räkn

 

čtrnáct

fjortonde

räkn

 

čtrnáctý

fjärde

räkn

 

čtvrtý

fjärran, avlägsen

adj

 

daleký

flask-

adj

 

láhvový

flaska

sbst

f

láhev

flera, några, ett par

räkn

 

několik

flera gånger

räkn

 

několikrát

flesta: de f., majoritet(en)

sbst

f

většina

flicka

sbst

f

dívka

flod, å

sbst

f

řeka

flyg

sbst

n

letadlo

flyga

vb

ipf

létat / létám

flyga

vb

ipf

letět / letím

flyga bort

vb

ipf

odlétat/odlítat / odlétám/odlítám

flyga bort

vb

pf

odletět / odletím

flyga bort

vb

pf

odlétnout/odlítnout / odlétnu/odlítnu

flyga igenom

vb

pf

proletět / proletím

flyga runt

vb

pf

obletět / obletím

flyga samman

vb

pf

slétnout se/slítnout se /
slétnou se/slítnou se

flyga åt olika håll

vb

pf

rozlétnout se/rozlítnout se /
rozlétnou se/rozlítnou se

flyga över/förbi

vb

pf

přeletět / přeletím

flygplats

sbst

n

letiště

flyta, simma

vb

ipf

plavat / plavu

flyta; åka båt, segla

vb

ipf

plout / pluju

fläsk

sbst

f

pečené

fläsk

sbst

n
adjböjn

vepřové

folk, nation

sbst

m

národ

folk-, national-, nationell

adj

 

národní

fordon, bil, vagn

sbst

m

vůz

forell

sbst

m

pstruh

form

sbst

f

forma

fort, snabbt

adv

 

rychle

forta sig, gå före

vb

ipf

předcházet se / předcházím se

forta sig, gå före

vb

pf

předejít se / předejdu se

fortfarande

adv

 

pořád, stále

fortsätta

vb

ipf

pokračovat / pokračuju

fosterland

sbst

f

vlast

fotboll

sbst

m

fotbal

fotboll

sbst

f
adjböjn

kopaná

fotbolls-

adj

 

fotbalový

fotbollsspelare

sbst

m

fotbalista

fotografera

vb

ipf

fotografovat / fotografuju

fotografera

vb

pf

vyfotografovat / vyfotografuju

fotografi

sbst

f

fotografie

fots, till fots

adv

 

pěšky

frakt, last

sbst

m

náklad

frakt-, last-

adj

 

nákladní

fram, framåt

adv

 

dopředu

framför allt, särskilt, i synnerhet

adv

 

zejména

framföra, förevisa

vb

ipf

předvádět / předvádím

framme

adv

 

vpředu

framstående

adj

 

vynikající

fransman

sbst

m/f

Francouz/ka

fredag

sbst

m

pátek

fri, ledig

adj

 

volný

fri; ogift

adj

 

svobodný

fridfullt, lugnt

adv

 

klidně

frimärke

sbst

f

známka

frisk, kry; sund, hälsosam

adj

 

zdravý

friskt; sunt; hälsosamt

adv

 

zdravě

fritid

sbst

n

volno

frost, kyla

sbst

m

mráz

fru, hustru; kvinna

sbst

f

žena

fru; dam

sbst

f
adjböjn

paní

frukost

sbst

f

snídaně

frukt

sbst

n

ovoce

frukt-, fruktig

adj

 

ovocný

frukta, vara rädd

vb

ipf

bát se / bojím se

fruktansvärd

adj

 

strašný

fruktbar, bördig

adj

 

úrodný

frysa

vb

ipf

mrznout / mrznu

fråga

sbst

f

otázka

fråga

vb

ipf

ptát se / ptám se

fråga

vb

pf

zeptat se / zeptám se

fråga, förfrågan

sbst

m

dotaz

från, av, ur

prep + gen

 

z, ze

från, ifrån

prep + gen

 

od, ode

från höger

adv

 

zprava

från (nerfrån)

prep + gen

 

s, se

främmande, utländsk

adj

 

cizí

främre, ledande

adj

 

přední

fröken

sbst

f

slečna

ful

adj

 

škaredý

full

adj

 

plný

fullständigt, helt, alldeles

adv

 

úplně

fulländad, perfekt

adj

 

dokonalý

fylla (i)

vb

ipf

vyplňovat / vyplňuju

fylla (i)

vb

pf

vyplnit / vyplním

fyra

räkn

 

čtyři

fyrtio

räkn

 

čtyřicet

fyrtionde

räkn

 

čtyřicátý

få, erhålla

vb

ipf

dostávat / dostávám

få, erhålla

vb

pf

dostat / dostanu

få (modalverb)

vb

ipf

smět / smím

få se, få syn på

vb

pf

uvidět / uvidím

få, litet

adv/
räkn

 

málo

fåfängt, förgäves, utan resultat

adv

 

marně

fågel

sbst

m

pták

fågel (endast husfåglar: anka, kalkon, höns)

sbst

f

drůbež

fånga, gripa

vb

ipf

chytat / chytám

fånga, gripa

vb

pf

chytit / chytím

fånga, gripa

vb

pf

chytnout / chytnu

fånga ngns blick

vb

pf

padnout do oka / padnu do oka

fält, åker

sbst

n

pole

färdbiljett, biljett

sbst

f

jízdenka

färdig

adj

 

hotový

färdigt

adv

 

hotovo

färg

sbst

f

barva

färg-, färgad

adj

 

barevný

färsk

adj

 

čerstvý

födelsedag

sbst

f pl

narozeniny

följa

vb

ipf

sledovat / sleduju

följa, beledsaga

vb

ipf

doprovázet / doprovázím

följa, beledsaga

vb

pf

doprovodit / doprovodím

följande, nästa

adj

 

další

fönster

sbst

n

okno

fönster, lucka

sbst

n dim

okénko, okýnko

för (=tacka f., betala f.)

prep + ack

 

za

för, alltför

adv

 

moc, příliš

för att, så att

konj

 

aby

för det mesta

adv

 

většinou

för länge sedan, länge sedan

adv

 

dávno

för närvarande, hittills

adv

 

zatím

för - sedan

prep +
instr

 

před

för - skull, för, åt

prep + ack

 

pro

föra, köra

vb

ipf

vézt / vezu

föra, leda

vb

ipf

vést / vedu

föra, leda

vb

ipf

vodit / vodím

föra, leda

vb

ipf

přivádět / přivádím

föra, leda

vb

pf

přivést / přivedu

föra bort, leda bort

vb

pf

odvést / odvedu

föra ner, leda ner

vb

pf

svézt / svezu

föra upp, leda upp

vb

pf

vyvézt / vyvezu

föra upp/ut, leda upp/ut

vb

pf

vyvést / vyvedu

förare

sbst

m

řidič

förargas, vara arg, vredgas

vb

ipf

zlobit se / zlobím se

förbereda (sig)

vb

ipf

připravovat (se) / připravuju (se)

förbereda (sig)

vb

pf

pripravit (se) / připravím (se)

förberedd

adj

 

připravovaný

förbi

adv/
prep
+ gen

 

kolem, okolo

förbigå, gå runt

vb

ipf

obcházet / obcházím

förbigå, gå runt

vb

pf

obejít / obejdu

förbise, försumma

vb

ipf

opomíjet / opomíjím

förbise, försumma

vb

pf

opomenout/opominout /
opomenu/opominu

förbli, stanna (kvar)

vb

ipf

zůstávat / zůstávám

förbli, stanna (kvar)

vb

pf

zůstat / zůstanu

förbruka

vb

ipf

spotřebovávat / spotřebovávám

förbruka

vb

pf

spotřebovat / spotřebuju

fördärva, förstöra

vb

ipf

kazit / kazím

fördärva, förstöra

vb

pf

pokazit / pokazím

fördärva, förstöra

vb

pf

zkazit / zkazím

före, framför

prep + ack

 

před

före detta, förra

adj

 

bývalý

föredrag, föreläsning

sbst

f

přednáška

förefalla; se (+adj) ut

vb

ipf

vypadat / vypadám (+ adv)

förefalla, tycka

vb

ipf

zdát se / zdá se

förekomma, befinna sig

vb

ipf

nacházet se / nacházím se

föreläsa, hålla föredrag

vb

ipf

přednášet / přednáším

föreläsa, hålla föredrag

vb

pf

přednést / přednesu

föreläsningssal, hörsal

sbst

f

posluchárna

Förenta staterna

sbst

m pl

Spojené státy

föreslå

vb

ipf

navrhovat / navrhuju

föreslå

vb

pf

navrhnout / navrhnu

föreställa sig, tänka sig

vb

ipf

představovat si / představuju si

föreställa sig, tänka sig

vb

pf

představit si / představím si

föreställning

sbst

n

představení

företag

sbst

m

závod

förevisa, framföra

vb

ipf

předvádet / předvádím

författare

sbst

m/f

spisovatel/ka

författare, upphovsman

sbst

m

autor

förflutna (=det f.)

sbst

f

minulost

förfrågan, fråga

sbst

m

dotaz

förfärlig, hemsk, fruktansvärd

adj

 

strašný

förgångna (=det f.)

sbst

f

minulost

förgäves, fåfängt, utan resultat

adv

 

marně

förklara

vb

ipf

vysvětlovat / vysvětluju

förklara

vb

pf

vysvětlit / vysvětlím

förklara, utlägga

vb

ipf

vykládat / vykládám

förklara, utlägga

vb

pf

vyložit / vyložím

förlora

vb

ipf

ztrácet / ztrácím

förlora

vb

pf

ztratit / ztratím

förlora

vb

ipf

prohrávat / prohrávám

förlora

vb

pf

prohrát / prohraju

förlorad

adj

 

ztracený

förlåta

vb

ipf

promíjet / promíjedu

förlåta

vb

pf

prominout / prominu

förmiddag

sbst

n

dopoledne

förmiddag: på f-en, i f-s

adv

 

dopoledne

förmiddags-

adj

 

dopolední

förmå, kunna

vb

ipf

moct / můžu/mohu

förr, förut, tidigare

adv

 

dříve

förra, före detta

adj

 

bývalý

förra året, i fjol

adv

 

loni

förrän, innan

konj

 

než

förrätt

sbst

m

předkrm

församlas, samlas, komma samman

vb

ipf

sjíždět se / sjíždím se

församlas, samlas, komma samman

vb

pf

sjet se / sjedu se

församling

sbst

n

shromáždění

förse med titel, skriva över/ovanför

vb

ipf

nadpisovat / nadpisuju

förse med titel, skriva över/ovanför

vb

pf

nadepsat / nadepíšu

försiktigt

adv

 

opatrně

förslag

sbst

m

návrh

först

adv

 

nejdřív(e)

först, bara, så sent som

adv

 

teprv(e)

först, den första

räkn

 

první

först, ända; till

adv

 

förströ sig

vb

ipf

bavit se / bavím se

förströ sig

vb

pf

pobavit se / pobavím se

förstå

vb

ipf

rozumět / rozumím

förstå

vb

pf

porozumět / porozumím

förstå, fatta, begripa

vb

ipf

chápat / chápu

förstå, fatta, begripa

vb

pf

pochopit / pochopím

förstöra, fördärva

vb

ipf

kazit / kazím

förstöra, fördärva

vb

pf

pokazit / pokazím

förstöra, fördärva

vb

pf

zkazit / zkazím

förstörd

adj

 

pokažený

försumma, förbise

vb

ipf

opomíjet / opomíjím

försumma, förbise

vb

pf

opomenout/opominout /
opomenu/opominu

försvinna, dö

vb

ipf

zacházet / zacházím

försvinna, dö

vb

pf

zajít / zajdu

försvinna, sjunka, gå ner

vb

ipf

zapadat / zapadám

försvinna, sjunka, gå ner

vb

pf

zapadnout / zapadnu

försöka, bemöda sig

vb

ipf

pokoušet se / pokouším se

försöka, bemöda sig

vb

pf

pokusit se / pokusím se

försöka, prova, pröva

vb

ipf

zkoušet / zkouším

försöka, prova, pröva

vb

pf

zkusit / zkusím

förundra sig, förvåna sig

vb

ipf

divit se / divím se

förundra sig, förvåna sig

vb

pf

podivit se / podivím se

förut, förr, tidigare

adv

 

dříve

förutom, utom

prep + ack

 

mimo

förutom, utom

prep + gen

 

vedle

förvånad, överraskad

adj

 

překvapený

föräldrar

sbst

m pl

rodiče

 

 

 

 

Upp

 

 

 

G

gaffel

sbst

f

vidlička

galge, klädhängare

sbst

m

věšák

galleri

sbst

f

galerie/galérie, obrazárna

gammal

adj

 

starý

ganska

adv

 

docela

ganska, nog, tillräckligt

adv

 

dost

garage

sbst

f

garáž

garderob, kapprum

sbst

f

šatna

gardin

sbst

f

záclona

gas

sbst

m

plyn

gas-

adj

 

plynový

gata

sbst

f

ulice

ge

vb

ipf

dávat / dávám

ge

vb

pf

dát / dám

ge sig i väg, gå bort

vb

ipf

odcházet / odcházím

ge sig i väg, gå bort

vb

pf

odejít / odejdu

ge sig (på ngn) (=flyga på ngn)

vb

pf

pustit se / pustím se

gelé

sbst

m

aspik

gemensam

adj

 

společný

gemensamt, tillsammans

adv

 

společně

genast, strax

adv

 

hned

genast, strax

adv

 

ihned

generation

sbst

f

generace

genom vad/vilken?

adv

 

kudy?

genomgång, passage

sbst

m

průchod

gestalt, figur

sbst

f

postava

giffel

sbst

m

rohlík

gift

adj

 

ženatý (om män), vdaná (om kvinnor)

gitarr

sbst

f

kytara

glad

adj

 

rád

glad, rolig

adj

 

veselý

glas

sbst

n

sklo

glas (=dricks-)

sbst

f

sklenice

glass

sbst

f

zmrzlina

glass-

adj

 

zmrzlinový

glasögon

sbst

f pl

brýle/brejle

glatt, roligt

adv

 

vesele

glädje

sbst

f

radost

glömma

vb

ipf

zapomínat / zapomínám

glömma

vb

pf

zapomenout / zapomenu

gnida, gnugga

vb

ipf

třít / třu/tru

god, bra

adj

 

dobrý (komp lepší)

godisaffär

sbst

f

cukrárna

gods, vara, varor

sbst

n

zboží

golv

sbst

f

podlaha

gosse, pojke

sbst

m

hoch

gotisk

adj

 

gotický

grabb, kille

sbst

m

kluk

grammatik

sbst

f

gramatika

grammofon

sbst

f

gramofóna

grammofon-

adj

 

gramofonový

gran

sbst

m

smrk

gran-

adj

 

smrkový

grek

sbst

m/f

Řek/yně

grill

sbst

m

gril

gripa, fånga

vb

ipf

chytat / chytám

gripa, fånga

vb

pf

chytit / chytím

gripa, fånga

vb

pf

chytnout / chytnu

gripa sig an, ta itu/sätta i gång (med)

vb

pf

pustit se / pustím se

grund-, grundläggande

adj

 

základní

grupp

sbst

f

skupina

grå

adj

 

