Sök på hela sajten

Lexikonlänkar

Teknik

 

 

Avmystifierade dataord  sv

Utförliga förklaringar av datortekniska termer på Faktabanken.nu.

 

BABEL: A Glossary of Computer Oriented Abbreviations and Acronyms  en

En enorm lista över akronymer och förkortningar inom datorvärlden, samlade på en enda sida.

 

Bredbandsordlista  sv  en  fi

Systematiskt uppställd ordlista över bredbandstermer. Termer anges på finska, svenska och engelska, definitioner enbart på finska.

 

Computerlexikon.Com  de

Lexikon som förklarar tyska datortermer. Man kan söka antingen alfabetiskt eller i underkategorier.

 

Datortermer & datauttryck  en

Ingen ordlista utan en svensk sida med länkar till engelska och svenska lexikon med datortermer och datoruttryck.

 

Svenska datatermgruppen  sv

Svenska datatermgruppens databas ger rekommendationer om svenska datortermer.

 

Datorordlista  sv

Academic Computer Club i Umeå har sammanställt denna ordlista över datortermer och slanguttryck.

 

Dictionary of SMS shortcuts  en

Ordlista över SMS-förkortningar för engelska uttryck.

 

FHOF, Freeware Hall of Fame  en

Akronymer och initialord som används i datavärlden.

 

Filnamnsändelser och filtyper  sv

Förklaringar av de vanligaste filnamnsändelserna på Faktabanken.nu.

 

Finsk-svensk-engelsk dataordlista  sv  en  fi

Översättningsordlista för facktermer inom IT-området.

 

Glossary of fiber optic network terms  en

Förklaringar av termer som rör fiberoptiska nätverk.

 

Glossary of Internet Terms  en

Förklaringar av engelska internettermer.

 

Internet Initialisms and Acronyms  en

Förkortningar som används på internet.

 

Internettelefoniordlista  sv  en  fi

Terminologisk ordlista över internettelefoni. Termer anges på finska, svenska och engelska, definitioner enbart på finska. Pdf-fil.

 

IT-ord  sv  en

Computer Swedens ordlista över ord och begrepp inom IT-världen. Ordlistan är på svenska, men eftersom många IT-begrepp är på engelska är uppslagsorden lite blandade. Alfabetiskt index och frisökning.

 

Koncis informationssäkerhetsordlista  sv  en  fi

Terminologisk ordlista som omfattar 82 begrepp inom informationssäkerhet, utgiven av TSK i Finland. Termer anges på finska, svenska och engelska. Definitioner finns enbart på finska.

 

NetLingo  en

Amerikansk online-ordlista över Internet-terminologi.

 

Ordlista över sociala medier  sv  en  fi

Finländsk terminologisk ordlista över sociala medier. Termer anges på finska, svenska och engelska. Definitioner och övriga texter finns däremot enbart på finska. Ordlistan är utgiven av den finländska terminologicentralen TSK. Pdf-fil. Den här ordlistan ingår också i TEPA.

 

Svenska Hackademins ordlista  sv

Förklaringar av en stor mängd uttryck i svensk hackerslang.

 

Telefonordlista med historisk slagsida  sv

Ordlista med förklaringar av svenska telefontermer, sammanställd av Jan Långström.

 

The ultimate internet glossary: from 4chan to Zynga  en

Förklaringar av internetfenomen.

 

Tietotekniikan termitalkoot  en  fi

Termbank för datatermer på engelska och finska.

 

Webopedia – Computer Dictionary for Internet Terms and Technical Support  en

Förklaringar av engelska datortermer.

 

What-is.com  en

Definitioner på tusentals IT-ord. Sök på ord eller bläddra i kategorierna.

 

 

 

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2024-02-21

Teknik

 

Informations- och teleteknik

Övrig teknik

Madeleine Lars

 

besökare

sedan 2013-08-01

 

Översätt sidan!