Sök på hela sajten

Typografi

 

Litteratur om dialektalfabet

Förteckning över litteratur och andra källor som är av intresse när man arbetar med dialektalfabet.

 

Tryckta publikationer

Elert, Claes-Christian (1995): Allmän och svensk fonetik. - Sjunde omarbetade upplagan. - Stockholm: Norstedts Förlag. - ISBN 91-1-953121-4.
Detaljerad beskrivning av svenskans uttal, med fokus på rikssvenskan.

Eriksson, Manne (1961): Svensk ljudskrift 1878-1960 : En översikt över det svenska landsmålsalfabetets utveckling och användning huvudsakligen i tidskriften Svenska Landsmål. - Stockholm: P. A. Norstedt & Söner. - Svenska landsmål och svenskt folkliv; B 62
Detaljerad beskrivning av landsmålsalfabetets tillkomst och utveckling samt ljudvärdena för de olika tecknen. Oumbärlig bok!

Foldvik, Arne Kjell (1978): Vokalene i Norvegialydskrifta som fonetisk notasjonssystem. - Trondheim.
Undersökning av olika informanters uppfattning om de akustiska värdena hos vokalerna i Norvegia.

IPA (1999) = Handbook of the International Phonetic Association : A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. - Cambridge: Cambridge University Press. - ISBN 0-521-63751-1.
Beskrivning av det internationella fonetiska alfabetet och dess tillämpning i olika språk.

Jespersen, Otto (1890): "Danias lydskrift". Dania I, s. 33-79.
Beskrivning av ursprungsversionen av Jespersens landsmålsalfabet Dania.

Kolsrud, Sigurd (1950): Norsk ljodskrift. - Oslo: Jacob Dybwad.
Kortfattad översikt över Norvegia.

Ladefoged, Peter & Maddieson, Ian (1996): The Sounds of the World's Languages. - Oxford: Blackwell.
Artikulatorisk och akustisk beskrivning av alla förekommande språkljud.

Lindblad, Per (1980): Svenskans sje- och tje-ljud i ett allmänfonetiskt perspektiv. - Lund: CWK Gleerup.
Noggrann artikulatorisk och akustisk beskrivning av svenskans sibilanter och närbesläktade ljud.

Lundell, J. A. (1879): "Det svenska landsmålsalfabetet". Svenska Landsmål I.
Presentation av Lundells ursprungliga version av landsmålsalfabet.

Lundell, J. A. (1928): "The Swedish dialect alphabet". Studia Neophilologica I.
Beskrivning av den vidareutvecklade version av landsmålsalfabet som blev Lundells slutversion.

Storm, Joh. (1884): "Norsk Lydskrift med Omrids af Fonetiken". Norvegia I, s. 19-132.
Beskrivning av Storms landsmålsalfabet Norvegia. Denna del omfattar allmän översikt över fonetiken samt konsonanter till och med prepalataler.

Storm, Joh. (1908): "Norsk Lydskrift med omrids af fonetiken : Andet Afsnit 1908". Norvegia I, s. 133-179.
Beskrivning av Storms landsmålsalfabet Norvegia. Denna del omfattar konsonanter från och med mediopalataler samt vokaler.

Unicode (2007) = The Unicode Standard 5.0. - Reading, Massachusetts: Addison-Wesley.
Internationell standard för teckenkoder.

 

Fonogram

Wells, John & House, Jill (1995): The Sounds of the International Phonetic Alphabet. - London: University College London.
Inspelning av uttalet hos tecknen i det internationella fonetiska alfabetet IPA.

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2024-01-06

Översätt sidan!

Madeleine Lars

 

besökare

sedan 2013-08-01