Sök på hela sajten

Ordlistor

 

Grundämnen på olika språk

De kemiska grundämnenas namn på svenska, danska, engelska, franska, latin, norska och tyska.

Namn som är markerade med asterisk (*) rekommenderas i kemisk facklitteratur. Namn som anges inom parentes är inte längre brukliga men kan förekomma i äldre litteratur.

Ordlistan är sammanställd av Lars Törnqvist.

 

Atom-
nr

Beteck-
ning

Svenska

Danska

Engelska

Franska

1

H

väte

*hydrogen, brint

hydrogen

hydrogène

2

He

helium

helium

helium

hélium

3

Li

litium

lithium

lithium

lithium

4

Be

beryllium

beryllium

beryllium

béryllium

5

B

bor

bor

boron

bore

6

C

kol

*carbon, kulstof

carbon

carbone

7

N

kväve

*nitrogen, kvælstof

nitrogen

azote

8

O

syre

*oxygen, ilt

oxygen

oxygène

9

F

fluor

fluor

fluorine

fluor

10

Ne

neon

neon

neon

néon

11

Na

natrium

natrium

sodium

sodium

12

Mg

magnesium

magnesium

magnesium

magnésium

13

Al

aluminium

aluminium

aluminium (GB), aluminum (US)

aluminium

14

Si

kisel

silicium

silicon

silicium

15

P

fosfor

*phosphor, fosfor

phosphorus

phosphore

16

S

svavel

svovl

*sulfur, sulphur

soufre

17

Cl

klor

*chlor, klor

chlorine

chlore

18

Ar

argon

argon

argon

argon

19

K

kalium

kalium

potassium

potassium

20

Ca

kalcium

*calcium, kalcium

calcium

calcium

21

Sc

skandium

scandium

scandium

scandium

22

Ti

titan

*titan, titanium

titanium

titane

23

V

vanadin

vanadium

vanadium

vanadium

24

Cr

krom

*chrom, krom

chromium

chrome

25

Mn

mangan

mangan

manganese

manganèse

26

Fe

järn

jern

iron

fer

27

Co

kobolt

*cobalt, kobolt

cobalt

cobalt

28

Ni

nickel

nikkel

nickel

nickel

29

Cu

koppar

kobber

copper

cuivre

30

Zn

zink

zink

zinc

zinc

31

Ga

gallium

gallium

gallium

gallium

32

Ge

germanium

germanium

germanium

germanium

33

As

arsenik

arsen

arsenic

arsenic

34

Se

selen

selen

selenium

sélénium

35

Br

brom

brom

bromine

brome

36

Kr

krypton

krypton

krypton

krypton

37

Rb

rubidium

rubidium

rubidium

rubidium

38

Sr

strontium

strontium

strontium

strontium

39

Y

yttrium

yttrium

yttrium

yttrium

40

Zr

zirkonium

*zirconium, zirkonium, (zirkon)

zirconium

zirconium

41

Nb

niob

niobium, (niob)

niobium

niobium

42

Mo

molybden

*molybden, molybdæn

molybdenum

molybdène

43

Tc

teknetium

technetium

technetium

technétium

44

Ru

rutenium

ruthenium

ruthenium

ruthénium

45

Rh

rodium

rhodium

rhodium

rhodium

46

Pd

palladium

palladium

palladium

palladium

47

Ag

silver

sølv

silver

argent

48

Cd

kadmium

cadmium

cadmium

cadmium

49

In

indium

indium

indium

indium

50

Sn

tenn

tin

tin

étain

51

Sb

antimon

antimon

antimony

antimoine

52

Te

tellur

tellur

tellurium

tellure

53

I

jod

*iod, jod

iodine

iode

54

Xe

xenon

xenon

xenon

xénon

55

Cs

cesium

cæsium

caesium (GB), cesium (US)

