Sök på hela sajten

Lexikonlänkar

Danska

 

 

 

Dansk-svensk ordlista över geografiska namn

Vår egen dansk-svenska översättningsordlista över geografiska namn som stavas på olika sätt i danska och svenska.

 

Dict.com Dansk-svensk ordbok

Ordbok för översättning mellan danska och svenska. Den innehåller 21 300 uppslagsord, 4 500 exempel och 35 700 översättningar. Sökning görs samtidigt på båda språken.

 

Drilske svenska talemåder

Ordlista med 20 000 svenska idiomatiska uttryck och deras motsvarigheter på danska, sammanställd av Öresunds Översättningsbyrå.

 

LangToLang

Ordbok till och från 47 språk, bl.a. danska och svenska.

 

Odin skandinavisk ordbog

Ett litet lexikon över ord som skiljer mellan danska, norska och svenska. Det innehåller cirka 3  ord på varje språk.

 

Ordbogen.com

Nu innehåller den här ordboksportalen också en ordbok mellan danska och svenska. Man kan tillfoga en anteckning till varje uppslagsord och även skapa en egen termlista. Ordboken kostar lite pengar men är ett oumbärligt hjälpmedel för den som jobbar med danska.

 

Sprogbro.org

En modern ordbok för översättning från svenska till danska. I många fall ges exempelmeningar på båda språken som illustrerar ordens användning. Ibland ges även exempel på sammansättningar och fasta uttryck. För närvarande innehåller ordboken över 70 000 uppslagsord och den utökas ständigt. Ordboken är sammanställd av Margareta Broberg i Köpenhamn.

 

Svensk-dansk adjektivordbog

Ordbok för översättning av adjektiv från svenska till danska, sammanställd av Öresunds Översättningsbyrå. Ordboken innehåller över 8 000 svenska uppslagsord och över 20 000 danska ekvivalenter eller förklaringar.

 

TravLang danska-svenska

3 500 ord.

 

TravLang reseparlör

Till och från över 80 språk, bl.a. svenska-danska. Välj "Svenska" i menyn och klicka på den danska flaggan.

 

TravLang svenska-danska

3 500 ord.

 

Öresunds Översättningsbyrå

Dansk-svenska ordlistor för olika fackområden. Innehåller 30 000 danska uppslagsord, 110 000 sökbara ord.

 

 

 

 

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2024-02-08

Danska

 

Enspråkiga

Danska <=> svenska

Danska <=> övriga språk

Övriga danska lexikon

Madeleine Lars

 

besökare

sedan 2013-08-01

 

Översätt sidan!