Sök på hela sajten

Lexikonlänkar

Franska

 

 

Akronymer och förkortningar

 

Acronymes de l'école

Ordlista med 9 000 förkortningar som används i franskspråkiga skolor.

 

Dictionnaire SMS

Ordlista över franska SMS-förkortningar.

 

French Acronyms and Abbreviations

Förteckning över vanliga franska akronymer och förkortningar med förklaringar på engelska.

 

Citat och aforismer

 

Dictionnaire Européen des proverbes et locutions

1 000 ordspråk och talesätt på fem språk: franska, tyska, engelska, italienska och nederländska.

 

Wikiquote

Wikipedias franska citatlexikon.

 

Etymologi

 

An Etymological Dictionary of the Romance Languages

Digitaliserad version av en etymologisk ordbok över de romanska språken, utgiven 1864.

 

CNTRL – Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

En fransk lexikonportal som innehåller flera olika ordböcker, däribland en stor etymologisk ordbok.

 

Dictionnaire d'étymologie française

Digitaliserad version av en fransk etymologisk ordbok, utgiven av Auguste Scheler 1862.

 

Dictionnaire étymologique de la langue françoise

Digitaliserad version av en fransk etymologisk ordbok, utgiven av J. Roquefort 1829.

 

Historiska ordböcker

 

Dictionnaires d'autrefois

Franska ordböcker från 1600-, 1700-, 1800- och 1900-talen.

 

Dictionnaire du Moyen Français (1330–1500)

Lexikon över senmedeltidens franska.

 

Korsordslexikon

 

WordMine Crossword Solver

Databas för sökning av ord med given längd och vissa givna bokstäver. Sökning kan göras på 13 olika språk, däribland franska. Användargränssnitt på engelska, spanska, franska och tyska.

 

Regionala varianter och dialekter

 

Dictionnaire québécois

Lexikon över Québec-dialekten.

 

Slang

 

Dictionnaire de l'argot des typographes

Ordlista över fransk typografslang, utgiven av Eugène Boutmy 1883.

 

Le dictionnaire d'argot et du français familier

Ordbok över fransk slang och vardagsspråk. Innehåller 15 000 ord.

 

Le dictionnaire de la Zone

Ordlista över slang från Paris förorter.

 

Synonymer och antonymer

 

CNTRL – Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

En fransk lexikonportal som innehåller flera olika ordböcker, däribland ett synonymlexikon och ett antonymlexikon under var sin flik.

 

Mijnwoordenboek Synoniemen

Franskt synonymlexikon på en nederländsk webbplats.

 

Synonymes

Databas för sökning av synonymer och antonymer.

 

TV 5 Monde

Le dictionnaire multifonctions är en fransk ordboksdatabas med definitioner, synonymer, böjning, fraser samt engelska motsvarigheter.

 

Ultralingua

Ett litet franskt synonymlexikon.

 

Woerterbuch.info

Databas för ordöversättning mellan franska och engelska. Sökning görs samtidigt i båda språken. Synonymer kan också sökas på båda språken. Databasen innehåller över två miljoner ord.

 

Uppslagsverk/Encyklopedier

 

Didérot & d'Alembert

Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, den stora franska encyklopedin som sammanställdes av Diderot och d'Alembert 1751–1765 finns i digital form hos Lexilogos.

 

Larousse

Encyklopedisk databas som innehåller både artiklar ur det tryckta uppslagsverket och artiklar skrivna av användare.

 

Wikipédia

Ett uppslagsverk med över två miljoner artiklar som hela tiden skapas och redigeras av sina användare. Det finns bra länkningsfunktioner mellan artiklar och språkversioner.

 

 

 

 

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2024-02-02

Franska

 

Enspråkiga

Franska <=> svenska

Franska <=> övriga språk

Övriga franska lexikon

Madeleine Lars

 

besökare

sedan 2013-08-01

 

Översätt sidan!