šedý, šedivý

gråta

vb

ipf

plakat / pláču

gråta (en kort stund)

vb

pf

zaplakat zapláču

grädde

sbst

f

smetana

gräns

sbst

f

hranice

gräs

sbst

f

tráva

gräva

vb

ipf

kopat / kopu

gräva

vb

pf

vykopat / vykopu

grön

adj

 

zelený

grönsak(er)

sbst

f

zelenina

grönsaks-

adj

 

zeleninový

grönska

sbst

f

zeleň

gud

sbst

m

bůh

guide

sbst

m

průvodce

gul

adj

 

žlutý

gulasch

sbst

m

guláš

gurka

sbst

f

okurka

gymnastiksal

sbst

f

tělocvična

gymnastiksko, tennissko

sbst

f

plátěná bota

vb

ipf

jít / jdu

gå (bakom), gå/vika om …, gå ner

vb

pf

zajít / zajdu

gå förbi/över

vb

pf

přejít / přejdu

gå före, forta sig

vb

pf

předejít se / předejdu se

gå igenom

vb

pf

projít / projdu

gå in, stiga in

vb

ipf

vcházet / vcházím

gå in, stiga in

vb

pf

vejít / vejdu

gå nedanför, under

vb

pf

podstoupit / podstoupím

gå ner, sjunka, försvinna

vb

pf

zapadnout / zapadnu

gå ner, stiga ner

vb

pf

sestoupit / sestoupím

gå runt, förbigå

vb

pf

obejít / obejdu

gå upp/ut

vb

ipf

vycházet / vycházím

gå upp/ut

vb

pf

vyjít / vyjdu

gå vilse

vb

pf

zabloudit / zabloudím

gå, bruka gå

vb

ipf

chodit / chodím

gå, gå bort, ge sig i väg

vb

ipf

odcházet / odcházím

gå/stå i vägen, hindra

vb

ipf

vadit / vadím

gång, korridor

sbst

f

chodba

gångstig, gångväg

sbst

f

cestička

gård

sbst

m

dvůr

gårdag

sbst

m

včerejšek

gåva, present

sbst

m

dárek

gäst

sbst

m

host

göra

vb

ipf

dělat / dělám

göra

vb

pf

udělat / udělám

göra kopior, skriva ut

vb

pf

rozepsat / rozepíšu

göra nervös

vb

ipf

znervózňovat / znervózňuju

göra nervös

vb

pf

znervóznit / znervózním

göra ont

vb

ipf

bolet / bolí

göra sig förstådd

vb

ipf

dorozumívat se / dorozumívám se

göra sig förstådd

vb

pf

dorozumět se / dorozumím se

göra upp en förteckning, skriva ner, teckna upp

vb

pf

sepsat / sepíšu

göra uppköp, handla

vb

ipf

nakupovat / nakupuju

göra uppköp, handla

vb

pf

nakoupit / nakoupím

 

 

 

 

Upp

 

 

 

H

ha

vb

ipf

mít / mám

ha med sig, hämta

vb

ipf

přivážet / přivážím

ha med sig, hämta

vb

pf

přivézt / přivezu

ha med sig, medföra, komma med

vb

ipf

přinášet / přináším

ha med sig, medföra, komma med

vb

pf

přinést / přinesu

ha, ta

vb

ipf

dávat si / dávám si

ha, ta

vb

pf

dát si / dám si

hagel

sbst

f pl

kroupy

hall, sal

sbst

f

síň

hall, tambur

sbst

f

předsíň

hall, vestibul

sbst

f

hala

hallon

sbst

f

malina

hallå

interj

 

haló, halo

hals

sbst

m

krk

halv

sbst

oböjl

půl

han

pron

 

on

hand, arm

sbst

f

ruka (pl ruce)

handduk

sbst

m

ručník

handel; affär, butik

sbst

m

obchod

handels-, affärs-

adj

 

obchodní

handla, göra uppköp

vb

ipf

nakupovat / nakupuju

handla, göra uppköp

vb

pf

nakoupit / nakoupím

hans

pron

oböjl

jeho

harmonisk

adj

 

harmonický

hastighet, snabbhet

sbst

f

rychlost

hatt

sbst

m

klobouk

hav

sbst

n

moře

hej

interj

 

ahoj, nazdar

heja (=h. på ngn i en sport)

vb

ipf

fandit / fandím

hejda, stoppa

vb

pf

zastavit / zastavím

hel

adj

 

celý

hela tiden, ständigt, jämt

adv

 

pořád

helkvälls-

adj

 

celovečerní

heller, öre

sbst

m

haléř/halíř

helt, alldeles

adv

 

docela

helt, alldeles, fullständigt

adv

 

úplně

hem

sbst

m

dům

hem

adv

 

domů

hem-

adj

 

domovní

hem(ma)-, hus-, hushålls-, huslig

adj

 

domácí

hemma

adv

 

doma

hemsk, förfärlig

adj

 

strašný

hemvist

sbst

m

domov

hennes

pron

adjböjn

její

herr

sbst

m

pan

herr-

adj

 

pánský

herravälde, makt, regering

sbst

f

vláda

herre

sbst

m

pán

het

adj

 

horký

heta

vb

ipf

jmenovat se / jmenuju se

hett

adv

 

horko

hetta

sbst

n

horko

himmel

sbst

n

nebe

hindra, gå/stå i vägen

vb

ipf

vadit / vadím

hiss

sbst

m

výtah

historia

sbst

f

historie

historiker

sbst

m

historik

historisk

adj

 

historický

hit

adv

 

sem

hitta, finna

vb

ipf

nacházet / nacházím

hitta, finna

vb

pf

najít / najdu

hittills, för närvarande

adv

 

zatím

hittills, än så länge

adv

 

dosud

hjälp

sbst

f

pomoc

hjälpa

vb

ipf

pomáhat / pomáhám

hjälpa

vb

pf

pomoct / pomůžu/pomohu

hjärta

sbst

n

srdce

hjärtlig

adj

 

srdečný

hjärtligt

adv

 

srdečně

hockey

sbst

m

hokej

hockey-

adj

 

hokejový

hockeyklubba

sbst

f

hokejka

hon

pron

 

ona

honung

sbst

m

med

hoppa

vb

ipf

skákat / skáču

hoppa

vb

pf

skočit / skočím

hoppas

vb

ipf

doufat / doufám

hos, vid

prep + gen

 

u

hosta

vb

ipf

kašlat / kašlu

hosta till

vb

pf

zakašlat / zakašlu

hotell

sbst

m

hotel

hovmästare

sbst

m
adjböjn

vrchní

hund

sbst

m

pes

hundra

räkn

 

sto

hundrade

räkn

 

stý

hundralapp

sbst

f

stovka

hundratusentals

sbst

m pl, räkn

statisíce

hunger

sbst

m

hlad

hur

adv

 

jak

hur mycket? hur många?

pron

 

kolik?

hur många gånger?

räkn

 

kolikrát?

hurdan? vad för en?

pron

 

jaký?

hus

sbst

m

dům

hus

sbst

m dim

domek, domeček

hus-, hushålls-, huslig

adj

 

domácí

hushållning

sbst

n

hospodářství

hustru, fru; kvinna

sbst

f

žena

hustru, maka

sbst

f

manželka

huvud

sbst

f

hlava

huvud-, huvudsaklig

adj

 

hlavní

huvudsakligen

adv

 

hlavně

hylla

sbst

f

police

hålla

vb

ipf

držet / držím

hålla

vb

pf

podržet / podržím

hålla föredrag, föreläsa

vb

ipf

přednášet / přednáším

hålla föredrag, föreläsa

vb

pf

přednést / přednesu

hålla i gott skick, (orka) hålla, behålla

vb

ipf

udržovat / udržuju

hålla i gott skick, (orka) hålla, behålla

vb

pf

udržet / udržím

hållplats, station

sbst

f

stanice

hård

adj

 

tvrdý

hälft

sbst

f

polovina

hälla

vb

ipf

lít / liju/leju

hälsa

vb

ipf

zdravit / zdravím

hälsa

vb

pf

pozdravit / pozdravím

hälsa på, besöka

vb

ipf

navštěvovat / navštěvuju

hälsa på, besöka

vb

pf

návštívit / návštívím

hälsning

sbst

m

pozdrav

hälso-, hälsovårds-

adj

 

zdravotní

hälsosam; sund; frisk, kry

adj

 

zdravý

hälsosamt, sunt; friskt

adv

 

zdravě

hämta

vb

ipf

přinášet / přináším

hämta

vb

pf

přinést / přinesu

hämta, ha med sig

vb

ipf

přivážet / privážím

hämta, ha med sig

vb

pf

přivézt / přivezu

hämta ut, lyfta ut

vb

ipf

vyzvedávat (si) / vyzvedávám (si)

hämta ut, lyfta ut

vb

pf

vyzvednout (si) / vyzvednu (si)

hända, ske

vb

ipf

stávat se / stávám se

hända, ske

vb

pf

stát se / stanu se

händelse

sbst

f

událost

händelse, fall

sbst

m

případ

händig

adj

 

šikovný

hänga

vb

ipf

viset / visím

här

adv

 

tady, zde

härlig, lysande

adj

 

skvělý

härlig, präktig

adj

 

nádherný

hög

adj

 

vyskoý

högakta, uppskatta

vb

ipf

vážit si / vážím si

höger; rätt, riktig

adj

 

pravý

höger: till h. (=befintl.)

adv

 

napravo

höger: till h. (=riktn.)

adv

 

doprava

högskoleelev, universitetsstuderande

sbst

m

vysokoškolák

högt

adv

 

vysoko

högt, starkt (om ljud)

adv

 

hlasitě

höna

sbst

f

slepice

höra

vb

ipf

slyšet / slyším

höra, lyssna

vb

ipf

poslouchat / poslouchám

höra, lyssna (på)

vb

pf

poslechnout si / poslechnu si

höra upp

vb

ipf + sbst m

dávat pozor / dávám pozor

hörn, vrå

sbst

m

roh

hörsal, föreläsningssal

sbst

f

posluchárna

höst

sbst

m

podzim

 

 

 

 

Upp

 

 

 

I

i

prep + lok

 

na, v/ve

i början

adv

 

zpočátku

i fjol, förra året

adv

 

loni

i förväg, på förhand

adv

 

předem

i stort sett, egentligen, överhuvudtaget

adv

 

vůbec

i stället för

prep + ack

 

za

i stället för

adv, prep

 

místo

i år

adv

 

letos

ibland, någon gång, någonsin

adv

 

někdy

idag

adv

 

dnes

idé

sbst

m

nápad

idrott, sport

sbst

m

sport

idrotta, sporta

vb

ipf

sportovat / sportuju

idrottsman

sbst

m

sportovec

idrottsplats

sbst

n

hřiště/hříště

idyllisk

adj

 

idylický

ifrån, från

prep + gen

 

od, ode

igen, ånyo, på nytt

adv

 

znova, znovu

igen, åter

adv

 

opět

igen, åter

adv

 

zase

igår

adv

 

včera

imorgon

adv

 

zítra

in

adv

 

dovnitř

in i, till

prep + gen/ack

 

do/v, ve

inbjudan

sbst

n

pozvání

indier

sbst

m/f

Ind/ka

individ

sbst

m

jetnotlivec

industri

sbst

m

průmysl

industri-, industriell

adj

 

průmyslový

influensa

sbst

f

chřipka

information

sbst

f

informace

information

sbst

f

zpráva

ingalunda, på intet sätt

adv

 

nijak

ingen

pron

 

nikdo, žádný, (nijaký)

ingenjör

sbst

m

inženýr

ingens

pron

 

ničí

ingenstans (=befintl.)

adv

 

nikde

ingenting, intet

pron

 

nic

ingenvart

adv

 

nikam

ingång

sbst

m

vchod

inköp, köp

sbst

m

nákup

innan, förrän

konj

 

než

inne, inuti

adv

 

uvnitř

inscenering, iscensättning

sbst

f

inscenace

inskrift, påskrift

sbst

m

nápis

instrument, verktyg

sbst

m

nástroj

inte, nej

adv

 

ne

inte alls

adv

 

vůbec ne

inte förrän, så sent som

adv

 

teprv(e)

inte-heller, varken-eller

konj

 

ani (ne-)

internationell

adj

 

mezinárodní

intill, bredvid

adv/
prep
+ gen

vedle

intressant

adj

 

zajímavý

intresse

sbst

m

zájem

intressera

vb

ipf

zajímat / zajímám

intryck

sbst

m

dojem

inträdesavgift

sbst

n
adjböjn

vstupné

inträdesbiljett, inträdeskort

sbst

f

vstupenka

inuti, inne

adv

 

uvnitř

invånare

sbst

m

obyvatel

is

sbst

m

led

iscensättning, inscenering

sbst

f

inscenace

italienare

sbst

m/f

Ital/ka

 

 

 

 

Upp

 

 

 

J

ja

adv

 

ano

ja, jo, nå

interj

no

ja visst, naturligtvis

adv

 

ovšem

jacka

sbst

n

sako

jag

pron

 

januari

sbst

m

leden

japan

sbst

m/f

Japonec/Japonka

jord, land, mark

sbst

f

zem(ě)

jordbrukare, lantbrukare

sbst

m

zemědělec

jordgubbe

sbst

f

jahoda

journalfilm

sbst

m

týdeník

ju

adv, konj

 

vždyť

ju, likväl, ändå, dock, väl

adv/
interj

 

přece

ju, väl

adv

 

však

ju - dess/desto

adv

 

čím - tím

jugoslav

sbst

m/f

Jugoslávec/Jugoslavka

juice

sbst

m

džús

jul

sbst

f pl

vánoce

juli

sbst

m

červenec

juni

sbst

m

červen

just, precis

adv

 

právě

jämt, alltid

adv

 

vždy(cky)

jämt, ständigt

adv

 

stále

jämt, ständigt, hela tiden

adv

 

pořád

järn

sbst

n

železo

 

 

 

 

Upp

 

 

 

K

kafé

sbst

f

kavárna

kaffe

sbst

f

káva

kaka, paj

sbst

m

koláč

kakao

sbst

n

kakao

kall

adj

 

chladný

kall

adj

 

studený

kallt

adv

 

zima, chladno

kam

sbst

m

hřeben

kamera

sbst

m

fotoaparát

kamin, spis

sbst

n pl

kamna

kamin, spis

sbst

n pl dim

kamínka

kamma (sig)

vb

ipf

česat (se) / češu (se)

kamma (sig)

vb

pf

učesat (se) / učešu/učesám (se)

kammar-

adj

 

komorní

kamp, match

sbst

m

zápas

kamrat, kompis

sbst

m/f

kamarád/ka, soudruh/soudružka

kanal (=TV-k.)

