Sök på hela sajten

Länkar

Utbildning och kunskap

 

 

Språkkurser i svenska på internet

 

Samtliga kurser under den här rubriken är gratis.

 

101 languages.net - Swedish

Det här är kurser utvecklade av the Foreign Services Institute (FSI) i USA, som är en del av utrikesdepartementet. Eftersom de är tänkta främst för diplomater och andra ämbetsmän som arbetar utanför USA fokuserar de på hörförståelse och muntlig förmåga, så en del av kursen är ljudfiler precis som en gammaldags kassettkurs. Men det finns också mycket annat material, exempelvis fraser och ordförråd, grammatik, dialekter, språkhistoria m.m. Länken går till kursen i svenska.

 

Björn Engdahls Swedish Course

Kurs i svenska på engelska, tyska, franska, spanska, nederländska, polska, ryska och grekiska. Kursen består av en uttalsguide, sju lektioner och ett slutprov. Tyvärr är sajten nästan oläslig i mobilen.

 

Safir

Webbaserad kurs i svenska för invandrare som är uppdelad i sju moduler. Här finns också ljudfiler att lyssna på.

[Kräver Flash i webbläsaren och fungerar därför inte längre, men jag låter länken stå kvar så får vi se om sajten uppdateras.]

 

Swedish Grammar

Svensk grammatik på engelska skriven av en programutvecklare vid Linköpings universitet. Kursen är inte uppdelad i kapitel från lätt till svårt utan efter ordklasser och syntax.

 

Swedish Tutorial

Liten kurs i svenska på engelska där det också går att lyssna på ljudfiler. Egentligen en blandning av kurs och rena ordlistor.

 

Språkkurser i svenska i Sverige

 

Folkhögskola

Här finns kurser i svenska på Sveriges folkhögskolor samlade. Filter finns för olika önskemål, som till exempel studietakt och kurslängd och om boende ska ingå eller inte.

 

Riksföreningen Sverigekontakt

En förening med medlemmar över hela världen som är förenade i sitt intresse för Sverige, svenskt språk och svensk kultur. Föreningen anordnar kurser, seminarier, föreläsningar och resor, och också en internationell kurs i svenska under tre veckor varje sommar. Kursen hålls på en folkhögskola på Tjörn utanför Göteborg och i kurspriset ingår det helpension (mat och logi).

 

Study in Sweden

Svenska institutets informationresurs om högre utbildning i Sverige, riktad främst till utlänningar som vill studera i Sverige. Informerar även om visum, logi, stipendier m.m.

 

Språktest i svenska

 

Folkuniversitetets språktest

Testa dina kunskaper i svenska språket. Testet bygger på nivåerna i Europarådets referensram för språk, som är A1 (nybörjare), A2, B1, B2, C1 och C2 (mest avancerad). När man är färdig med testet får man resultatet per mejl, där man kan se vilken nivå man ligger på i förhållande till referensramen. Kräver inloggning.

 

Goethe-Tests

Här kan man testa sin språknivå på 25 språk, inklusive svenska. Det är dock inte alls lika proffsigt som Folkuniversitetets test: det är lucktest där man väljer i en lista bestående av de rätta orden.

 

Swedex

En examen i svenska som främmande språk, framtagen av Folkuniversitetet och erkänd av Svenska institutet. Efter genomgånget test inom alla språkliga färdigheter får man ett internationellt gångbart certifikat i svenska som främmande språk. Testet kan tas av alla som inte har svenska som modersmål och relaterar till den gemensamma europeiska referensramen för språk, Europarådets nivåskala för språkinlärning. F.n. går testet att ta på tre olika nivåer: A2, B1 och B2.

 

TISUS

Tisus är ett behörighetsgivande prov i svenska språket, avsett för personer med utländsk gymnasieutbildning som vill söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska. Det här är ett prov som kräver mycket goda kunskaper i det svenska språket, till skillnad från Swedex som också testar lite lägre nivåer. Provet ges på ett dussintal universitet runt om i Sverige.

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2022-03-03

Utbildning och kunskap

 

Kunskapsspel

Språkkurser och språktest

Språkträning

Svenska som andraspråk och som främmande språk

Utbildning

Madeleine Lars

 

besökare

sedan 2013-08-01

 

Översätt sidan!