Sök på hela sajten

Länkar

Skrift och typografi

 

 

IPA – International Phonetic Alphabet

 

The International Phonetic Association  en

Den officiella webbplatsen där man hittar allt man behöver veta om IPA. Där finns också många bra länkar.

 

IPA Help  en

Ett program från SIL där man kan höra hur IPA-tecknen uttalas.

 

IPA i Unicode  en

John Wells ger allmän information om IPA-tecken i Unicode. Många länkar.

 

SIL Fonts  en

SIL tillhandahåller fyra fontpaket med IPA-tecken: Andika, Charis SIL, Doulos SIL och Gentium.

 

Dialekt Uni  sv

Min egen fonetiska font, baserad på typsnittet Computer Modern. Den innehåller utöver de vanliga bokstäverna och IPA även de svenska, norska och danska landsmålsalfabetena samt det kyrilliska alfabetet. Den finns i normal, kursiv och fet variant, IPA-tecken dock endast i normal variant.

 

Junicode  en

Ett typsnitt med utökad teckenrepertoar, från början utvecklat för medeltida texter. Det innehåller bland annat en komplett uppsättning IPA-tecken.

 

IPAuto Phonetic Typing  en

Ett kommersiellt program från ScriptMaster Software för att skriva IPA-tecken på ett enkelt sätt.

 

Landsmålsalfabetet

 

Dialekt Uni och Dialekt Sve  sv

Mina egna fonetiska fonter, baserade på typsnittet Computer Modern. Dialekt Uni innehåller alla bokstäver i västerländska och centraleuropeiska språk, alla tecken i de svenska, norska och danska landsmålsalfabetena, alla IPA-tecken, det kyrilliska alfabetet m.m. Dialekt Sve innehåller bara de vanligaste landsmålstecknen och är avsedd för texter med grov transkription. Båda fontfamiljerna finns i normal, kursiv och fet variant.

 

Litteratur om dialektalfabet  sv

En förteckning över litteratur som rör nordiska dialektalfabet.

 

Skrivanvisningar för dialekttext  sv

Anvisningar för skrivning av dialekttexter med Dialekt Sve i två olika varianter av grov transkription. Zip-fil.

 

Pitman's Initial Teaching Alphabet (I.T.A.)

 

Eye Feature  en

En artikel om ITA.

 

Educashunal lunacie or wizdom?  en

En kort artikel på BBC News med anledning av ITA:s 40-årsjubileum.

 

Initial Teaching Alphabet  en

Engelska Wikipedias artikel om ITA.

 

Initial Teaching Alphabet Foundation  en

En amerikansk organisation som främjar användningen av ITA i läsundervisning. Webbplatsen innehåller mycket information om aktuella projekt.

 

Omniglot  en

En översikt över tecknen i ITA.

 

Pitmanita  sv

Min egen font med ITA-bokstäver.

 

Unicode request for Initial Teaching Alphabet  en

Förslag till införande av ITA-tecknen i den internationella teckenkodstandarden Unicode.

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2024-01-06

Skrift och typografi

 

Fonetisk skrift

Frakturstil

Grafiska museer

Grekiska bokstäver

Runor

Teckenkoder

Teckenutformning

Lars

 

besökare

sedan 2013-08-01

 

Översätt sidan!