sbst

m

program

kanhända, kanske

adv

 

snad

kanske, möjligen, möjligt

adv

 

možná

kanske, troligen

adv

 

asi

kant, rand

sbst

m

kraj

kapell

sbst

f

kaple

kapprum, garderob

sbst

f

šatna

karies, tandröta

sbst

m

kaz

karta

sbst

f

mapa

kartong, låda, ask

sbst

f

krabice

kassa

sbst

f

pokladna

kasse

sbst

m

sáček

kassör/ska

sbst

m/f
adjböjn

pokladní

kasta, slänga

vb

ipf

házet / házím

kasta, slänga

vb

pf

hodit / hodím

kasta in

vb

ipf

vhazovat / vhazuju

kasta in

vb

pf

vhodit / vhodím

katedral, domkyrka

sbst

m

chrám

kejsare

sbst

m

císař

kemisk-teknisk avd./affär

sbst

f

drogerie

kemtvätta, rengöra

vb

ipf

čistit / čistím

kemtvätta, rengöra

vb

ipf

vyčisťovat/vyčišťovat /
vyčisťuju/vyčišťuju

kemtvätta, rengöra

vb

pf

vyčistit / vyčistím

keso, kvarg

sbst

m

tvaroh

keso-, kvarg-

adj

 

tvarohový

kille, grabb

sbst

m

kluk

kilo

sbst

n

kilo

kjol

sbst

f

sukně

klar

adj

 

jasný

klart

adv

 

jasno

klass, klassrum

sbst

f

třída

klasskamrat

sbst

m

spolužák

klimp (=i soppa)

sbst

m

knedlík, knedlíček

klistra

vb

ipf

lepit / lepím

klistra fast/in/på

vb

ipf

nalepovat / nalepuju

klistra fast/in/på

vb

pf

nalepit / nalepím

klocka, armbandsur

sbst

f pl

hodinky

klocka, ur

sbst

f pl

hodiny

klockan

sbst

f

hodina

klok, duktig

adj

 

chytrý

klokt, duktigt

adv

 

chytře

kloster

sbst

m

klášter

klubbrum, samlingsrum

sbst

f

klubovna

klä av (sig)

vb

ipf

svlékat/svlíkat (se) /
svlékám/svlíkám (se)

klä av (sig)

vb

pf

svléknout/svlíknout (se) /
svléknu/svlíknu (se)

klä av (sig)

vb

pf

svléct (se) / svleču/svleku (se)

klä om sig

vb

pf

převléct se / převleču/převleku se

klä om sig

vb

pf

převléknout/převlíknout se /
převléknu/převlíknu se

klä på (sig)

vb

ipf

oblékat (se) / oblékám (se)

klä på (sig)

vb

pf

obléknout/oblíknout (se)/
obléknu/oblíkne (se)

klä på (sig)

vb

pf

obléct (se) /
obleču/obleku (se)

kläder

sbst

m pl

šaty

kläder, klädsel

sbst

m

oblek, oděv, oblečení

klädhängare, galge

sbst

m

věšák

klänning

sbst

m pl

šaty

klättra, krypa

vb

ipf

lézt / lezu

knak

interj

rup

knapp

sbst

m

knoflík

kniv

sbst

m

nůž

kniv

sbst

m dim

nožík

kock

sbst

m

šéfkuchař

kokplatta

sbst

m

vařič

kokt

adj

 

vařený

kol

sbst

n

uhlí

kolli, paket

sbst

m

balíček

komedi

sbst

f

veselohra

komfortabel, bekväm

adj

 

pohodlný

komiker

sbst

m

komik

komma, ta sig (någonstans)

vb

ipf

dostávat se / dostávám se

komma, ta sig (någonstans)

vb

pf

dostat se / dostanu se

komma (gående)

vb

ipf

přicházet / přicházím

komma (gående)

vb

pf

přijít / přijdu

komma ihåg, minnas

vb

ipf

vzpomínat (si) / vzpomínám (si)

komma ihåg, minnas

vb

pf

v / vzpomenu si

komma ihåg, minnas

vb

ipf

pamatovat se / pamatuju se

komma ihåg, minnas

vb

pf

zapamatovat se / zapamatuju si

komma med, medföra, ha med

vb

ipf

přinášet / přináším

komma med, medföra, ha med

vb

pf

přinést / přinesu

komma med, ta med

vb

ipf

přivádět / přivádím

komma med, ta med

vb

pf

přivést / přivedu

komma samman, (för)samlas

vb

ipf

sjíždět se / sjíždím se

komma samman, (för)samlas

vb

pf

sjet se / sjedu se

komma samman, samlas

vb

ipf

scházet se / scházím se

komma samman, samlas

vb

pf

sejít se / sejdu se

komma springande

vb

ipf

přibíhat / přibíhám

komma springande

vb

pf

přiběhnout / přiběhnu

komma ut (om t.ex. böcker)

vb

ipf

vycházet / vycházím

komma ut (om t.ex. böcker)

vb

pf

vyjít / vyjdu

komma åkande

vb

ipf

přijíždět / přijíždím

komma åkande

vb

pf

přijet / přijedu

kommentar

sbst

m

komentář

kommunikation

sbst

f

komunikace

kommunikations-; transport-

adj

 

dopravní

kompis, kamrat

vb

m/f

kamarád/ka, soudruh/soudružka

komposition

sbst

f

skladba

kompositör, tonsättare

sbst

m

skladatel

kompott

sbst

m

kompot

konkurrent, medtävlare, rival

sbst

m

soupeř

konsert

sbst

m

koncert

konservburk

sbst

f

konzerva

konst

sbst

n

umění

konstnär

sbst

m

umělec

kontor, byrå

sbst

f

kancelář

kontor, ämbete; myndighet

sbst

m

úřad

konversera, samtala

vb

ipf

konverzovat / konverzuju

kopp

sbst

m

šálek

korg

sbst

m

koš, košík, košíček

korn

sbst

n

obilí

korridor, gång

sbst

f

chodba

korrigera, rätta

vb

ipf

opravovat / opravuju

korrigera, rätta

vb

pf

opravit / opravím

korsning

sbst

f

křižovatka

kort

adj

 

krátký

kort

adv

 

krátce

korv

sbst

m

párek

kosta

vb

ipf

stát / stojím

kosta

vb

pf

postát / postojím

kostym (=herr-)

sbst

m

oblek

kotte

sbst

f

šiška

kraft, styrka

sbst

f

síla

kraftig, stark

adj

 

silný

krita

sbst

f

křída

krog (=liten k.)

sbst

f

hospůdka

krog (=större k.)

sbst

f

hospoda

krona

sbst

f

koruna

kropp

sbst

n

tělo, těleso

kry, frisk; sund, hälsosam

adj

 

zdravý

krypa, klättra

vb

ipf

lézt / lezu

kräm-

adj

 

krémový

kub, bit

sbst

f

kostka

kulle, backe

sbst

m

kopec

kultur-, kulturell

adj

 

kulturní

kund

sbst

m

zákazník

kung

sbst

m

král

kunna, förmå

vb

ipf

moct / můžu/mohu

kunna (=förstå sig på att)

vb

ipf

umět / umím

kunskap

sbst

f

znalost

kupé

sbst

n

kupé

kurort, badort

sbst

f pl

lázně

kurorts-, badorts-

adj

 

lázeňský

kurs

sbst

m

kurs

kusin

sbst

m/f

bratranec/sestřenice

kuvert

sbst

f

obálka

kvalitet

sbst

f

kvalita

kvarg, keso

sbst

m

tvaroh

kvarg-, keso-

adj

 

tvarohový

kvarn

sbst

m

mlýn

kvart

sbst

f

čtvrt

kvarter, stadsdel

sbst

f

čtvrť

kvartett

sbst

n

kvarteto

kvinna; fru, hustru

sbst

f

žena

kvitto

sbst

m

lístek

kvitto

sbst

m

podací lístek

kväll, afton

sbst

m

večer

kväll: på k-en, på k-arna, i k.

adv

 

večer

kvälls-, afton-

adj

 

večerní

kvällsbjudning, party

sbst

m

večírek

kvällsmat

sbst

f

večerě

kvällstidning

sbst

m

večerník

kyckling

sbst

n

kuře

kyla, frost

sbst

m

mráz

kypare

sbst

m

číšník

kyrka

sbst

m

kostel

kyrkogård

sbst

m

hřbitov

kål

sbst

n

zelí

känd

adj

 

známý

känga, sko

sbst

f

bota

känna, vara bekant med

vb

ipf

znát se s / znám se s

känna igen

vb

ipf

poznávat / poznávám

känna igen

vb

pf

poznat / poznám

känna sig orolig

vb

ipf

být nesvůj

känna till, veta

vb

ipf

znát / znám

kär; dyr

adj

 

drahý

kär; snäll, rar

adj

 

milý

kärra, (liten) vagn

sbst

m

vozík

kärt; dyrt

adv

 

draho

kök

sbst

f

kuchyň/kuchyně

köks-

adj

 

kuchyňský

kökskärl; disk

sbst

n

nádobí

köp, inköp

sbst

m

nákup

köpa

vb

ipf

kupovat / kupuju

köpa

vb

pf

koupit / koupím

köra, fara, åka förbi/igenom

vb

ipf

projíždět / projíždím

köra, fara, åka förbi/igenom

vb

pf

projet / projedu

köra, fara, åka in

vb

ipf

vjíždět / vjíždím

köra, fara, åka in

vb

pf

vjet / vjedu

köra, fara, åka in/till

vb

ipf

zajíždět / zajíždím

köra, fara, åka in/till

vb

pf

zajet / zajedu

köra, fara, åka runt

vb

ipf

objíždět / objíždím

köra, fara, åka runt

vb

pf

objet / objedu

köra, fara, åka upp/ut

vb

ipf

vyjíždět / vyjíždím

köra, fara, åka upp/ut

vb

pf

vyjet / vyjedu

köra, föra

vb

ipf

vézt / vezu

köra hit/till

vb

ipf

přivážet / přivážím

köra hit/till

vb

pf

přivézt / přivezu

köra om

vb

ipf

předjíždět / předjíždím

köra om

vb

pf

předjet / předjedu

kött

sbst

n

maso

köttbullar

sbst

n

vepřové maso

 

 

 

 

Upp

 

 

 

L

lag, manskap

sbst

n

mužstvo

laga mat

vb

ipf

vařit / vařím

laga mat

vb

pf

uvařit / uvařím

laga, reparera

vb

ipf

opravovat / opravuju

laga, reparera

vb

pf

opravit / opravím

lampa

sbst

f

lampa

land, jord, mark

sbst

f

zem(ě)

landsbygd

sbst

m

venkov

landsbygds-

adj

 

venkovský

landskap, trakt

sbst

m

kraj

landsman

sbst

m

krajan

landsväg, väg

sbst

f

silnice

lantbrukare, jordbrukare

sbst

m

zemědělec

last, frakt

sbst

m

náklad

last-, frakt-

adj

 

nákladní

lax

sbst

m

losos

le

vb

ipf

usmívat se / usmívám se

le

vb

pf

usmát se / usměju se

leda, föra

vb

ipf

vést / vedu

leda, föra

vb

pf

vodit / vodím

leda, föra

vb

ipf

přivádět / přivádím

leda, föra

vb

pf

přivést / přivedu

leda, föra bort

vb

pf

odvést / odvedu

leda, föra upp/ut

vb

pf

vyvést/vyvézt / vyvedu/vyvezu

ledande, främre

adj

 

přední

ledig, fri

adj

 

volný

ledning, styrning

sbst

n

řízení

legation, beskickning

sbst

n

vyslanectví

lek, spel

sbst

f

hra

leka

vb

ipf

hrát si / hraju si

lekande

sbst

n

hraní

leksak

sbst

f

hračka

leksakståg

sbst

m

vláček

lekskola

sbst

f

školka

lektion

sbst

f

lekce, hodina

lektor (=ung.)

sbst

m

odborný asistent

Leningrad-, Leningrads-

adj

 

Leningradský

leta, söka

vb

ipf

hledat / hledám

leta/söka fram/upp

vb

ipf

vyhledat / vyhledám

leva; bo

vb

ipf

žít / žiju

lever

sbst

n pl

játra (sg jater)

lever-

adj

 

játrový

leverpastej

sbst

f

paštika

lexikon, ordbok

sbst

m

slovník

lida

vb

ipf

trpět / trpím

ligga

vb

ipf

ležet / ležím

lika - som

adv

 

tak - jako

likaledes, också

adv

 

rovněž

likväl, ändå, dock, ju, väl

adv/
interj

 

přece

lingon

sbst

f

brusinka

linne, skjorta

sbst

f

košile

linne; tvätt

sbst

n

prádlo

linne-

adj

 

plátěný

lite, få

adv/
räkn

 

málo

lite grann

adv

 

trochu

liten

adj

 

malý (komp menší)

liten bit, stycke

sbst

m dim

kousek

liten kniv

sbst

m dim

nožík

liten pojke

sbst

m dim

chlapeček

liten stad

sbst

n dim

městečko

liten ö

sbst

m dim

ostrůvek

liten öl

sbst

n dim

pivko, pivečko

liter

sbst

m

litr

litet fönster, lucka

sbst

n dim

okénko/okýnko

litet hus

sbst

m dim

domek, domeček

litet träd

sbst

m dim

stromek

litteratur

sbst

f

literatura

litterär

adj

 

literární

liv

sbst

m

život

ljudlöst

adv

 

neslyšně

ljuga

vb

ipf

lhát / lžu

ljuga

vb

pf

zalhat / zalžu

ljus

sbst

n

světlo

ljus

adj

 

světlý

lokal-, ort(s)-

adj

 

místní

lov, skollov, ferie

sbst

f pl

prázdniny

lucka, litet fönster

sbst

n dim

okénko/okýnko

lugn, tyst

adj

 

tichý

lugn vrå, lugnt hörn

sbst

n

zákoutí

lugnt, fridfullt

adv

 

klidně

lugnt, tyst

adv

 

ticho

lunch, middag

sbst

m

oběd

lungor

sbst

f pl

plíce

lyckas

vb

ipf

dařit se / dařím se

lyckas

vb

pf

podařit se / podařím se

lyckas

vb

pf

zdařit se / zdařím se

lycklig

adj

 

