Sök på hela sajten

Länkar

Skrift och typografi

 

 

Runinskrifter

 

Alfabetisk lista över runinskrifter   sv

På Wikipedia finns denna förteckning över svenska runinskrifter med länkar till artiklar om respektive inskrift.

 

An English dictionary of runic inscriptions in the younger futhark   en

Lexikal databas vid universitetet i Nottingham som redovisar ordförrådet i inskrifter med yngre runor. Databasen innehåller alla ord som förekommer i Samnordisk runtextdatabas.

 

Arild Hauges runer  no

En mycket innehållsrik webbplats med information om runor av alla slag, vikingatid och nordisk mytologi.

 

Bussmickes rungalleri  sv

Bilder på runstenar i Hälsingland, Medelpad, Södermanland, Uppland, Västmanland och Östergötland. Här finns också många länkar till andra runsajter.

 

Christer Hamp  sv

Foton och transkriptioner av flera hundra svenska runinskrifter, framförallt från Uppland.

 

Futhark : International Journal of Runic Studies  en

Vetenskaplig tidskrift om runologi, utgiven av universitetet i Oslo och Uppsala universitet.

 

Nationalmuseet i København – Runer  da

Fakta om runor. Innehåller bl.a. en databas över runinskrifter från hela det medeltida Danmark, inklusive Skåne och Slesvig.

 

Nordiskt runnamnslexikon  sv

Lena Peterson i Uppsala har sammanställt detta lexikon över alla personnamn och ortnamn som förekommer i nordiska runinskrifter.

 

Nytt om runer  no

Årliga bibliografier över runforskning publiceras i den internationella tidskriften Nytt om runer som ges ut av Kulturhistorisk museum vid Universitetet i Oslo.

 

Riksantikvarieämbetet  sv

Den statliga myndigheten som har ansvaret för svenska runinskrifter.

 

Samnordisk runtextdatabas  sv

Nedladdningsbar databas med nordiska runtexter, utgiven av Uppsala universitet.

 

Runstenar i Sverige  sv

Staffan Blixt presenterar bilder, transkriptioner och fakta om runstenar.

 

Svenskt runordsregister  sv

Ordbok över samtliga ord (utom egennamn) som förekommer i svenska vikingatida runinskrifter, sammanställd av Lena Peterson. Pdf-fil.

 

Runfonter

 

BabelStone Fonts

BabelStone har många olika runfonter, däribland två för stavlösa runor.

 

Gullskoen och Gullhornet  no

Odd Einar Haugens runfonter Gullskoen och Gullhornet innehåller många formvarianter och har stor spridning inom forskarvärlden.

 

Hnias  sv

Min egen runfont Hnias innehåller de 81 runtecken som ingår i den internationella kodstandarden Unicode, vilket gör den särskilt lämplig för webbpublicering av normaliserade runtexter. Jag har också gjort två fonter med lönnrunor.

 

Kensington-runor  sv

Christer Hamp har gjort en font med de runor som används på Kensingtonstenen.

 

Runlitt A och Futhark A  en

Svante Lagmans runfonter är de mest använda i nutida runologisk litteratur. De kan laddas ned från Futharks webbplats. Skrolla ned till rubriken "Fonts" långt ned på sidan.

 

Kodning och skrivning av runor

 

Test for Unicode support in Web browsers  en

Alan Woods testsida för runtecken i Unicode.

 

Rune Tool  en

Alan Yates i Australien har gjort detta java-skript för inmatning av runtecken.

 

Runescribe  en

Evert Mouw i Nederländerna har gjort ett php-skript som översätter från latinska bokstäver till runor. Det passar i första hand för nederländsk text.

 

Runic Keyboard Layouts  en

BabelStone tillhandahåller sex olika tangentbord för Windows NT4/2000/XP.

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2024-02-26

Skrift och typografi

 

Fonetisk skrift

Frakturstil

Grafiska museer

Grekiska bokstäver

Runor

Teckenkoder

Teckenutformning

Lars

 

besökare

sedan 2013-08-01

 

Översätt sidan!