Sök på hela sajten

Lexikonlänkar

Danska

 

 

Akronymer och förkortningar

 

Dansk förkortningsordlista

Förteckning över 1 200 danska förkortningar som förekommer i äldre och nyare texter, sammanställd av Öresunds Översättningsbyrå.

 

Citat och aforismer

 

Wikiquote

Wikipedias danska citatlexikon.

 

Dialekter

 

10 bornholmske ord

Förklaringar av 10 dialektord från Bornholm.

 

10 fynske ord

Förklaringar av 10 dialektord från Fyn.

 

10 nordjyske ord

Förklaringar av 10 dialektord från norra Jylland.

 

10 sønderjyske ord

Förklaringar av 10 dialektord från södra Jylland.

 

Bornholmsk i skrift og tale

Kort ordlista över Bornholmsdialekten.

 

Bornholmsk Ordbog

En databas där man kan söka samtidigt i flera ordböcker över dialekten på Bornholm.

 

Jysk Ordbog

Ordbok över jylländska dialekter. Ordboken är under arbete och är färdigställd till cirka 50 %.

 

Synnejysk

Hos Æ Synnejysk Forening finns ordlistor över dialekter på södra Jylland. Word-filer.

 

Historiska ordböcker

 

Fuldstændig Fremmedordbog: eller Lexicon over alle i vort Sprog brugelige fremmede Ord, med Angivelse af deres Retskrivning, Udtale og Kjøn, samt Fordanskning, Omskrivning eller Forklaring, i alphabetisk Orden

Digitaliserad version av Joh. Nik. Høsts ordbok över främmande ord, utgiven 1837.

 

Gammeldansk Ordbogs seddelsamling

Databas med arbetsmaterial för en ordbok över det danska språket under perioden 1100–1515. Materialet omfattar cirka 950 000 citat från medeltida texter, fördelade på cirka 30 000 uppslagsord.

 

Holbergordbog

Ordbok över författaren Ludvig Holbergs danska ordförråd.

 

Kortfattet Lexikon over fremmede, i det danske Skrift- og Omgangs-Sprog forekommende Ord, Konstudtryk og Talemaader, tilligemed de i danske Skrifter mest brugelige, fremmede Ordforkortelser

Digital version av Ludvig Meyers ordbok över främmande ord, utgiven 1837.

 

Moths Ordbog

Ordbok över det danska språket omkring år 1700. Ordboken innehåller över 100 000 uppslagsord. Den digitala versionen är inte färdigutvecklad och lider av vissa tekniska ofullkomligheter.

 

Ordbog over det danske Sprog

Diakronisk definitionsordbok som täcker det danska riksspråkets ordförråd från 1700 till 1950. Ordboken innehåller 180 000 uppslagsord.

 

Ordbog til det ældre danske sprog

Digital faksimilutgåva av Ordbog til det ældre danske sprog (1300–1700) av Otto Kalkar, utgiven i fyra band 1881–1907.

 

Idiom, ordspråk och fraser

 

Ordbogen over faste vendinger

Denna ordbok över fasta uttryck ingår i Ordbogen.com.

 

Korsordslexikon

 

Kryds & Tværs

Databas för sökning av ord där vissa bokstäver är kända.

 

WordMine Crossword Solver

Databas för sökning av ord med given längd och vissa givna bokstäver. Sökning kan göras på 13 olika språk, däribland danska. Användargränssnitt på engelska, spanska, franska och tyska.

 

Nyord

 

Dansk Sprognævns nyordsliste 2022

Lista över 2022 års nya ord.

 

Rim- och baklängeslexikon

 

Rimordbog – Rimordbok

En dansk och en norsk (bokmål) rimordbok på samma sida, man väljer bara språk. Utmärkt tjänst med flera inställningsmöjligheter för att få fram rena rim eller ord som bara rimmar på ett ungefär. Även resultaten kan man välja att visa i olika ordning, de bästa/sämsta först eller alfabetiskt.

 

Slang

 

Danske unges kreative sprogbrug och dannelse af nye ord

Ordlista med 900 nybildade ord med förstärkande prefix.

 

Danskt chattspråk

Ordlista över danska chattuttryck (mest förkortningar) med förklaringar på danska och svenska.

 

Multietniskt ungdomsspråk i Sverige och Danmark

Ordlista över uttryck som används av ungdomar i svenska och danska invandrarförorter.

 

Slangster

En användardriven dansk slangordbok med 1 200 slanguttryck.

 

Sportsjournalistisk-dansk ordbog

Ordlista över dansk sportslang.

 

Svensk og dansk bandeordbog

Lista över 150 svenska och 200 danska svordomar.

 

Svenske og danske skældsord

Systematiskt uppställd ordlista över 300 svenska och 300 danska skällsord, insamlade på olika diskussionssajter 2007.

 

Synonymer och antonymer

 

Den danske netordbog

Den här ordboken är numera en betaltjänst som ingår i Ordbogen.com, en tjänst jag starkt rekommenderar för alla som jobbar med danska. Enbart Den danske netordbog innehåller över 110 000 uppslagsord plus en lång rad upplysningar om varje ord: grammatik, betydelse, synonymer, antonymer, ordbildning, kollokationer, idiom samt ordspråk och citat där ordet förekommer.

 

Wiktionary

En ordboksdatabas som skapas av sina användare. Den innehåller 43 000 artiklar med definitioner, böjningsformer, etymologi och synonymer, ibland även uttal och motsvarigheter på andra språk.

 

Uppslagsverk/Encyklopedier

 

Den store danske – Gyldendals åbne encyklopædi

Ett aktuellt uppslagsverk som uppdateras i samarbete mellan redaktion och användare.

 

Leksikon for det 21. århundrede

Alternativt danskt uppslagsverk.

 

Salmonsens konversationsleksikon

Digitaliserad version av andra utgåvan (1915–1930) av det klassiska danska uppslagsverket hos Projekt Runeberg.

 

Wikipedia

Ett uppslagsverk med nästan 300 000 artiklar som hela tiden skapas och redigeras av sina användare. Det finns bra länkningsfunktioner mellan artiklar och språkversioner.

 

 

 

 

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2024-01-19

Danska

 

Enspråkiga

Danska <=> svenska

Danska <=> övriga språk

Övriga danska lexikon

Madeleine Lars

 

besökare

sedan 2013-08-01

 

Översätt sidan!