šťastný

lyckträff, slump

sbst

f

náhoda

lyda

vb

ipf

poslouchat / poslouchám

lyda

vb

pf

poslechnout / poslechnu

lysa, belysa

vb

ipf

svítit / svítím

lysa, belysa

vb

pf

posvítit / posvítím

lysande, härlig

adj

 

skvělý

lyssna (på), höra

vb

ipf

poslouchat / poslouchám

lyssna (på), höra

vb

pf

poslechnout si / poslechnu si

låda, kartong, ask

sbst

f

krabice

låg

adj

 

nízký

låna ut

vb

ipf

půjčovat / půjčuju

låna ut

vb

pf

půjčit / půjčím

lång

adj

 

dlouhý (komp delší)

långfredag

sbst

m

velký pátek

långsam

adj

 

pomalý

långsamt, sakta

adv

 

pomalu

långt, långt borta

adv

 

daleko

låsa

vb

ipf

zamykat / zamykám

låsa

vb

pf

zamknout / zamknu

läder-

adj

 

kožený

lägenhet

sbst

m

byt

läger

sbst

m

tábor

lägga, ställa, placera

vb

ipf

dávat / dávám

lägga, ställa, placera

vb

pf

dát / dám

lägga, ställa, sätta

vb

ipf

pokládat / pokládám

lägga, ställa, sätta

vb

pf

položit / položím

lägga, sätta, ställa

vb

ipf

klást / kladu

lägga, sätta, ställa

vb

ipf

pokládat / pokládám

lägga, sätta, ställa

vb

pf

položit / položím

lägga fram, presentera

vb

ipf

předkládat / předkládám

lägga fram, presentera

vb

pf

předložit / předložím

lägga märke till, märka

vb

ipf

všímat si / všímám si

lägga märke till, märka

vb

pf

všimnout si / všimnu si

lägga sig

vb

ipf

lehat si / lehám si

lägga sig

vb

pf

lehnout si / lehnu si

läkare

sbst

m

lékař

läkarmottagning

sbst

f

ordinace

läktare

sbst

n

hlediště

lämna in, räcka (över)

vb

ipf

podávat / podávám

lämna in, räcka (över)

vb

pf

podat / podám

lämna tillbaka, återlämna

vb

ipf

vracet / vracím

lämna tillbaka, återlämna

vb

pf

vrátit / vrátím

län, region

sbst

m

kraj

länge

adv

 

dlouho

längre; vidare

adv (komp)

 

dál, dále

längs, utmed

prep + gen

 

podle

länstol

sbst

n

křeslo

lära känna

vb

ipf

poznávat / poznávám

lära känna

vb

pf

poznat / poznám

lära sig

vb

ipf

učit se / učím se

lära sig

vb

pf

naučit se / naučím se

lära ut, undervisa

vb

ipf

učit / učím

lära ut, undervisa

vb

pf

naučit / naučím

lärare

sbst

m/f

učitel/ka

lärobok

sbst

f

učebnice

läsa

vb

ipf

číst / čtu

läsa (igenom, ut)

vb

pf

přečíst / přečtu

läsa färdigt/slut/ut

vb

ipf

dočítat / dočítám

läsa färdigt/slut/ut

vb

pf

dočíst / dočtu

lätt

adj

 

lehký

lätt (=inte mödosamt)

adv

 

snadno

lök

sbst

f

cibule

lördag

sbst

f

sobota

 

 

 

 

Upp

 

 

 

M

maj

sbst

m

květen

majoritet(en), de flesta

sbst

f

většina

maka, hustru

sbst

f

manželka

make

sbst

m

manžel, muž

makt, herravälde, regering

sbst

f

vláda

mala

vb

ipf

mlít / melu

mala

vb

pf

umlít / umelu

mamma

sbst

f

maminka

man

sbst

m

chlap

man; make

sbst

m

muž

manchester-

adj

 

manšestrový

manskap, lag

sbst

n

mužstvo

mark, land, jord

sbst

f

zem(ě)

mars

sbst

m

březen

maskin

sbst

m

stroj

maskin-, maskinell

adj

 

strojírenský

maskinindustri, verkstadsindustri

sbst

n

strojírenství

mat; måltid, rätt

sbst

n

jídlo

mat-

adj

 

jídelní

match, kamp

sbst

m

zápas

match; sammandrabbning

sbst

n

utkání

matematik

sbst

f

matematika

matsedel

sbst

m

jídelní lístek

matta

sbst

m

koberec

med

prep +
instr

 

s, se

med varandra, tillsammans

adv

 

spolu

medan, under det att

adv

 

zatímco, zatím co

medborgare

sbst

m

občan

meddelande, besked

sbst

f

zpráva

medel-, mellan-, central-

adj

 

střední

medföra, ha med sig, komma med

vb

ipf

přinášet / přináším

medföra, ha med sig, komma med

vb

pf

přinést / přinesu

medicin

sbst

m

lék

medtävlare, rival, konkurrent

sbst

m

soupeř

mellan, bland

prep +
ack/
instr

 

mezi

mellanmål

sbst

f

svačina

men

konj

 

ale

men (åld)

konj

 

než

men, däremot

adv

 

zato

men, emellertid

konj

 

však

mening, sats

sbst

f

věta

mer (komp av mycket)

adv

 

víc(e) (komp av velmi)

meter

sbst

m

metr

middag

sbst

n

poledne

middag, lunch

sbst

m

oběd

midnatt

sbst

f

půlnoc

militärtjänst(göring)

sbst

f

vojna

miljon

sbst

m

milión/milion

miljonte

räkn

 

milióntý

miljö

sbst

n

prostředí

min, mitt

pron

 

můj

mineral-

adj

 

minerální

minister

sbst

m

ministr

minnas, komma ihåg

vb

ipf

pamatovat se / pamatuju se

minnas, komma ihåg

vb

pf

zapamatovat se / zapamatuju se

minnas, komma ihåg

vb

ipf

vzpomínat (si) / vzpomínám (si)

minnas, komma ihåg

vb

pf

vzpomenout si / vzpomenu si

minne

sbst

f

paměť

minne; minnesmärke

sbst

f

památka

minnesvärd, oförglömlig

adj

 

památný

minsann

adv

 

ovšem

minst, åtminstone

adv

 

alespoň, aspoň

minus

adv/
prep

 

bez

minut

sbst

f

minuta

miserabel, eländig

adj

 

ubohý

misstag, fel

sbst

f

chyba

mitt emot

adv

 

naproti

mitt emot, mot, emot

prep + dat

 

proti

mitt i/på

adv/
prep
+ gen

 

uprostřed

mjuk

adj

 

měkký

mjöl

sbst

f

mouka

mjölk

sbst

n

mléko

mjölkaffär

sbst

f

mlékárna

modern

adj

 

moderní

modernist

sbst

m

modernista

modernitet

sbst

f

modernost

mogna

vb

ipf

zrát / zraju

mogna

vb

pf

uzrát / uzraju

mor

sbst

f

matka

morbror

sbst

m

strýc

morbror

sbst

m dim

strýček

morfar

sbst

m

děda

morfar

sbst

m dim

dědeček

morgon

sbst

n

jitro

morgon; på m-en, på m-arna

adv

 

ráno

morgon-

adj

 

ranní

morgondag

sbst

m

zítřek

mormor

sbst

f

bába

mormor

sbst

f dim

babička

moster

sbst

f

teta

moster

sbst

f dim

tetička

mot, emot, mitt emot

prep + dat

 

proti

motorcykel(s)-

adj

 

motocyklový

motorväg

sbst

f

dálnice

mulen

adj

 

zatažený

mulet

adv

 

zataženo

mun

sbst

n pl

ústa

mur, vägg

sbst

f

zeď

museum

sbst

n

muzeum/museum

musik

sbst

f

hudba

musik-

adj

 

hudební

mustig; mätt; mättad

adj

 

sytý

mycket

adv

 

velice

mycket

adv

 

velmi, hodně

mycket, många

pron

 

kolik

mycket, många

adv/
räkn

 

mnoho, moc

mycket gammal

adj

 

stařičký

mycket kort

adj

 

kraťounký

mycket kort stund

sbst

f

chvilka

mycket lite

adv

 

maličko, malinko, malounko, maloučko, trošičku

mycket liten

adj

 

malinký

mycket långsamt

adv

 

pomaloučku

mycket snygg, fin

adj

 

hezoučký

myndighet; kontor, ämbete

sbst

m

úřad

mynt, penning

sbst

m

peníz

målare

sbst

m

malíř

måltid, rätt; mat

sbst

n

jídlo

månad; måne

sbst

m

měsíc

måndag

sbst

n

pondělí

mången, talrik

adj

 

četný

måsta, vara tvungen

vb

ipf

muset/musit / musím

mäktig

adj

 

mocný

mängd

sbst

n

množství

människa

sbst

m

člověk (pl lidé)

människo-, mänsklig

adj

 

lidský

märka, lägga märke till

vb

ipf

všímat si / všímám si

märka, lägga märke till

vb

pf

všimnout si / všimnu si

märke

sbst

f

značka

mässa

sbst

m

veletrh

mästare

sbst

m

mistr

mäta

vb

ipf

měřit / měřím

mäta

vb

pf

změřit / změřím

mätt; mättad; mustig

adj

 

sytý

möbel, möbler

sbst

m

nábytek

möjlig

adj

 

možný

möjligen, möjligt, kanske

adv

 

možná

möjlighet

sbst

f

možnost

mörk

adj

 

temný

mörk

adj

 

tmavý

möta, träffa

vb

ipf

potkávat / potkávám

möta, träffa

vb

pf

potkat / potkám

mötas, träffas

vb

ipf

setkávat se / setkávám se

mötas, träffas

vb

pf

setkat se / setkám se

 

 

 

 

Upp

 

 

 

N

namn

sbst

n

jméno

nation, folk

sbst

m

národ

national-, nationell, folk-

adj

 

národní

nationalförsamling, parlament

sbst

n

národní shromáždění

natt

sbst

f

noc

natt-, nattlig

adj

 

noční

nattlinne

sbst

f

noční košile

natur

sbst

f

příroda

natur-

adj

 

přírodní

naturligtvis, ja visst

adv

 

ovšem

naturligtvis, självklart

adv

 

samozřejmě

nedanför, under

prep +
ack/
instr

 

pod

nederlag

sbst

f

porážka

nej, inte

adv

 

ne

ner, ned

adv

 

dolů

ner från

prep + gen

 

s, se

nere

adv

 

dole

ni

pron

 

vy

nio

räkn

 

devět

nionde

räkn

 

devátý

nittio

räkn

 

devadesát

nitton

räkn

 

devatenáct

nittonde

räkn

 

devatenáctý

nog, tillräckligt

adv

 

dost

nog, väl

adv

 

snad

nord, norr

sbst

m

sever

nordlig, norra

adj

 

severní

norrman

sbst

m/f

Nor/ka

novell, berättelse

sbst

f

povídka

november

sbst

m

listopad

nu

adv

 

teď

nummer

sbst

n

číslo

nuvarande; dagens

adj

 

dnešní

ny

adj

 

nový

ny-, nytt

adv

 

nově

nyckel

sbst

m

klíč

nyfiken

adj

 

zvědavý

nyhet, rapport

sbst

f

zpráva

nyhets-, underrättelse-

adj

 

zpravodajský

nyligen, nyss

adv

 

nedávno

nysa

vb

ipf

kýchat / kýchám

nytt

adv

 

nově

nå, ja, jo

interj

 

no

någon

pron

 

někdo

någon, somlig

pron

 

některý

någon, viss, en

pron

 

nějaký

någon annanstans, åt annat håll

adv

 

jinam

någonsin, någon gång, ibland

adv

 

někdy

någonstans (=befintl.)

adv

 

někde

någonting, något

pron

 

něco

någonvart

adv

 

někam

något intressant, sevärdhet

sbst

f

zajímavost

några, flera, ett par

räkn

 

nekolik

när?

adv

 

kdy?

när, då

konj

 

když

nära

adv

 

blízko

nära, vid

prep + lok

 

při

närbelägen; nära

adj

 

blízký

näringsliv, ekonomi

sbst

n

hospodářství

närma sig

vb

ipf

přibližovat se / přibližuju se

närma sig

vb

pf

přiblížit se / přiblížím se

nästa, följande

adj

 

další

nästa gång

adv

 

příště

nästan

adv

 

skoro

nödvändigt, (det) behövs

adv

 

třeba

nöjd

adj

 

spokojený

nöje, underhållning

sbst

f

zábava

nöjes-, underhållnings-

adj

 

zábavní

nötkött

sbst

n

hovězí

O

och

konj

 

a

också, likaledes

adv

 

rovněž

också, även

adv

 

také, taky

också, även

adv

 

též

ofta

adv

 

často

ofta förekommande

adj

 

častý

oförglömlig, minnesvärd

adj

 

památný

ogift; fri

adj

 

svobodný

okomplicerad, enkel

adj

 

prostý

oktober

sbst

m

říjen

olik; annan

adj

 

jiný

olik(a), skild

adj

 

různý

olja

sbst

m

olej

om

konj

 

jestli, jestliže

om

prep + ack/lok

 

o

om, bakom

prep + ack

 

za

omelett

sbst

f

omeleta

omgivning, trakt

sbst

n

okolí

omkring (=runt o.)

adv

 

kolem

omkring, ungefär, troligen, kanske

adv

 

asi

omslag; kuvert

sbst

f

obálka

ond, elak

adj

 

zlý (komp horší)

onsdag

sbst

f

středa

ont, elakt

adv

 

zle (komp hůře)

ont: jag har ont i (huvudet)

 

 

bolí mě (hlava)

ord

sbst

n

slovíčko, slovo

ordbok, lexikon

sbst

m

slovník

ordentligt

adv

 

pořádně, hezky

orka hålla, hålla i gott skick, behålla

vb

ipf

udržovat / udržuju

orka hålla, hålla i gott skick, behålla

vb

pf

udržet / udržím

orkester

sbst

m

orchestr

orkester

sbst

n

hudební těleso

orm

sbst

m

had

ort(s)-, lokal-

adj

 

místní

ost

sbst

m

sýr

ostmassa, kvarg, keso

sbst

m

tvaroh

otvivelaktigt, utan tvekan

adv

 

bezesporu

ovanför, över

prep +
ack/
instr

 

nad

oxstek

sbst

f
adjböjn

svíčková

 

 

 

 

Upp

 

 

 

