Sök på hela sajten

Lexikonlänkar

Transport

 

 

Båtseglareordbok  sv

En samling förklaringar, upplysningar och välmenta råd från 1899 av Carl Edvard Smith, tillgänglig i digitaliserad form på Wikisource.

 

Båttermer  sv

En liten ordlista med förklaringar av segelbåtstermer, sammanställd av Arne Ljungdahl.

 

Glossary of Shipping Terms  en

Amerikansk ordlista med förklaringar av termer som rör transporter till sjöss. Pdf-fil.

 

Marinarkeologisk ordlista  sv

Svensk illustrerad ordlista som förklarar termer med anknytning till marinarkeologi.

 

Maritime Dictionary  en

Ett omfattande lexikon som förklarar engelska facktermer inom modern sjöfart.

 

Maritimes Lexikon  de

Ett stort lexikon med förklaringar av tyska sjöfartstermer.

 

Merenkulkualan asiasanasto  sv  en  fi

En stor trespråkig thesaurus över sjöfartstermer (finska, engelska och svenska). Översättningar ges, liksom länkar till begreppsmässigt relaterade termer, men definitioner saknas.

 

Sjömanstermer  sv

Ordlista över svenska sjömansuttryck från agent till överhalning med förklaringar och engelska motsvarigheter. Ordlistan är sammanställd av Torbjörn Dalnäs.

 

Sjötermer  sv

Förklaringar av svenska sjötermer. Ordlistan innehåller många adjektiv och verb.

 

Svenska träbåtar  sv

Svensk ordlista med förklaringar av facktermer som har att göra med träbåtar.

 

Utkast til et Sjö-Lexicon   sv

Digital version av ett litet sjölexikon, utgivet 1765 av Johan F. Dalman.

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

 

© Cercurius AB 2013–2023 — Uppdaterad 2023-02-13

Transport

 

Järnväg och spårväg

Sjöfart

Övrig transport

Madeleine Lars

 

sidvisningar

sedan 2013-08-01

 

Översätt sidan!