césium

56

Ba

barium

barium

barium

baryum

57

La

lantan

lanthan

lanthanum

lanthane

58

Ce

cerium

cerium

cerium

cérium

59

Pr

praseodym

praseodym

praseodymium

praséodyme

60

Nd

neodym

neodym

neodymium

néodyme

61

Pm

prometium

promethium

promethium

prométhium

62

Sm

samarium

samarium

samarium

samarium

63

Eu

europium

europium

europium

europium

64

Gd

gadolinium

gadolinium

gadolinium

gadolinium

65

Tb

terbium

terbium

terbium

terbium

66

Dy

dysprosium

dysprosium

dysprosium

dysprosium

67

Ho

holmium

holmium

holmium

holmium

68

Er

erbium

erbium

erbium

erbium

69

Tm

tulium

thulium

thulium

thulium

70

Yb

ytterbium

ytterbium

ytterbium

ytterbium

71

Lu

lutetium

lutetium

lutetium

*lutécium, lutétium

72

Hf

hafnium

hafnium

hafnium

hafnium

73

Ta

tantal

tantal

tantalum

tantale

74

W

volfram, wolfram

wolfram

tungsten

tungstène

75

Re

rhenium

rhenium

rhenium

rhénium

76

Os

osmium

osmium

osmium

osmium

77

Ir

iridium

iridium

iridium

iridium

78

Pt

platina

platin

platinum

platine

79

Au

guld

guld

gold

or

80

Hg

kvicksilver

kviksølv

mercury

mercure

81

Tl

tallium

thallium

thallium

thallium

82

Pb

bly

bly

lead

plomb

83

Bi

vismut

bismuth

bismuth

bismuth

84

Po

polonium

polonium

polonium

polonium

85

At

astat

astat

astatine

astate

86

Rn

radon

radon

radon

radon

87

Fr

francium

francium

francium

francium

88

Ra

radium

radium

radium

radium

89

Ac

aktinium

actinium

actinium

actinium

90

Th

torium

thorium

thorium

thorium

91

Pa

protaktinium

protactinium

protactinium

protactinium

92

U

uran

uran

uranium

uranium

93

Np

neptunium

neptunium

neptunium

neptunium

94

Pu

plutonium

plutonium

plutonium

plutonium

95

Am

americium

americium

americium

américium

96

Cm

curium

curium

curium

curium

97

Bk

berkelium

berkelium

berkelium

berkélium

98

Cf

californium

californium

californium

californium

99

Es

einsteinium

einsteinium

einsteinium

einsteinium

100

Fm

fermium

fermium

fermium

fermium

101

Md

mendelevium

mendelevium

mendelevium

mendélévium

102

No

nobelium

nobelium

nobelium

nobélium

103

Lr

lawrencium

lawrencium

lawrencium

lawrencium

104

Rf

rutherfordium

rutherfordium

rutherfordium

rutherfordium

105

Db

dubnium

dubnium

dubnium

dubnium

106

Sg

seaborgium

seaborgium

seaborgium

seaborgium

107

Bh

bohrium

bohrium

bohrium

bohrium

108

Hs

hassium

hassium

hassium

hassium

109

Mt

meitnerium

meitnerium

meitnerium

meitnérium

110

Ds

darmstadtium

darmstadtium

darmstadtium

darmstadtium

111

Rg

röntgenium

*roentgenium, røntgenium

roentgenium

roentgenium

112

Uub

ununbium

ununbium

ununbium

ununbium

113

Uut

ununtrium

ununtrium

ununtrium

ununtrium

114

Uuq

ununquadium

ununquadium

ununquadium

ununquadium

115

Uup

ununpentium

ununpentium

ununpentium

ununpentium

116

Uuh

ununhexium

ununhexium

ununhexium

ununhexium

117

Uus

ununseptium

ununseptium

ununseptium

ununseptium

118

Uuo

ununoctium

ununoctium

ununoctium

ununoctium

 

Upp

 

Atom-
nr

Beteck-
ning

Latin

Norska

Tyska

1

H

hydrogenium

hydrogen, (vannstoff)

Wasserstoff

2

He

helium

helium

Helium

3

Li

lithium

litium

Lithium

4

Be

beryllium

beryllium

Beryllium

5

B

boron

bor

Bor

6

C

carbonium

karbon, (kullstoff)

Kohlenstoff

7

N

nitrogenium

nitrogen, (kvelstoff)

Stickstoff

8

O

oxygenium

oksygen, (surstoff)

Sauerstoff

9

F

fluor

fluor

Fluor

10

Ne

neon

neon

Neon

11

Na

natrium

natrium

Natrium

12

Mg

magnesium

magnesium

Magnesium

13

Al

aluminium

aluminium

Aluminium

14

Si

silicium

silisium

Silicium

15

P

phosphorus

fosfor

Phosphor

16

S

sulfur

svovel

Schwefel

17

Cl

chlorum

klor

Chlor

18

Ar

argon

argon

Argon

19

K

kalium

kalium

Kalium

20

Ca

calcium

kalsium

Calcium

21

Sc

scandium

scandium

Scandium

22

Ti

titanium

titan

Titan

23

V

vanadium

vanadium

Vanadium, (Vanadin)