P

packa, slå in

vb

ipf

zabalovat / zabaluju

packa, slå in

vb

pf

zabalit / zabalím

paj, kaka

sbst

m

koláč

paket, kolli

sbst

m

balíček

palats

sbst

m

palác

panerad, stekt

adj

 

smažený

pappa

sbst

m

táta

pappa

sbst

m dim

tatínek

papper

sbst

m

papír

pappers-

adj

 

papírový

pappershandel

sbst

n

papírnictví

paprika

sbst

f

paprika

par

sbst

m

pár

par (ett p.), några, flera

räkn

 

několik

paradis

sbst

m

ráj

Paris-, parisisk

adj

 

pařížský

park

sbst

m

park

parkett

sbst

n

přízemí

parlament, nationalförsamling

sbst

n

národní shromáždění

party, (kvälls)bjudning

sbst

m

večírek

passa

vb

ipf

hodit se / hodím se

passage, genomgång

sbst

m

průchod

passera

vb

ipf

míjet / míjedu

passera

vb

pf

minout / minu

patient

sbst

m/f

pacient/ka

paus, uppehåll

sbst

f

přestávka

pengar

sbst

m pl

peníze

penna (=bläck-)

sbst

n

péro, pero

penning, mynt

sbst

m

peníz

pepparrot

sbst

m

křen

perfekt, felfri

adj

 

bezvadný

perfekt, fulländad

adj

 

dokonalý

period, tid, ålder

sbst

f

doba

period, tidsskede

sbst

n

období

perkutera

vb

ipf

proklepávat / proklepávám

perkutera

vb

pf

proklepat / proklepám/proklepu

permanent, ständigt

adj

 

stálý

perrong, plattform

sbst

n

nástupiště

person-, personlig

adj

 

osobní

pianist

sbst

m

klavírista (pl -é)

pilsner

sbst

f

plzeň

pilsner-

adj

 

plzeňský

pipa, vissla

vb

ipf

hvízdat / hvízdám

pjäs, skådespel

sbst

f

hra

placera, ställa, lägga

vb

ipf

dávat / dávám

placera, ställa, lägga

vb

pf

dát / dám

plan

sbst

m

plán

plats, ställe

sbst

n

místo

plattform, perrong

sbst

n

nástupiště

plombera

vb

ipf

plombovat / plombuju

plombera

vb

pf

zaplombovat / zaplombuju

plommon

sbst

f

švestka

plommon-

adj

 

švestkový

plåga

vb

ipf

trápit / trápím

plötsligt

adv

 

najednou

poet, skald, diktare

sbst

m

básník

pojke, gosse

sbst

m

hoch, chlapec

pojke, gosse

sbst

m dim

chlapeček

polack

sbst

m/f

Polák/Polka

politisk

adj

 

politický

pommes frites

sbst

m pl

hranolky, talspr: pomfrity

populär

adj

 

populární

populär, favorit-

adj

 

oblíbený

porslin

sbst

m

porcelán

port, dörr

sbst

f pl

dveře, dvéře

port, portvalv

sbst

f

brána

portfölj

sbst

f

aktovka

portierloge, portvaktsrum

sbst

f

vrátnice

portion

sbst

f

porce

post

sbst

f

pošta

postlåda

sbst

f

schránka

potatis

sbst

m

brambor

potatis-

adj

 

bramborový

prag-, Prags

adj

 

pražský

Pragbo

sbst

m/f

Pražan/ka

praktisk

adj

 

praktický

prata en stund, småprata

vb

pf

popovídat (si) / popovídám (si)

precis, exakt

adv

 

přesně

precis, just

adv

 

právě

present, gåva

sbst

m

dárek

presentera, lägga fram

vb

ipf

předkládat / předkládám

presentera, lägga fram

vb

pf

předložit / předložím

president

sbst

m

prezident/ president

pressa (ihop), trycka

vb

ipf

tisknout / tisknu

pressa (ihop), trycka

vb

pf

stisknout / stisknu

prestation

sbst

m

výkon

pris, värde

sbst

f

cena

problem

sbst

m

problém

produktion, skapande

sbst

f

tvorba

produktion, tillverkning

sbst

f

produkce, výroba

professor

sbst

m

profesor

program

sbst

m

program

program

sbst

m

pořad

promenad

sbst

f

procházka

promenera

vb

ipf

procházet se / procházím se

prova, pröva, försöka

vb

ipf

zkoušet / zkouším

prova, pröva, försöka

vb

pf

zkusit / zkusím

provexemplar, exemplar

sbst

f

ukázka

präktig, härlig

adj

 

nádherný

pudding

sbst

m

puding

pulver, tablett

sbst

m

prášek

putsa, rengöra, rena

vb

ipf

čistit / čistím

putsa, rengöra, rena

vb

ipf

vyčisťovat/vyčišťovat /
vyčisťuju/vyčišťuju

putsa, rengöra, rena

vb

pf

vyčistit / vyčistím

prep + ack/lok

 

po

prep + lok

 

na

på det här sättet, på så sätt

adv

 

takhle

på en gång, samtidigt

adv

 

najednou

på förhand, i förväg

adv

 

předem

på grund av

prep + ack

 

pro

på nytt, igen, ånyo

adv

 

znova, znovu

på något sätt

adv

 

nějak

pålägg

sbst

f

pomazánka

påsk

sbst

f pl

velikonoce

påskafton

sbst

f

sobota velikonoční

påskdagen

sbst

f

neděle velikonoční

påskrift, inskrift

sbst

m

nápis

päron

sbst

f

hruška

 

 

 

 

Upp

 

 

 

R

rabatt (=blomr.)

sbst

m

záhon

rad

sbst

f

řada

radio

sbst

n

rádio, radio

radio

sbst

m

rozhlas

radio-

adj

 

rozhlasový

rak, rät, direkt

adj

 

přímý

raka (sig)

vb

ipf

holit (se) / holím (se)

raka (sig)

vb

pf

oholit (se) / oholím (se)

rakt, rätt, direkt

adv

 

přímo

ramla, falla

vb

ipf

padat / padám

ramla, falla

vb

pf

padnout / padnu

ramla, falla (ner)

vb

pf

spadnout / spadnu

rand, kant

sbst

m

kraj

rapport, nyhet

sbst

f

zpráva

rar, snäll; kär

adj

 

milý

rar, sällsynt

adj

 

vcácný

ratt

sbst

m

volant

redan

adv

 

už, již

reformator

sbst

m

reformátor

regelbunden

adj

 

pravidelný

regelbundet

adv

 

pravidelně

regering, makt, herravälde

sbst

f

vláda

region, län

sbst

m

kraj

regna

vb

ipf
opers pl

pršet / prší

reklam

sbst

f

reklama

rekommenderad

adj

 

dopořucený

rekommenderat

adv

 

doporučeně

rektor

sbst

m

ředitel

ren

adj

 

čistý

rena, rengöra, putsa

vb

ipf

čistit / čistím

rena, rengöra, putsa

vb

ipf

vyčisťovat/vyčišťovat /
vyčisťuju/vyčišťuju

rena, rengöra, putsa

vb

pf

vyčistit / vyčistím

renkött

sbst

n

sobí maso

reparera, laga

vb

ipf

opravovat / opravuju

reparera, laga

vb

pf

opravit / opravím

repetera, upprepa

vb

ipf

opakovat / opakuju

repetera, upprepa

vb

pf

zopakovat / zopakuju

reportage

sbst

f

reportáž

republik

sbst

f

republik

resa

vb

ipf

cestovat / cestuju

resa; väg

sbst

f

cesta

resa bort, åka bort

vb

ipf

odjíždět / odjíždím

resa bort, åka bort

vb

pf

odjet / odjedu

resa sig, stiga upp

vb

ipf

vstávat / vstávám

resa sig, stiga upp

vb

pf

vstát / vstanu

resande

sbst

m/f
adjböjn

cestující

restaurang

sbst

f

restaurace

resväska

sbst

m

kufr

revolution

sbst

f

revoluce

ridhus

sbst

f

jízdárna

rik

adj

 

bohatý

riktig, rätt

adj

 

správný

riktigt, rätt

adv

 

správně

ringa

vb

ipf

zvonit / zvoním

ringa

vb

pf

zazvonit / zazvoním

ringa (med telefon)

vb

ipf

telefonovat / telefonuju

ringa (med telefon)

vb

pf

zatelefonovat / zatelefonuju

ringa (med telefon)

vb

ipf

volat / volám

ringa (med telefon)

vb

pf

zavolat / zavolám

ringklocka (=dörr-)

sbst

m

zvonek

rinna

vb

ipf
opers

téct / teče/teke

rinna fram/upp

vb

ipf

pramenit / pramení

ris

sbst

f

rýže

rival, medtävlare, konkurrent

sbst

m

soupeř

roa sig

vb

ipf

bavit se / bavím se

roa sig

vb

pf

pobavit se / pobavím se

rock

sbst

m

kabát

rolig, glad

adj

 

veselý

roligt, glatt

adv

 

vesele

rom

sbst

m

rum

roman

sbst

m

román

romansk

adj

 

románský

ropa

vb

ipf

volat / volám

ropa

vb

pf

zavolat / zavolám

ros

sbst

f

růže

rosa

adj

 

růžový

rostad

adj

 

vepřový

rostat bröd

sbst

m

toust

rum

sbst

m

pokoj

rum, rymd, utrymme

sbst

m

prostor

rumskamrat

sbst

m/f
adjböjn

spolubydlící

runt (omkring)

adv/
prep
+ gen

 

kolem, okolo

rusa

vb

ipf

vyrážet / vyrážím

rusa

vb

pf

vyrazit / vyrazím

ruta (=TV-r.)

sbst

f

obrazovka
(=televizní o.)

rycka upp, dra ut

vb

ipf

vytrhávat / vytrhávám

rycka upp, dra ut

vb

ipf

vytrhovat / vytrhuju

rycka upp, dra ut

vb

pf

vytrhnout / vytrhnu

rygg

sbst

n pl

záda

ryktbar, ärorik, berömd

adj

 

slavný

ryska (språket)

sbst

f

ruština

ryska, på ryska

adv

 

rusky

ryss

sbst

m/f

Rus/ka

råda

vb

ipf

radit / radím

råda

vb

pf

poradit / poradím

rådhus

sbst

f

radnice

räcka, vara, äga rum

vb

ipf

trvat / trvám

räcka, vara, äga rum

vb

pf

potrvat / potrvám

räcka (över), lämna in

vb

ipf

podávat / podávám

räcka (över), lämna in

vb

pf

podat / podám

rädd: vara rädd, frukta

vb

ipf

bát se / bojím se

räkna

vb

ipf

počítat / počítám

rät, rak, direkt

adj

 

přímý

rätt, måltid; mat

sbst

n

jídlo

rätt, rakt, direkt

adv

 

přímo

rätt, riktig; höger

adj

 

pravý

rätta, korrigera

vb

ipf

opravovat / opravuju

rätta, korrigera

vb

pf

opravit / opravím

röd

adj

 

červený

röka (=r. cig.)

vb

ipf

kouřit / kouřím

röka (=r. fisk, kött)

vb

ipf

udit / udím

rökt

adj

 

uzený

röra /på/ (sig)

vb

ipf

hýbat (se /
hýbu/hýbám (se)

röra /på/ (sig)

vb

pf

hnout (se) / hnu (se)

röra vid, beröra

vb

ipf

dotýkat se / dotýkám se

röra vid, beröra

vb

pf

dotknout se / dotknu se

röst

sbst

m

hlas

 

 

 

 

Upp

 

 

 

S

saga

sbst

f

pohádka

sago-, sagolik

adj

 

pohádkový

sak

sbst

f

věc

sakkunnig man, fackman

sbst

m

odborník

sakkunnig, fack-

adj

 

odborný

saknas, fattas

vb

ipf

v / scházím

sakta, långsamt

adv

 

pomalu

sal

sbst

m

sál

sal, hall

sbst

f

síň

salami

sbst

m

salám

sallad

sbst

m

salát

salt

sbst

f

sůl

salt-, saltad

adj

 

slaný

samhälle; sällskap

sbst

f

společnost

samlande

sbst

n

sbírání

samlas, församlas, komma samman

vb

ipf

sjíždět se / sjíždím se

samlas, församlas, komma samman

vb

pf

sjet se / sjedu se

samlas, komma samman

vb

ipf

scházet se / scházím se

samlas, komma samman

vb

pf

sejít se / sejdu se

samling

sbst

f

sbírka

samling, ensemble

sbst

m

soubor

samlingsrum, klubbrum

sbst

f

klubovna

sammandrabbning; match

sbst

n

utkání

samtal, diskussion

sbst

f

beseda

samtala, konversera

vb

ipf

konverzovat / konverzuju

samtida, samtidig

adj

 

současný

samtidigt

adv

 

zároveň

samtidigt, på en gång

adv

 

najednou

samtidigt, på samma gång

adv

 

přitom

sandal

sbst

m

sandál

sanning

sbst

f

pravda

sant: det är sant

 

 

je to pravda

sardin

sbst

f

sardinka

sardiner i olja

sbst

f pl

olejovky

sats, mening

sbst

f

věta

sax

sbst

f pl

nůžky

scen

sbst

f

scéna

schnitzel

sbst

m

řízek

se

vb

ipf

vidět / vidím

se (+adj) ut; förefalla

vb

ipf

vypadat / vypadám (+adv)

se fram emot

vb

ipf

těšit se / těším se

se ner

vb

ipf

shlížet / shlížím

se ner

vb

pf

shlédnout / shlédnu

sedan

adv

 

pak, potom

sedan länge

adv

 

dávno

segla, åka båt; flyta

vb

ipf

plout / pluju

sekel, ålder; epok

sbst

m

věk

sekel, århundrade

sbst

n

století

semester

sbst

f
adjböjn

dovolená

senap

sbst

f

hořčice

sent

adv

 

pozdě

september

sbst

n

září

serie

sbst

m

seriál

set

sbst

m

set

sevärdhet

sbst

f

zajímavost

sex

räkn

 

šest

sextio

räkn

 

šedesát

sexton

räkn

 

šestnáct

sextonde

räkn

 

šestnáctý

sida

sbst

f

strana

sida

sbst

f

stránka

sida: vid sidan om, utom

prep + gen

 

vedle

simma, flyta

vb

ipf

plavat / plavu

sin

pron

 

svůj

sinne

sbst

f

mysl

sist, sista

adj

 

poslední

sitta

vb

ipf

sedět / sedím

sitta bort/sönder

vb

pf

prosedět / prosedím

situation

sbst

f

situace

sju

räkn

 

sedm

sjuk person, sjukling

sbst

m
adjböjn

nemocný

sjukdom

sbst

f

nemoc

sjukhus

sbst

f

nemocnice

sjuksköterska

sbst

f

sestra

sjunde

räkn

 

sedmý

sjunga

vb

ipf

zpívat / zpívám

sjunga

vb

pf

zazpívat / zazpívám

sjungande, sång

sbst

m

zpěv

sjunka, gå ner, försvinna

vb

ipf

zapadat / zapadám

sjunka, gå ner, försvinna

vb

pf

zapadnout / zapadnu

sjuttio

räkn

 

sedmdesát

sjuttionde

räkn

 

sedmdesátý

sjutton

räkn

 

sedmnáct

sjutton, nr 17

sbst

f

sedmnáctka

sjuttonde

räkn

 

sedmnáctý

själv; ensam

pron/
adj

 

sám, samý

självklart, naturligtvis

adv

 

samozřejmě

sjätte

räkn

 

