Sök på hela sajten

Lexikonlänkar

Danska

 

 

Den danske netordbog

Den här ordboken är numera en betaltjänst som ingår i Ordbogen.com, en tjänst jag starkt rekommenderar för alla som jobbar med danska. Enbart Den danske netordbog innehåller över 110 000 uppslagsord plus en lång rad upplysningar om varje ord: grammatik, betydelse, synonymer, antonymer, ordbildning, kollokationer, idiom samt ordspråk och citat där ordet förekommer.

 

Den Danske Ordbog

Ordbok över modern danska (från 1955 till nutid) med uppgifter om ordens stavning, böjning, uttal, historia, betydelse och användning.

 

KorpusDK

En textkorpus över det moderna danska språket där man kan se i vilka kontexter ord förekommer.

 

Lexin Billedtema

En interaktiv bildordbok avsedd för undervisning i danska som andraspråk. Ordboken innehåller 1 900 ord och är uppdelad i 21 teman. När man klickar på bilden eller det danska ordet hör man uttalet.

 

Ordbog over det danske Sprog

Diakronisk definitionsordbok som täcker det danska riksspråkets ordförråd från 1700 till 1950. Ordboken innehåller 180 000 uppslagsord.

 

Retskrivningsordbogen på nettet

Webbversion av fjärde utgåvan av den officiella danska rättskrivningsordboken.

 

Uni Leipzig Wortschatzportal

Portal med stor databas i form av 970 korpusbaserade enspråkiga ordböcker på 293 språk, däribland danska. Man kan bara söka i en ordbok och på ett språk i taget, så det fungerar alltså inte som en flerspråkig ordbok. Inga definitioner finns förstås eftersom den är korpusbaserad, däremot rikligt med annan information, som förekomst, frekvens, exempel, ord som används i samband med det sökta ordet i korpusen (som står till vänster resp. till höger), grafik m.m.

 

Wiktionary

En ordboksdatabas som skapas av sina användare. Den innehåller 43 000 artiklar med definitioner, böjningsformer, etymologi och synonymer, ibland även uttal och motsvarigheter på andra språk.

 

 

 

 

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2024-01-19

Danska

 

Enspråkiga

Danska <=> svenska

Danska <=> övriga språk

Övriga danska lexikon

Madeleine Lars

 

besökare

sedan 2013-08-01

 

Översätt sidan!