Sök på hela sajten

Länkar

Skrift och typografi

 

Länkar till webbplatser med information om officiella och inofficiella standarder för teckenkoder.

 

Alan Wood's Unicode Resources  en

Här finns mycket information om Unicode-stöd i olika tillämpningar, bland annat i HTML. Webbplatsen har inte uppdaterats sedan 2016.

 

EKI Letter database  en

Eesti Keele Instituut i Estland har en databas över bokstäver i främmande språk med uppgifter om kodning av olika slag.

 

FileFormat.Info  en

Databas över tecken med uppgifter om teckennamn, teckenkoder m.m.

 

Evertype  en   ga

Michael Everson är en av de ledande personerna inom internationell teckenkods­standardisering. På hans webbplats finns bland annat förslag och kommentarer till standarder.

 

HTML Entities  en

Komplett förteckning över entiteter i HTML 4.0.

 

HTML-koder för främmande bokstäver  sv

Vår egen sammanställning över HTML-entiteter för bokstäver i främmande språk och andra speciella tecken.

 

MUFI – Medieval Unicode Font Initiative  en

Ett projekt som syftar till att standardisera koder för tecken i medeltida texter.

 

Roman Czyborra  en

Mycket material som handlar om teckenkodningens historia, särskilt inriktat på Unix.

 

Unicode  en

Den officiella webbplatsen för the Unicode Consortium, organisationen som har utvecklat den internationella standard som avser att omfatta alla nutida och historiska skriftsystem.

 

 

UNZ1  de

En inofficiell standard för kodning av ligaturer och andra speciella tecken i fraktur och tysk skrivstil.

 

Yucca Korpela  en  fi

Jukka "Yucca" Korpela i Tammerfors har en innehållsrik webbplats med information om teckenkodning och användning av tecken. Här finns bland annat en noggrann beskrivning av tecknen i Latin-1 med uppgifter om användningssätt.

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2024-01-12

Skrift och typografi

 

Fonetisk skrift

Frakturstil

Grafiska museer

Grekiska bokstäver

Kyrilliska bokstäver

Runor

Teckenkoder

Teckenutformning

Lars

 

besökare

sedan 2013-08-01

 

Översätt sidan!