šestý

skada

vb

ipf

poškozovat / poškozuju

skada

vb

pf

poškodit / poškodím

skald, poet, diktare

sbst

m

básník

skapa, bilda

vb

ipf

tvořit / tvořím

skapa, bilda

vb

pf

stvořit / stvořím

skapa, bilda

vb

pf

utvořit / utvořím

skapa, bilda

vb

ipf

vytvářet / vytvářím

skapa, bilda

vb

pf

vytvořit / vytvořím

skapande, produktion

sbst

f

tvorba

ske, hända

vb

ipf

stávat se / stávám se

ske, hända

vb

pf

stát se / stanu se

sked

sbst

f

lžíce

skepp, båt

sbst

f

loď

skicka, avsända

vb

ipf

odesílat / odesílám

skicka, avsända

vb

pf

odeslat / odešlu

skicka, sända

vb

ipf

posílat / posílám

skicka, sända

vb

pf

poslat / pošlu

skid-

adj

 

lyžařský

skidåkare

sbst

m/f

lyžař/ka

skild, olik(a)

adj

 

různý

skina, lysa

vb

ipf

svítit / svítím

skina, lysa

vb

pf

zasvítit / zasvítím

skinka

sbst

f

šunka

skiva

sbst

m

krajíc

skiva (=grammofon­skiva)

sbst

f

deska

skjorta

sbst

f

košile

skjutsa

vb

pf

svézt / svezu

sko, känga

sbst

f

bota

skodon

sbst

f

obuv

skog

sbst

m

les

skogig, skogrik

adj

 

lesnatý

skogsdunge

sbst

m

lesík

skol-

adj

 

školní

skola

sbst

f

škola

skola, böra

vb

ipf

mít / mám

skollov, lov, ferie

sbst

f pl

prázdniny

skratta

vb

ipf

smát se / směju se

skratta

vb

pf

zasmát se / zasměju se

skridsko

sbst

f

brusle

skrika

vb

ipf

křičet / křičím

skrika

vb

pf

křiknout / křiknu

skriv-

adj

 

psací

skriva

vb

ipf

psát / píšu

skriva

vb

pf

napsat / napíšu

skriva in (=fylla i)

vb

pf

vepsat / vepíšu

skriva ner, teckna upp, göra upp en förteckning

vb

ipf

sepisovat / sepisuju

skriva ner, teckna upp, göra upp en förteckning

vb

ipf

spisovat / spisuju

skriva ner, teckna upp, göra upp en förteckning

vb

pf

sepsat / sepíšu

skriva sitt namn under, underteckna

vb

ipf

pod(e)pisovat (se) / pod(e)pisuju (se)

skriva sitt namn under, underteckna

vb

pf

podepsat (se) / podepíšu (se)

skriva till (=lägga till)

vb

ipf

připisovat / připisuju

skriva till (=lägga till)

vb

pf

připsat / připíšu

skriva tillbaka (=svara)

vb

pf

odepsat / odepíšu

skriva ut

vb

pf

vypsat / vypíšu

skriva ut, göra kopior

vb

pf

v / rozepíšu

skriva över/ovanför, förse med titel

vb

ipf

nadpisovat / nadpisuju

skriva över/ovanför, förse med titel

vb

pf

nadepsat / nadepíšu

skrivbok, skrivhäfte

sbst

m

sešit

skryta, yvas

vb

ipf

chlubit se / chlubím se

skryta, yvas

vb

pf

pochlubit se / pochlubím se

skulptur, staty

sbst

f

socha

skulptur-, bildhuggar-

adj

 

sochařský

skulpturkonst, bildhuggarkonst

sbst

f

sochařství

skulptör, bildhuggare

sbst

m

sochař

skynda

vb

pf

pospíšit (si) / pospíším (si)

skynda, ha bråttom

vb

ipf

chvátat / chvátám

skynda (sig), ha bråttom

vb

ipf

pospíchat / pospíchám

skynda sig

vb

ipf

spěchat / spěchám

skådespel, pjäs

sbst

f

hra

skådespelare

sbst

m

herec

skåp

sbst

f

skříň

skägg

sbst

m (pl)

vous(y)

skälla ut

vb

ipf

pouštět se / pouštím se

skälla ut

vb

pf

pustit se / pustím se

skära

vb

ipf

řezat / řežu

skölja (ur)

vb

ipf

vyplachovat / vyplachuju

skölja (ur)

vb

pf

vypláchnout / vypláchnu

skönhet; pl: skönhetsvärden

sbst

f

krása

skörd

sbst

f pl

žně

slav

sbst

m/f

Slovan/ka

slit

sbst

f

dřina

slott

sbst

m

hrad

slott

sbst

m

zámek

slotts-

adj

 

hradní

slovakisk

adj

 

slovenský

slump, lyckträff

sbst

f

náhoda

slut

sbst

m

konec

slut-

adj

 

závěrečný

sluta, avsluta

vb

ipf

končit / končím

sluta, avsluta

vb

pf

skončit / skončím

sluta, upphöra

vb

ipf

přestávat / přestávám

sluta, upphöra

vb

pf

přestat / přestanu

sluta (med), upphöra (med)

vb

ipf

zastavovat / zastavuju

sluta (med), upphöra (med)

vb

pf

zastavit / zastavím

sluta till, stänga

vb

ipf

zavírat / zavírám

sluta till, stänga

vb

pf

zavrít / zavřu/zavru

slutligen, till sist, till slut

adv

 

nakonec

slå

vb

ipf

bít / biju

slå in, packa

vb

ipf

zabalovat / zabaluju

slå in, packa

vb

pf

zabalit / zabalím

slå sig ihop

vb

pf

dát se dohromady /
dám se dohromady

släcka

vb

ipf

zhasínat / zhasínám

släkting

sbst

m

příbuzný

slänga, kasta

vb

ipf

házet / házím

slänga, kasta

vb

pf

hodit / hodím

släppa, tappa/släppa (in/ iväg), låta gå

vb

ipf

pouštět / pouštím

släppa, tappa/släppa (in/ iväg), låta gå

vb

pf

pustit / pustím

slösa (med)

vb

ipf

plýtvat / plýtvám

smaka

vb

ipf

chutnat / chutnám

smal, trång, snäv

adj

 

úzký

smal, tunn

adj

 

tenký

smutsig

adj

 

špinavý

smycke

sbst

m

klenot

småfranska (=ung.)

sbst

f

houska

småpengar, växel

sbst

m pl
adjböjn

drobné

småprata

vb

ipf

bavit se / bavím se

småprata

vb

pf

pobavit se / pobavím se

småprata, prata en stund

vb

pf

popovídat (si) / popovídám (si)

smälta

vb

ipf

tát / taju

smör

sbst

n

máslo

smörgås

sbst

m

chlebíček

smörja, breda

vb

ipf

mazat / mažu

smörja, breda

vb

pf

namazat / namažu

snabb

adj

 

rychlý

snabbhet, hastighet

sbst

f

rychlost

snabbköp

sbst

f

samoobsluha

snabbt, fort

adv

 

rychle

snart, tidigt

adv

 

brzo, brzy

snurra (på), vrida (om/på)

vb

ipf

točit / točím

snurra (på), vrida (om/på)

vb

pf

otočit / otočím

snuva

sbst

f

rýma

snygg, fin, vacker

adj

 

hezký, pěkný

snyggt, fint, vackert

adv

 

hezky

snyggt, fint, vackert

adv

 

pěkně

snäll

adj

 

laskavý

snäll, rar; kär

adj

 

milý

snällt

adv

 

hezky

snälltåg

sbst

m

rychlík

snäv, smal, trång

adj

 

úzký

snö

sbst

m

sníh

snöa

vb

ipf
opers

sněžit / sněží

socialistisk

adj

 

socialistický

soffa

sbst

f

pohovka

soffa, dyscha

sbst

m

gauč

sol

sbst

n

slunce

sol

sbst

n dim

slunko, sluníčko, slunéčko

solbada

vb

ipf

opalovat se / opaluju se

solist

sbst

m

sólista

som, vilken

pron

 

který

som, vilken

pron

 

kdo, jenž

somlig, någon

pron

 

některý

sommar

sbst

n

léto

sommar-

adj

 

letní

sommarstuga

sbst

f

chata, chalupa

somna
(=hålla på att s.)

vb

ipf

usínat / usínám

somna
(=hålla på att s.)

vb

pf

usnout / usnu

somna, domna
(=t.ex. ben)

vb

pf

přesedět / přesedím

son

sbst

m

syn

sondotter

sbst

f

vnučka

sonson

sbst

m

vnuk

soppa

sbst

f

polévka

sorgligt, sorgset

adv

 

smutno

sova

vb

ipf

spát / spím

sova

vb

pf

vyspat se / vyspím se

sova bort/över

vb

pf

prospat / prospím

sovande

sbst

n

spaní

sovrum

sbst

f

ložnice

spanjor

sbst

m/f

Španěl/la

spara (på)

vb

ipf

šetřit / šetřím

sparka

vb

ipf

kopat / kopu

sparka

vb

pf

vykopat / vykopu

specialitet

sbst

f

specialita

spegel

sbst

n

zrcadlo

spel, lek

sbst

f

hra

spela

vb

ipf

hrát / hraju

spela

vb

pf

zahrát / zahraju

spelare

sbst

m

hráč

spenat

sbst

m

špenát

spis

sbst

m

sporák

spis, kamin

sbst

n pl

kamna

spis, kamin

sbst

n pl dim

kamínka

sport, idrott

sbst

m

sport

sport-, sportig

adj

 

sportovní

sporta, idrotta

vb

ipf

sportovat / sportuju

springa

vb

ipf

běhat / běhám

springa

vb

pf

běžet / běžím

springa fram/hit

vb

ipf

přibíhat / přibíhám

springa fram/hit

vb

pf

přiběhnout / přiběhnu

språk-

adj

 

jazykový

språk; tal

sbst

f

řeč

språk; tunga

sbst

m

jazyk

spårvagn

sbst

f

tramvaj

stad

sbst

n

město

stadion

sbst

m

stadión

stads-

adj

 

městský

stadsdel, kvarter

sbst

f

čtvrť

stanna

vb

ipf

zastavovat (se) / zastavuju (se)

stanna

vb

pf

zastavit (se) / zastavím (se)

stanna (kvar), förbli

vb

ipf

zůstávat / zůstávám

stanna (kvar), förbli

vb

pf

zůstat / zůstanu

stark, kraftig

adj

 

silný

starkt, högt (om ljud)

adv

 

hlasitě

stat

sbst

m

stát

station (=järnvägs-)

sbst

n

nádraží

station, hållplats

sbst

f

stanice

staty, skulptur

sbst

f

socha

steg

sbst

m

krok

stek

sbst

m

řez

stek

sbst

f

pečeně

stekt, bakad

adj

 

pečený

stekt, panerad

adj

 

smažený

stiga av/upp/ur

vb

ipf

vystupovat / vystupuju

stiga av/upp/ur

vb

pf

vystoupit / vystoupím

stiga in

vb

ipf

vstupovat / vstupuju

stiga in

vb

pf

vstoupit / vstoupím

stiga in, gå in

vb

ipf

vcházet / vcházím

stiga in, gå in

vb

pf

vejít / vejdu

stiga ner, gå ner

vb

ipf

sestupovat / sestupuju

stiga ner, gå ner

vb

pf

sestoupit / sestoupím

stiga på (tåg osv)

vb

ipf

nastupovat / nastupuju

stiga på (tåg osv)

vb

pf

nastoupit / nastoupím

stiga upp, resa sig

vb

ipf

vstávat / vstávám

stiga upp, resa sig

vb

pf

vstát / vstanu

stiga/träda fram

vb

ipf

přistupovat / přistupuju

stiga/träda fram

vb

pf

přistoupit / přistoupím

stil, stilart

sbst

m

styl

stjäla

vb

ipf

krást / kradu

stjäla

vb

pf

ukrást / ukradu

stol

sbst

f

židle

stoppa, hejda

vb

ipf

zastavovat / zastavuju

stoppa, hejda

vb

pf

zastavit / zastavím

stor

adj

 

velký (komp větší)

storlek

sbst

f

velikost

strand

sbst

m

břeh

strax, genast

adv

 

hned

strax, genast

adv

 

ihned

strösocker

sbst

m

krystal

student, studerande

sbst

m/f

student/ka

student-

adj

 

studentský

studenthem

sbst

f

kolej

studentmatsal

sbst

f

menza/mensa

studera

vb

ipf

studovat / studuju

studio

sbst

n

studio

stund

sbst

f

chvile

stycke, (liten) bit

sbst

m

kousek, kus

styrka, kraft

sbst

f

síla

styrning, ledning

sbst

n

řízení

stå

vb

ipf

stát / stojím

stå

vb

pf

postát / postojím

stå/gå i vägen, hindra

vb

ipf

vadit / vadím

stå illa till med någon

 

 

být na tom špatně

stål

sbst

f

ocel

stål-

adj

 

ocelový

städa

vb

ipf

uklízet / uklízím

städa

vb

pf

uklidit / uklidím

städning

sbst

m

úklid

ställa

vb

ipf

stavět / stavím

ställa

vb

pf

postavit / postavím

ställa, lägga, placera

vb

ipf

dávat / dávám

ställa, lägga, placera

vb

pf

dát / dám

ställa, sätta; lägga

vb

ipf

klást / kladu

ställa, sätta; lägga

vb

ipf

pokládat / pokládám

ställa, sätta; lägga

vb

pf

položit / položím

ställa sig

vb

ipf

postavovat se / postavuju se

ställa sig

vb

pf

postavit se / postavím se

ställe, plats

sbst

n

místo

stämpel

sbst

n

razítko

ständigt, jämt

adv

 

stále

ständigt, jämt, hela tiden

adv

 

pořád

ständigt, permanent

adj

 

stálý

stänga, sluta till

vb

ipf

zavírat / zavírám

stänga, sluta till

vb

pf

zavřít / zavřu/zavru

stängt

adv

 

zavřeno

sund, hälsosam; frisk, kry

adj

 

zdravý

sunt, hälsosamt; friskt

adv

 

zdravě

supporter, fan, fantast

sbst

m

fanoušek

surmjölksosts-

adj

 

tvarohový

svag, vek

adj

 

slabý

svagt, vekt

adv

 

slabě

svamp

sbst

f

houba

svara

vb

ipf

odpovídat / odpovídám

svara

vb

pf

odpovědět / odpovím

svart

adj

 

černý

svensk

sbst

m/f

Švéd/ka

svettas

vb

ipf

potit se / potím se

svettas

vb

pf

vypotit se / vypotím se

svåger

sbst

m

švagr

svår, besvärlig

adj

 

obtížný

svår, tung

adj

 

těžký

svårt, tungt

adv

 

těžko

svägerska

sbst

f

švagrová

svärdotter

sbst

f

snacha

svärfar

sbst

m

tchán

svärmor

sbst

f

tchyně

svärson

sbst

m

zeť

sy

vb

ipf

šít / šiju

sy

vb

pf

ušít / ušiju

sylt

sbst

m

džem

symfoni

sbst

f

symfonice

symfonisk

adj

 

symfonický

synd

adv

 

škoda

synd: det är synd

 

 

