Sök på hela sajten

Länkar

Språkvård och språkbruk

 

 

Stavningskontroll och verbkonjugerare på nätet finns på sidan Språkverktyg.

 

Dialekter

 

Institutet för språk och folkminnen - Dialekter

Fråga om dialekter och få svar, lyssna på dem och dela med dig av din egen dialekt.

 

Land om dialekter

Tidningen Lands avdelning om dialekter. Massor med matnyttig och rolig information om hur vi pratar, inklusive en dialektskola.

 

Lyssna på inspelningar av finlandssvenska dialekter

"Spara det finlandssvenska talet" var ett projekt som genomfördes av Svenska litteratursällskapet i Finland för att dokumentera svenskan i Finland i början av 2000-talet och som resulterade i ljudprov från över 1 000 personer från hela det svensktalande Finland. En del av dem finns att lyssna på här. Man kan också testa sina finlandssvenska talspråkskunskaper i olika frågesporter.

 

Våra svenska dialekter

Här kan man lyssna på alla svenska dialekter, inklusive i svensktalande Finland.

 

Språkvård i massmedier

 

Dagens Nyheter - Catharina Grünbaum

Catharina Grünbaum var i närmare 20 år språkvårdare på DN, och här finns alla hennes språkspalter samlade.

 

GöteborgsPostens språkspalt

Här finns inte bara Lars-Gunnar Anderssons språkspalter samlade utan även debattartiklar om språk.

 

Reuters rutor

Den finlandssvenske språkvårdaren Mikael Reuter hade från 1986 och fram till sin pension 2013 en språkspalt i Hufvudstadsbladet. Här finns alla spalter arkiverade i kronologisk ordning. Det finns inget sätt att söka enbart i rutorna, så vill man söka med fritext måste man söka på hela sajten.

 

Svenska Dagbladets språkartiklar

Här finns alla artiklar om språk samlade, inklusive SVD:s olika språkspalter.

 

Sveriges Radio - Språket

Programmet "Språket" i P1 diskuterar hur språk används och förändras. Det går även att ställa frågor om språk.

 

Språkvårdsorgan och språkrådgivning

 

Institutet för de inhemska språken

Svenska avdelningen på Finlands språkvårdande organ. Det handlar alltså om språkrådgivning och information som rör finlandssvenska.

 

Mediespråk

Aktiv språkvård till alla finlandssvenska medier, såväl tidningar som radio och tv. Projektet styrs av Svensk Presstjänst i samråd med språkvårdarna på Institutet för de inhemska språken, och här på sajten finns massor med konkreta och nyttiga språktips för alla som jobbar med svenska i Finland.

 

Språkhjälpen

Språkhjälpen drivs av Språkcentrum vid Helsingfors universitet och den vill lära oss att skriva och tala bättre i våra studier på universitets- och högskolenivå. Det här är den svenska varianten, och svenskan är alltså finlandssvenska - vilket inte betyder att den inte kan vara till nytta även för oss rikssvenskar.

 

Språkrådet

Sveriges språkvårdande organ som numera lyder under Institutet för språk och folkminnen. Förutom en massa information om svenska språket finns här också en sökbar frågelåda för språkfrågor.

 

Språkvårdsgruppen

En startpunkt för information om språkvård och språkvårdsorganisationer. Portalen har byggts upp av Språkvårdsgruppen, som består av Mediespråksgruppen, Samspråk, SIS (Swedish Standards Institute), Svenska Akademien, Svenska Språkbyrån i Finland, Språkrådet och Sveriges Radio, och tidigare även Terminologicentrum TNC (nu nedlagt).

 

Svenska datatermgruppen

En grupp som ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska. Gruppen består av bl.a. språkvården, dagspressen, etermedier, högskolor, branschpressen och företag inom databranschen, totalt runt 25 organisationer och företag. Samordnare var Terminologicentrum TNC fram tills TNC lades ner 2018.

 

Svenska Läkaresällskapets språkfrågedatabas

Kommittén har en sökbar databas som innehåller svar på språkfrågor med medicinsk anknytning. Oumbärlig när man översätter medicinska texter.

 

TT-språket

TT-språket är en samling skrivregler sammanställda av språkvårdare på Tidningarnas Telegrambyrå som i stor utsträckning följs inom press, radio, tv och nyhetssajter på internet.

 

Språktidskrifter

 

Informationsbladet Språkråd

Svenska språknämnden på Finlands statsråd har gett ut informationsbladet Språkråd 2–4 gånger per år sedan 1989. Numren från 2001 och framåt finns här på webben att ladda ner och läsa i pdf-format.

 

Klarspråksbulletinen

Språkrådets informationsblad om språkvårdsarbete i Sverige och utomlands.

 

Språkbrevet

Språkbrevet är ett nyhetsbrev med språkliga råd för medarbetare vid Sveriges Radio, SVT och UR. Numera kan vem som helst prenumerera på brevet, som kommer per mejl.

 

Språkbruk

Specialtidskrift för finlandssvensk språkvård utgiven av Svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken. En del av innehållet finns tillgängligt online i arkivet.

 

Språk och stil

Tidskrift för svensk språkforskning som har utkommit sedan 1901. Den ges ut av Adolf Noreen-sällskapet i Uppsala med stöd av Vetenskapsrådet och vänder sig till språk- och stilforskare, svensklärare, studerande och alla andra med intresse för svenska språkets byggnad, utveckling och användning. Tidskriften är referee-granskad. Alla nummer sedan 2005 är tillgängliga digitalt via DiVA.

 

Språktidningen

Här finns webbupplagan av Språkrådets tidning Språktidningen. Det är inte den kompletta papperstidningen som finns på webben utan bara några punkter ur den, t.ex. nya ord, språkpolisen och språkfrågor.

 

Övrigt

 

Skrivihop.nu - mot särskrivningar

Skrivihop.nu la ner sin verksamhet för 20 sedan och sajten uppdateras inte sedan dess, men allt innehåll finns kvar.

 

Språkbanken

Här finns svenska korpusar och konkordanser, bl.a. Strindbergs och Bellmans samlade verk, en fornsvensk lexikalisk databas med 54 000 uppslagsord och mycket mer.

 

Språkförsvaret

Ideell, partipolitiskt obunden organisation som arbetar för att försvara svenska språket mot engelskans framträngande.

 

Svenska Akademien

Om svenska språket, nobelpriset, nobelbiblioteket, den svenska almanackan m.m.

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2022-03-02

Språkvård och språkbruk

 

Svenska

Övriga språk

Flera språk och flerspråkighet

Språkverktyg

Madeleine Lars

 

besökare

sedan 2013-08-01

 

Översätt sidan!