Sök på hela sajten

Ordlistor

 

Livrustkammaren

Den här ordlistan gjorde jag (Madeleine Midenstrand) 1985 inför guidningar på Livrustkammaren när jag var auktoriserad Stockholmsguide.

 

Svenska —> engelska   Svenska —> franska

 

Svenska —> engelska

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

 

A

armborst cross-bow

arsenik arsenic

avskaffa, dra in abolish

B

balsamera embalm

begravning funeral

begravnings- funeral

betjänt servant

bly lead

brokad brocade

brudutstyrsel bridal trousseau

brynja coat of mail

bärstol sedan chair

bössa rifle

D

dop christenings

dräkt dress

 

Upp

 

F

festtåg, kortege procession

fira celebrate

foder lining

fotbräde footboard

fönsterruta window pane

förbättra improve

förlovning engagement

förmyndare guardian (of)

förmyndarregering regency (government)

förrådslokaler storerooms

 

Upp

 

G

galaklänning gala dress

galosch galosh

get goat

gränd alley

guldtråd gold thread

gunghäst rocking horse

H

handske glove

harnesk cuirass

hjälm helmet

Hovstallet the Royal Stables

hud (djur-), skinn hide

husgeråd household utensils

hålla ut, svälla ut hold out

högtidlighet solemnity, pl. ceremony

 

Upp

 

J

jordfästning funeral service

K

kaross, galavagn coach

kjol skirt

klack heel

klädedräkt, klädsel, kostym costume, dress

klädförråd stock of clothes, clothes storeroom

klädkammare wardrobe

kniv knife

knypplad bobbin

kolt child's dress

korg (på vagn) body

korsett corset

kostsam costly, expensive

krage collar

krigsbyte war-trophy, spoils of war

kröningsdräkt coronation robe

kröningsklänning coronation dress

kröningsvagn coronation coach

kula bullet

kyller buff coat

 

Upp

 

L

lans lance

leksak toy

lera clay

linne linen

lunginflammation pneumonia

läder leather

M

mantel mantle

mässing brass

N

nubb tack

näsduk handkerchief

O

otröstlig inconsolable

 

Upp

 

P

peruk wig

pistol pistol

plym plume

plymhållare aigrette

prakt, ståt magnificence, splendour

praktfull, prålig gaudy

praktfull, präktig magnificent, splendid

praktvagn state carriage/coach

privilegium privilege

prov, exemplar specimen, sample

pryda adorn

prydnad, garnering adornment

puder face/toilet powder

purpurfärgad purple (-coloured)

påkostad lavish

 

Upp

 

R

regalier regalia

remtyg strapping

rida ride (rode ridden)

riklig, rik abundant, ample, plentiful

riksnyckel key of realm

riksäpple orb

rotting cane

rustning suit of armour, pl. äv. armour

 

Upp

 

S

sadel saddle

sadeltäcke saddle blanket, saddlecloth

sammet velvet

schabrak (häst-) caparison

seldon harness

siden silk

silverbrokad silver brocade

skada (sbst) wound

skada (vb) hurt, injure

skräddare tailor

skägg beard

sköld shield

sköldpaddsskal tortoise-shell

sluten (vagn) closed (carriage)

släde sleigh

släp train

smink make-up

sminka sig put on make-up

snörliv stays, a pair of stays

spelkort playing-card

spets lace

spira sceptre

spjut spear

sporre spur

spröt ribbing

strumpor stockings

styv rigid

stärkt starched

stövel boot

svärmor mother-in-law

sängkläder bedclothes

 

Upp

 

T

tinning temple

tornering tournament, tourney

trästomme wooden frame

U

underkjol underskirt, /vid m. volanger o.dy./ petticoat

underkläder underclothes

utgift expense

V

veck tuck

vedkällare storeroom for firewood

värja epée, rapier

Ä

älghud elkskin

ärm sleeve

 

Upp

 

Svenska —> franska

 

Asterisken (*) vid franska substantiv står för femininum.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

 

A

armborst arbalète*

arsenik arsenic

avskaffa, dra in supprimer

B

balsamera embaumer

begravning funérailles*

begravnings- funéraire

betjänt domestique

bly plomb

brokad brocart

brudutstyrsel trousseau

brynja cotte* de mailles

bärstol litière

bössa fusile*

D

dop baptême

dräkt habit

 

Upp

 

F

festtåg, kortege cortège

fira célébrer, fêter

foder doublure*

fotbräde marchepied

fönsterruta vitre*

förbättra améliorer

förlovning fiançailles*

förmyndare tuteur

förmyndarregering régence*

förrådslokaler locaux de dépôt

G

galaklänning robe* d'apparat

galosch caoutchouc

get chèvre

gränd ruelle*

guldtråd fil d'or

gunghäst cheval à bois / à bascule

 

Upp

 

H

handske gant

harnesk 'harnais

hjälm 'heaume

Hovstallet les Ecuries* de la Cour

hud (djur-), skinn peau*, cuir

husgeråd ustensiles de mènage

hålla ut, svälla ut bouffer

högtidlighet solennité

J

jordfästning sépulture*

 

Upp

 

K

kaross, galavagn carrosse

kjol jupe*

klack talon

klädedräkt, klädsel, kostym costume

klädförråd garde-robe*

klädkammare garde-robe*

kniv coutelas

knypplad aux fuseaux

kolt petite robe* d'enfant

korg (på vagn) panier

korsett corset

kostsam coûteux

krage col

krigsbyte butin de guerre

kröningsdräkt habit de sacre

kröningsklänning robe* de sacre

kröningsvagn carrosse du couronnement

kula boule; balle; boulet

kyller harnais

 

Upp

 

L

lans lance*

leksak jouet

lera argile*

linne chemise*

lunginflammation pneumonie*

läder cuir

M

mantel manteau

mässing laiton

N

nubb broquette*

näsduk mouchoir

O

otröstlig inconsolable

 

Upp

 

P

peruk perruque*

pistol pistolet

plym plumet

plymhållare panache

prakt, ståt faste

praktfull, prålig fastueux

praktfull, präktig somptueux

praktvagn voiture* d'apparat

privilegium privilège

prov, exemplar spécimen

pryda orner, garnir, décorer

prydnad, garnering garniture*

puder poudre*

purpurfärgad pourpré

påkostad coûteux

 

Upp

 

R

regalier insignes royaux

remtyg buffleterie*

rida chevaucher, monter à cheval

riklig, rik abondant

riksnyckel clef* de royaume

riksäpple globe royal

rotting rotin

rustning armure*

 

Upp

 

S

sadel selle*

sadeltäcke couvertures de cheval

sammet velours

schabrak (häst-) caparaçon

seldon harnachement

siden soie*

silverbrokad brocart d'argent

skada (sbst) blessure*

skada (vb) blesser

skräddare tailleur

skägg barbe*

sköld bouclier

sköldpaddsskal carapace* de tortue*

sluten (vagn) clos

släde traîneau

släp traîne

smink fard

sminka sig se farder

snörliv corset

spelkort carte* à jouer

spets dentelle*

spira sceptre

spjut lance*, pique

sporre éperon

spröt baleine*

strumpor bas

styv raide, dur

stärkt empesé

stövel botte*

svärmor belle-mère*

sängkläder literie*

 

Upp

 

T

tinning tempe*

tornering tournoi

trästomme armature* en bois

U

underkjol jupon

underkläder sous-vêtement pl.

utgift frais pl.

V

veck pli

vedkällare cave* au bois

värja épée*

Ä

älghud peau* d'élan

ärm brassard

 

Upp

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2019-10-08