24

Cr

chromium

krom

Chrom

25

Mn

manganum

mangan

Mangan

26

Fe

ferrum

jern

Eisen

27

Co

cobaltum

kobolt

*Cobalt, Kobalt

28

Ni

niccolum

nikkel

Nickel

29

Cu

cuprum

kobber

Kupfer

30

Zn

zincum

sink

Zink

31

Ga

gallium

gallium

Gallium

32

Ge

germanium

germanium

Germanium

33

As

arsenicum

arsen

Arsen

34

Se

selenium

selen

Selen

35

Br

bromum

brom

Brom

36

Kr

krypton

krypton

Krypton

37

Rb

rubidium

rubidium

Rubidium

38

Sr

strontium

strontium

Strontium

39

Y

yttrium

yttrium

Yttrium

40

Zr

zirconium

zirkonium

*Zirconium, Zirkonium

41

Nb

niobium

niob

Niob

42

Mo

molybdenum

molybden

Molybdän

43

Tc

technetium

technetium

Technetium

44

Ru

ruthenium

ruthenium

Ruthenium

45

Rh

rhodium

rhodium

Rhodium

46

Pd

palladium

palladium

Palladium

47

Ag

argentum

sølv

Silber

48

Cd

cadmium

kadmium

Cadmium

49

In

indium

indium

Indium

50

Sn

stannum

tinn

Zinn

51

Sb

stibium

antimon

Antimon

52

Te

tellurium

tellur

Tellur

53

I

iodium

jod

*Iod, Jod

54

Xe

xenon

xenon

Xenon

55

Cs

caesium

cesium

*Caesium, Cäsium

56

Ba

barium

barium

Barium

57

La

lanthanum

lantan

Lanthan

58

Ce

cerium

cerium

*Cer, Cerium

59

Pr

praseodymium

praseodym

Praseodym

60

Nd

neodymium

neodym

Neodym

61

Pm

promethium

promethium

Promethium

62

Sm

samarium

samarium

Samarium

63

Eu

europium

europium

Europium

64

Gd

gadolinium

gadolinium

Gadolinium

65

Tb

terbium

terbium

Terbium

66

Dy

dysprosium

dysprosium

Dysprosium

67

Ho

holmium

holmium

Holmium

68

Er

erbium

erbium

Erbium

69

Tm

thulium

thulium

Thulium

70

Yb

ytterbium

ytterbium

Ytterbium

71

Lu

lutetium

lutetium

Lutetium

72

Hf

hafnium

hafnium

Hafnium

73

Ta

tantalum

tantal

Tantal

74

W

wolframium

wolfram

Wolfram

75

Re

rhenium

rhenium

Rhenium

76

Os

osmium

osmium

Osmium

77

Ir

iridium

iridium

Iridium

78

Pt

platinum

platina

Platin

79

Au

aurum

gull

Gold

80

Hg

hydrargentum

kvikksølv

Quecksilber

81

Tl

thallium

thallium

Thallium

82

Pb

plumbum

bly

Blei

83

Bi

bismuthum

vismut

*Bismut, Wismut

84

Po

polonium

polonium

Polonium

85

At

astatium

astat

Astat

86

Rn

radon

radon

Radon

87

Fr

francium

francium

Francium

88

Ra

radium

radium

Radium

89

Ac

actinium

actinium

Actinium

90

Th

thorium

thorium

Thorium

91

Pa

protactinium

protactinium

Protactinium

92

U

uranium

uranium

Uran

93

Np

neptunium

neptunium

Neptunium

94

Pu

plutonium

plutonium

Plutonium

95

Am

americium

americium

Americium

96

Cm

curium

curium

Curium

97

Bk

berkelium

berkelium

Berkelium

98

Cf

californium

californium

Californium

99

Es

einsteinium

einsteinium

Einsteinium

100

Fm

fermium

fermium

Fermium

101

Md

mendelevium

mendelevium

Mendelevium

102

No

nobelium

nobelium

Nobelium

103

Lr

lawrencium

lawrencium

Lawrencium

104

Rf

rutherfordium

rutherfordium

Rutherfordium

105

Db

dubnium

dubnium

Dubnium

106

Sg

seaborgium

seaborgium

Seaborgium

107

Bh

bohrium

bohrium

Bohrium

108

Hs

hassium

hassium

Hassium

109

Mt

meitnerium

meitnerium

Meitnerium

110

Ds

darmstadtium

darmstadtium

Darmstadtium

111

Rg

roentgenium

roentgenium

Roentgenium, Röntgenium

112

Uub

ununbium

ununbium

Ununbium

113

Uut

ununtrium

ununtrium

Ununtrium

114

Uuq

ununquadium

ununquadium

Ununquadium

115

Uup

ununpentium

ununpentium

Ununpentium

116

Uuh

ununhexium

ununhexium

Ununhexium

117

Uus

ununseptium

ununseptium

Ununseptium

118

Uuo

ununoctium

ununoctium

Ununoctium

 

Upp

 

Bookmark and Share

 

© 2013–2019 Cercurius AB — Uppdaterad 2019-02-26

Översätt sidan!

Lars

 

sidvisningar

sedan 2013-08-01