(to) je škoda

synnerhet: i s., särskilt, framför allt

adv

 

zejména

sysselsätta sig, syssla (med)

vb

ipf

zabývat se / zabývám se

syster

sbst

f

sestra

systerdotter

sbst

f

neteř

systerson

sbst

m

synovec

adv

 

tak

så, då, alltså

adv

 

tedy

så att, att

konj

 

så att, för att

konj

 

aby

så här; sålunda

adv

 

takhle

så mycket, så många

adv

 

tolik

så sent som, bara, först

adv

 

teprv(e)

sådan

pron

 

takový

sång

sbst

f

píseň

sång, sjungande

sbst

m

zpěv

sångare

sbst

m

zpěvák

sås

sbst

f

omáčka

såsom, (som)

adv/
konj

 

jako

säga

vb

ipf

říkat / říkám

säga

vb

pf

říct / řeknu

säga farväl, ta avsked

vb

ipf

loučit se / loučím se

säga farväl, ta avsked

vb

pf

rozloučit se / rozloučím se

säker; viss, bestämd

adj

 

jistý

säkerhet

sbst

f

jistota

säkerligen, säkert

adv

 

jistě

säkert, bestämt, säkerligen

adv

 

určitě

sälja

vb

ipf

prodávat / prodávám

sälja

vb

pf

prodat / prodám

sällskap; samhälle

sbst

f

společnost

sällsynt, rar

adj

 

vzácný

sända, skicka

vb

ipf

posílat / posílám

sända, skicka

vb

pf

poslat / pošlu

sända ut

vb

ipf

vysílat / vysílám

sända ut

vb

pf

vyslat / vyšlu

sändning, utsändning

sbst

m

přenos

säng

sbst

f

postel

särskilt, i synnerhet, framför allt

adv

 

zejména

sätta, plantera

vb

ipf

sázet / sázím

sätta, plantera

vb

pf åld

sadit / sadím

sätta, ställa, lägga

vb

ipf

pokládat / pokládám

sätta, ställa, lägga

vb

pf

položit / položím

sätta, ställa; lägga

vb

ipf

klást / kladu

sätta, ställa; lägga

vb

ipf

pokládat / pokládám

sätta, ställa; lägga

vb

pf

položit / položím

sätta i gång/ta itu (med)

vb

ipf

pouštět se / pouštím se

sätta i gång/ta itu (med)

vb

pf

pustit se / pustím se

sätta på sig

vb

ipf

oblékat/oblíkat si /
oblékám/oblíkám si

sätta på sig

vb

pf

obléknout/oblíknout si /
obléknu/oblíknu si

sätta sig

vb

ipf

sedat si / sedám si

sätta sig

vb

pf

sednout si / sednu si

sätta sitt hopp till, hoppas

vb

ipf

doufat / doufám

söder

sbst

m

jih

södra

adj

 

jižní

söka, leta

vb

ipf

hledat / hledám

söka/leta fram/upp

vb

ipf

vyhledat / vyhledám

söndag

sbst

f

neděle

söndags-

adj

 

nedělní

söt

adj

 

sladký

 

 

 

 

Upp

 

 

 

T

ta

vb

ipf

brát (si) beru (si)

ta

vb

pf

vzít vezmu

ta, ha

vb

ipf

dávat si / dávám si

ta, ha

vb

pf

dát si / dám si

ta av sig skorna

vb

ipf

zouvat se / zouvám se

ta av sig skorna

vb

pf

zout se / zuju se

ta avsked, säga farväl

vb

ipf

loučit se / loučím se

ta avsked, säga farväl

vb

pf

rozloučit se / rozloučím se

ta emot, anta

vb

ipf

přijímat / přijímám

ta emot, anta

vb

pf

přijmout / přijmu

ta för sig

vb

pf

vzít si / vezmu si

ta itu/sätta igång (med), gripa sig an

vb

ipf

pouštět se / pouštím se

ta itu/sätta igång (med), gripa sig an

vb

pf

pustit se / pustím se

ta med, komma med

vb

ipf

přivádět / přivádím

ta med, komma med

vb

pf

přivést / přivedu

ta på sig skor

vb

ipf

obouvat se / obouvám se

ta på sig skor

vb

pf

obout se / obuju se

ta sig (någonstans), komma

vb

ipf

dostávat se / dostávám se

ta sig (någonstans), komma

vb

pf

dostat se / dostanu se

ta temperaturen

vb

ipf

měřit se / měřím se

ta temperaturen

vb

pf

změřit se / změřím se

tablett, pulver

sbst

m

prášek

tacka

vb

ipf

děkovat / děkuju

tacka

vb

pf

poděkovat / poděkuju

tak

sbst

f

stropa

tal; språk

sbst

f

řeč

tala

vb

ipf

mluvit / mluvím

tallrik

sbst

m

talíř

talrik, mången

adj

 

četný

tambur, hall

sbst

f

předsíň

tand

sbst

m

zub

tand-

adj

 

zubní

tandborste

sbst

m

kartáček na zuby

tandkräm

sbst

f

pasta na zuby

tandläkare

sbst

m

zubní lékař

tandröta, karies

sbst

m

kaz

tant

sbst

f dim

tetička

Tatar-, tatarsk

adj

 

tatarský

tavla (svarta t.)

sbst

f

tabule

tavla, bild

sbst

m

obraz

te

sbst

m

čaj

teater

sbst

n

divadlo

teater-

adj

 

divadelní

teckna upp, skriva ner, göra upp en förteckning

vb

ipf

sepisovat / sepisuju

teckna upp, skriva ner, göra upp en förteckning

vb

ipf

spisovat / spisuju

teckna upp, skriva ner, göra upp en förteckning

vb

pf

sepsat / sepíšu

tecknad

adj

 

kreslený

telefon

sbst

m

telefon

telefon-

adj

 

telefonní

telefonist

sbst

f

telefonistka

television

sbst

f

televize/televise

televisions-, tv-

adj

 

televizní

temporal, tids-

adj

 

časový

tennissko, gymnastiksko

sbst

f

plátěná bota

tentamen, examen

sbst

f

zkouška

termometer

sbst

m

teplomeř

text

sbst

m

text

tid

sbst

m

čas

tid, period, ålder

sbst

f

doba

tidigare, förr, förut

adv

 

dříve

tidigt, snart

adv

 

brzo, brzy

tidning

sbst

f pl

noviny

tidskrift

sbst

m

časopis

tidsskede, period

sbst

n

období

till

prep + ack/dat

 

na/k

till; in i

prep + gen

 

do

till; ända; först

adv

 

till och med

adv

 

dokonce

till sist, äntligen

adv

 

konečně

tillbaka

adv

 

zpátky, zpět

tillbaka (skriva t., svara)

vb

pf

odepsat / odepíšu

tillbehör, bilaga

sbst

f

přiloha

tillbringa

vb

ipf

trávit / trávím

tillbringa

vb

pf

strávit / strávím

tillhöra

vb

ipf

patřit / patřím

tillkalla

vb

ipf

přivolávat / přivolávám

tillkalla

vb

pf

přivolat / přivolám

tillräckligt, nog

adv

 

dost

tills vidare

adv

 

zatím

tillsammans, allihop(a)

adv

 

dohromady

tillsammans, gemensamt

adv

 

společně

tillsammans, med varandra

adv

 

spolu

tillställning

sbst

f

beseda

tillsäga, befalla

vb

ipf

rozkazovat / rozkazuju

tillsäga, befalla

vb

pf

rozkázat / rozkážu

tilltala (=tycka om)

vb

ipf /
3 pers

líbit se / líbí se

tillträda, börja (arbete)

vb

ipf

nastupovat / nastupuju

tillträda, börja (arbete)

vb

pf

nastoupit / nastoupím

tillverka

vb

ipf

vyrábět / vyrábím

tillverka

vb

pf

vyrobit / vyrobím

tillverkning, produktion

sbst

f

výroba, produkce

tillåta

vb

ipf

dovolovat / dovoluju

tillåta

vb

pf

dovolit / dovolím

tillägnad, ägnad

adj

 

věnovaný

timme

sbst

f

hodina

timme: i en timme

 

 

hodinu

tio

räkn

 

deset

tio gram

sbst

n

deko

tionde

räkn

 

desátý

tisdag

sbst

n

úterý

titta

vb

ipf

dívat se / dívám se

titta

vb

pf

podívat se / podívám se

titta, se

vb

ipf vard

koukat (se) / koukám (se)

titta, se

vb

pf vard

kouknout (se) / kouknu (se)

tjeck

sbst

m/f

Čech/Češka

tjeckisk

adj

 

český

tjeckiska (språket)

sbst

f

čeština

tjeckoslovakisk

adj

 

československý

tjock

adj

 

silný, tlustý

tjugo

räkn

 

dvacet

tjugonde

räkn

 

dvacátý

tjäna (=t. pengar)

vb

ipf

vydělávat / vydělávám

tjäna (=t. pengar)

vb

pf

vydělat / vydělám

tjänste-

adj

 

služební

toalett-

adj

 

toaletní

toffel

sbst

f

bačkora

tolfte

räkn

 

dvanáctý

tolv

räkn

 

dvanáct

tolva

sbst

f

dvanáctka

tomat

sbst

n

rajče (pl rajčata)

tonic

sbst

m

tonik

tonsättare, kompositör

sbst

m

skladatel

torg

sbst

n

náměstí

torka, torrväder

sbst

n

sucho

torka av

vb

pf

utřít / utřu/utru

torn

sbst

f

věž

torsdag

sbst

m

čtvrtek

trafik; transport

sbst

f

doprava

trafik-; transport-, kommunikations-

adj

 

dopravní

trakt, landskap

sbst

m

kraj

trakt, omgivning

sbst

n

okolí

tranbär

sbst

f

brusinka

tranbärs-

adj

 

brusinkový

trappa

sbst

m pl

schody

tre

räkn

 

tři

tredje

räkn

 

třetí

trettio

räkn

 

třicet

trettionde

räkn

 

třicátý

tretton

räkn

 

třináct

trettonde

räkn

 

třináctý

trevlig, behaglig

adj

 

příjemný

trivas

vb

ipf

líbit se / líbím se

tro

vb

ipf

věřit / věřím

tro

vb

pf

uvěřit / uvěřím

tro; tycka; tänka; anse

vb

ipf

myslet/myslit / myslím

tro; tycka; tänka; anse

vb

pf

vymyslet/vymyslit / vymyslím

troligen, kanske

adv

 

asi

trycka, pressa (ihop)

vb

ipf

v / tisknu

trycka, pressa (ihop)

vb

pf

stisknout / stisknu

tryckeri

sbst

f

tiskárna

tråd

sbst

f

nit

trång, smal, snäv

adj

 

úzký

trä

sbst

n

dřevo

träd

sbst

m

strom

träd

sbst

m dim

stromek

träda, stiga fram (till)

vb

ipf

přistupovat / přistupuju

träda, stiga fram (till)

vb

pf

přistoupit / přistoupím

trädgård

sbst

f

zahrada

trädgårds-

adj

 

zahradní

träffa, möta

vb

ipf

potkávat / potkávám

träffa, möta

vb

pf

potkat / potkám

träffas, mötas

vb

ipf

setkávat se / setkávám se

träffas, mötas

vb

pf

setkat se / setkám se

träna

vb

ipf

trénovat / trénuju

träning

sbst

m

trénink

träningsoverall

sbst

m pl

tepláky

tröja

sbst

m

svetr

tröja

sbst

n

tričko

trött

adj

 

unavený

tumme

sbst

m

palec

tung; svår

adj

 

těžký

tunga; språk

sbst

m

jazyk

tungt; svårt

adv

 

těžko

tunn, smal

adj

 

tenký

tunnelbana

sbst

n

metro

tur(ordning)

sbst

f

řada

tur: det är min tur

 

 

přijde na mě řada, jsem na řadě

turist

sbst

m

turista

turnering

sbst

m

turnaj

tusen

räkn

 

tisíc

tusende

räkn

 

tisící

tv-apparat

sbst

m

televizor/televisor

tvungen: vara t., måsta

vb

ipf

muset/musit / musím

två

räkn

 

dva

två gånger

räkn

 

dvakrát

tvål

sbst

n

mýdlo

tvätt

sbst

n

prádlo

tvätta

vb

ipf

prát / peru

tvätta

vb

pf

vyprat / vyperu

tvätta (sig)

vb

ipf

mýt (se) / myju (se)

tvätta (sig)

vb

pf

umýt (se) / umyju (se)

tvättande

sbst

n

mytí

tvättrum

sbst

f

umývárna

tvättställ

sbst

n

umyvadlo

tycka, förefalla

vb

ipf

zdát se / zdá se

tyg

sbst

f

látka

tysk

sbst

m/f

Němec/Němka

Tyskland

sbst

n

Německo

tyst, lugn

adj

 

tichý

tyst, lugnt

adv

 

tiše

tystnad, lugn

sbst

n

ticho

tyvärr

adv

 

bohužel

tåg

sbst

m

vlak

tårta

sbst

m

dort

täcka

vb

ipf

krýt / kryju

tävling

sbst

m

závod

tävling; konkurrens

sbst

f

soutěž

törst

sbst

f

žízeň

 

 

 

 

Upp

 

 

 

U

ugn

sbst

f

trouba

under, nedanför

prep +
ack/
instr

 

pod

under (om tid)

prep +
gen

 

za

under (om tid)

prep +
instr

 

mezi

under (om tid)

konj

 

během

under det att, medan

adv

 

zatímco, zatím co

under tiden

adv

 

zatím

underhållning, nöje

sbst

f

zábava

underhållnings-, nöjes-

adj

 

zábavní

underjordisk

adj

 

podzemní

underrättelse-, nyhets -

adj

 

zpravodajský

underteckna, skriva sitt namn under

vb

ipf

pod(e)pisovat (se) /
pod(e)pisuju (se)

underteckna, skriva sitt namn under

vb

pf

podepsat (se) / podepíšu (se)

undervisa, lära ut

vb

ipf

učit / učím

undervisa, lära ut

vb

pf

naučit / naučím

undra

vb

ipf

divit se / divím se

undra

vb

pf

podivit se / podivím se

ung

adj

 

mladý

ungefär, omkring

adv

 

asi

ungersk

adj

 

uherský

ungrare

sbst

m/f

Maďar/ka

unitet, enhet, enighet

sbst

f

jednota

universitet

sbst

f

univerzita/ universita

universitets­studerande, högskole­elev

sbst

m

vysokoškolák

upp

adv

 

nahoru

uppe

adv

 

nahoře

uppehåll, paus

sbst

f

přestávka

uppförsbacke, utförsbacke

sbst

m

svah

uppgift, upplysning

sbst

f

zpráva

uppgång (om solen)

sbst

m

východ

upphettad

adj

 

vyhřátý

upphovsman, författare

sbst

m

autor

upphöra, sluta

vb

ipf

přestat / přestanu

upphöra, sluta

vb

pf

přestávat / přestávám

upphöra (med), sluta (med)

vb

ipf

zastavovat / zastavuju

upphöra (med), sluta (med)

vb

pf

zastavit / zastavím

uppleva

vb

ipf

prožívat / prožívám

uppleva

vb

pf

zažít / zažiju

upplysning, uppgift

sbst

f

zpráva

uppmärksam

adj

 

pozorný

uppmärksamhet

sbst

f

pozornost

uppmärksamt

adv

 

pozorně

upprepa, repetera

vb

ipf

opakovat / opakuju

upprepa, repetera

vb

pf

zopakovat / zopakuju

uppskatta, högakta

vb

ipf

vážit si / vážím si

uppträda

vb

ipf

vystupovat / vystupuju

uppträda

vb

pf

vystoupit / vystoupím

uppträda; verka

vb

ipf

účinkovat / účinkuju

upptäcka

vb

ipf

objevovat / objevuju

upptäcka

vb

pf

objevit / objevím

uppvärmd

adj

 

vyhřátý

uppvärmning, värme

sbst

n

topení

ur (astronomiskt u.)

sbst

m

orloj

ur, av, från

prep + gen

 

z, ze

ur, klocka

sbst

f pl

hodiny

ut

adv

 

ven

utan

prep + gen

 

bez

utan resultat, förgäves, fåfängt

adv

 

marně

utan tvekan, otvivelaktigt

adv

 

bezesporu

utanför

prep + ack

 

mimo

ute

adv

 

venku

utefter vad/vilken?

adv

 

kudy

utflykt

sbst

m

výlet

utförsbacke, uppförsbacke

sbst

m

svah

utgång

sbst

m

východ

utlandet

sbst

f

cizina

utlägga, förklara

vb

ipf

vykládat / vykládám

utlägga, förklara

vb

pf

vyložit / vyložím

utländsk, främmande

adj

 

cizí

utländsk, utrikes

adj

 

zahraniční

utlänning

sbst

m/f

cizinec/cizinka

utmed, längs

prep + gen

 

podle

utom, förutom

prep + ack

 

mimo

utom, förutom

prep + gen

 

vedle, kromě

utomordentlig

adj

 

mimořádný

utrymme, rum, rymd

sbst

m

prostor

utsikt, vy

sbst

m

rozhled, pohled

utställa

vb

ipf

vystavovat / vystavuju

utställa

vb

pf

vystavit / vystavím

utställd

adj

 

vystavený

utställning

sbst

f

výstava

utställnings-

adj

 

výstavní

utsändning, sändning

sbst

m

přenos

uttala

vb

ipf

vyslovovat / vyslovuju

uttala

vb

pf

vyslovit / vyslovím

 

 

 

 

Upp

 

 

 

V

vacker

adj

 

krásný (hezký), (pěkný)

vackert, fint, snyggt

adv

 

hezky

vackert, fint, snyggt

adv

 

pěkně

vad

pron

 

co

vad för en? hurdan?

pron

 

jaký?

vagn

sbst

m

vagón

vagn (liten v.), kärra

sbst

m

vozík

vagn, fordon, bil

sbst

m

vůz

vakna

vb

ipf

budit se / budím se

vakna

vb

pf

vzbudit se / vzbudím se

vanligen, vanligtvis

adv

 

obyčejně, obvykle

var?

adv

 

kde?

vara

vb

ipf

být / jsem

vara arg, förargas, vredgas

vb

ipf

zlobit se / zlobím se

vara bosatt, residera

vb

ipf

sídlit / sídlím

vara klädd i

vb

ipf

nosit / nosím

vara, räcka, äga rum

vb

ipf

trvat / trvám

vara, räcka, äga rum

vb

pf

potrvat / potrvám

vara, varor, gods

sbst

n

zboží

vardagsrum

sbst

m

obývací pokoj

varför?

adv

 

proč?

varifrån?

adv

 

odkud?

varje, var och en

pron

 

každý

varken - eller, inte - heller

konj

 

ani (ne-)

varm

adj

 

teplý

varmt

adv

 

teplo

vart

adv

 

kam

vart, vilken väg

adv

 

kudy

vatten

sbst

f

voda

vecka

sbt

m

týden, neděle

vegetarisk (=utan kött)

adj

 

bezmasý

vek, svag

adj

 

slabý

vekt, svagt

adv

 

slabě

vem

pron

 

kdo

vems

pron

mjuk
adjböjn

čí

verk, arbete

sbst

f

práce

verk, arbete

sbst

n

dílo

verka; uppträda

vb

ipf

účinkovat / účinkuju

verkligen

adv

 

opravdu

verkligen

adv

 

skutečně

verkstadsindustri, maskinindustri

sbst

n

strojírenství

verktyg, instrument

sbst

m

nástroj

vestibul, hall

sbst

f

hala

veta

vb

ipf

vědět / vím

veta, känna (till)

vb

ipf

znát / znám

vetenskaplig

adj

 

vědecký

vi

pron

 

my

vid, bred

adj

 

široký

vid-

adj

 

širokoúhlý

vid, hos

prep + gen

 

u

vid, nära

prep + lok

 

při

vidare; längre

adv (komp)

 

dál, dále

wiener-

adj

 

vídeňský

viktig

adj

 

důležitý

vila

vb

ipf

odpočívat / odpočívám

vila sig, vila ut

vb

pf

odpočinout si / odpočinu si

vild

adj

 

divoký

vilja

vb

ipf

chtít / chci

vilken, som

pron

 

který

vilken, som

pron

 

kdo, jenž

vilken som helst

pron

 

kdejaký

vilken väg, vart

adv

 

kudy

vin

sbst

n

víno

vindtygsjacka

sbst

f

bunda

vingård, vinodling

sbst

f

vinice

vinna

vb

ipf

vyhrávat / vyhrávám

vinna

vb

pf

vyhrát / vyhraju

vinstuga

sbst

f

vinárna

vinter

sbst

f

zima

vinter-

adj

 

zimní

vinäger

sbst

m

ocet

violinist

sbst

m

houslista (pl -é)

visa

vb

ipf

ukazovat / ukazuju

visa

vb

pf

ukážat / ukážu

visa, demonstrera

vb

ipf

předvádět / předvádím

visa ett dystert/mörkt/surmulet ansikte

vb

ipf

mračit se / mračím se

visa sig, dyka upp

vb

ipf

objevovat se / objevuju se

visa sig, dyka upp

vb

pf

objevit se / objevím se

vispgrädde

sbst

f

šlehačka

viss, bestämd; säker

adj

 

jistý

viss, någon, en

pron

 

nějaký

vissla, pipa

vb

ipf

hvízdat / hvízdám

vistas; vara bosatt

vb

ipf

sídlit / sídlím

vit

adj

 

bílý

vitlök

sbst

m

česnek

vitt, brett

adv

 

široko, široce

volleyboll

sbst

f
adjböjn

odbíjená

volleybolls-

adj

 

volejbalový

volt

sbst

m

volt

vredgas, förargas, vara arg

vb

ipf

zlobit se / zlobím se

vrida (om/på), snurra (på)

vb

ipf

točit / točím

vrida (om/på), snurra (på)

vb

pf

otočit / otočím

vrå

sbst

m

kout

vrå, hörn

sbst

m

roh

vy

sbst

m

obraz

vy, utsikt

sbst

m

pohled

vykort

sbst

f

pohled, pohlednice

våning, etage

sbst

n

poschodí

vår

sbst

n

jaro

vår, vårt

pron

 

náš

väcka

vb

ipf

budit / budím

väcka

vb

pf

vzbudit / vzbudím

väder

sbst

n

počasí

väg, landsväg

sbst

f

silnice

väg; resa

sbst

f

cesta

vägg

sbst

f

stěna

vägg, mur

sbst

f

zeď

väl, ju

adv

 

však

väl, nog

adv

 

snad

väl, ändå, likväl, dock, ju

adv/
interj

 

přece

välja

vb

ipf

vybírat / vybírám

välja

vb

pf

vybrat / vyberu

välja (ngn till ngt)

vb

ipf +
instr

volit / volím

välja (ngn till ngt)

vb

pf +
instr

zvolit / zvolím

välkomna, hälsa välkommen

vb

ipf

vítat / vítám

välkomna, hälsa välkommen

vb

pf

uvítat / uvítám

välkomna, hälsa välkommen

vb

pf

přivítat / přivítám

vän

sbst

m/f

přítel/přítelkyně

vända sig (om)

vb

ipf

otáčet se / otáčím se

vända sig (om)

vb

pf +
instr

otočit se / otočím se

vänlig

adj

 

přítelský

vänster: till v. (=befintl.)

adv

 

nalevo

vänster: till v. (=riktn.)

adv

 

doleva

vänta

vb

ipf

čekat / čekám

vänta

vb

pf

počkat / počkám

väntan

sbst

n

čekání

väntrum

sbst

f

čekárna

värde, pris

sbst

f

cena

värld

sbst

m

svět

världs-, världsomfattande

adj

 

světový

värma (sig)

vb

ipf

hřát (se) / hřeju (se)

värma (sig)

vb

ipf

ohřívat (se) / ohřívám (se)

värma (sig)

vb

pf

ohřát (se) / ohřeju (se)

värma (sig)

vb

ipf

zahřívat (se) / zahřívám (se)

värma (sig)

vb

pf

zahřát (se) / zahřeju (se)

värme, uppvärmning

sbst

n

topení

väska

sbst

f

taška

väst

sbst

f

vesta

väst, väster

sbst

n

západ

västböhmisk

adj

 

západočeský

växa (upp)

vb

ipf

růst / rostu

växa (upp)

vb

ipf

vyrůstat / vyrůstám

växa (upp)

vb

pf

vyrůst / vyrostu

växel, småpengar

sbst

m pl
adjböjn

drobné

 

 

 

 

Upp

 

 

 

Y

yoghurt

sbst

m

jogurt

ytterligare

adj

 

další

yvas, skryta

vb

ipf

chlubit se / chlubím se

yvas, skryta

vb

pf

pochlubit se / pochlubím se

Å

å, flod

sbst

f

řeka

åhörare

sbst

m

posluchač

åka, bruka åka

vb

ipf

jezdit / jezdím

åka, fara

vb

ipf

jet / jedu

åka, fara, köra (in, till)

vb

pf

zajet / zajedu

åka, köra förbi/igenom

vb

pf

projet / projedu

åka, köra in

vb

pf

vjet / vjedu

åka, köra runt

vb

pf

objet / objedu

åka, köra upp/ut

vb

pf

vyjet / vyjedu

åka bort, resa bort

vb

ipf

odjíždět / odjíždím

åka bort, resa bort

vb

pf

odjet / odjedu

åka båt, segla; flyta

vb

ipf

plout / pluju

åka kälke

vb

ipf

sáňkovat / sáňkuju

åka skidor

vb

ipf

lyžovat / lyžuju

åka skridskor

vb

ipf

bruslit / bruslím

åker, fält

sbst

n

pole

ålder

sbst

n

léto

ålder, tid, period

sbst

f

doba

ålder; epok; sekel

sbst

m

věk

åldras, bli gammal

vb

ipf

stárnout / stárnu

åldras, bli gammal

vb

pf

zestárnout / zestárnu

ånyo, på nytt, igen

adv

 

znova/znovu

år

sbst

m

rok

århundrade, sekel

sbst

n

stolecí

årlig, års-

adj

 

roční

åska

sbst

f

bouřka

åska, dundra

vb

ipf
opers pl

hřmět/hřmít / hřmí

åskådare

sbst

m

divák

åt, för

prep + ack

 

pro

åter, igen

adv

 

opět

åter, igen

adv

 

zase

återlämna, lämna tillbaka

vb

pf

vrátit / vrátím

återseende

sbst

f
adjböjn

shledaná

återstående, övrig

adj

 

ostatní

återvända

vb

ipf

vracet se / vracím se

återvända

vb

pf

vrátit se / vrátím se

åtminstone, minst

adv

 

alespoň, aspoň

åtskillig

adj

 

různý

åtta

räkn

 

osm

åttio

räkn

 

osmdesát

åttonde

räkn

 

osmý

 

 

 

 

Upp

 

 

 

Ä

äga rum

vb

ipf

konat se / koná se

äga rum, vara, räcka

vb

ipf

trvat / trvám

äga rum, vara, räcka

vb

pf

potrvat / potrvám

ägg

sbst

n

vajíčko

ägna

vb

ipf

věnovat / věnuju

ägna sin uppmärksamhet

vb

ipf

věnovat / věnuju pozornost

ägnad, tillägnad

adj

 

věnovaný

älgkött

sbst

n

losí maso

älskare

sbst

m

milovník

ämbete, kontor; myndighet

sbst

m

úřad

än

konj

 

než

än, ännu

adv

 

ještě

än så länge, hittills

adv

 

dosud

ända; till; först

adv

 

ändå, likväl, dock, ju, väl

adv/
interj

 

přece

äng

sbst

f

louka

äntligen, till sist

adv

 

konečně

äpple

sbst

n

jablko

ärad, aktad

adj

 

vážený

ärm

sbst

m

rukáv

ärorik, berömd, ryktbar

adj

 

slavný

äta

vb

ipf

jíst / jím

äta

vb

pf

sníst / sním

äta frukost

vb

ipf

snídat / snídám

äta frukost

vb

pf

nasnídat se / nasnídám se

äta kvällsmat

vb

ipf

večeřet / večeřím

äta kvällsmat

vb

pf

navečeřet se / navečeřím se

äta lunch

vb

ipf

obědvat / obědvám

äta lunch

vb

pf

naobědvat se / naobědvám se

äta mellanmål

vb

ipf

svačit / svačím

äta mellanmål

vb

pf

nasvačit se / nasvačím se

äta mellanmål

vb

pf

posvačit / posvačím

äta sig mätt

vb

pf

najíst se / najím se

även, och, både - och

konj

 

i

även, också

adv

 

také, taky

även, också

adv

 

též

 

 

 

 

Upp

 

 

 

Ö

ö

sbst

m

ostrov

ö

sbst

m dim

ostrůvek

öga

sbst

n

oko (pl oči)

öga

sbst

n dim

očko, očičko

ögonblick

sbst

m

okamžik

ögonkast

sbst

m

pohled

öl

sbst

n

pivo

öl

sbst

n dim

pivko, pivečko

ölpub

sbst

f

pivnice

önska (sig)

vb

ipf

přát (si) / přeju (si)

öppen

adj

 

otevřený

öppna

vb

ipf

ot(e)vírat / ot(e)vírám

öppna

vb

pf

otevřít / otevřu/otevru

öra

sbst

n

ucho (pl uši)

öra

sbst

n dim

ouško

öre, heller

sbst

m

haléř/halíř

öst, öster

sbst

m

východ

över

prep + ack

 

přes

över, ovanför

prep +
ack/
instr

 

nad

överallt

adv

 

všude/všudy

överhuvudtaget, i stort sett, egentligen

adv

 

vůbec

överraskad, förvånad

adj

 

překvapený

översätta

vb

ipf

překládat / překládám

översätta

vb

pf

přeložit / přeložím

övning

sbst

n

cvičení

övrig, återstående

adj

 

ostatní

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2019-11-15