Sök på hela sajten

Lexikonlänkar

Samhälle

 

 

Allmänt

 

Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus  sv  bg  cz  de  el  en  es  fr  it  nl  pl  pt

Systematisk ordlista över samhällstermer som används som sökord i databaser över EU-dokument. Relationer till andra begrepp anges, men förklaringar saknas nästan helt. Termerna anges på svenska, bulgariska, tjeckiska, tyska, grekiska, engelska, spanska, franska, italienska, nederländska, polska och portugisiska.

 

Kokous- ja konferenssisanasto / Meeting and conference terminology  en  fi  ru

Finsk-engelsk-rysk ordlista över mötes- och konferenstermer. Förklaringar eller exempel finns på alla språken. Pdf-fil.

 

Mötesordlista – Kokoussanasto  sv  fi

Svensk-finsk ordlista över mötestermer, sammanställd av Margaretha Terner. Pdf-fil.

 

Samhällstermer på invandrarspråk  sv  sh  tr

En svensk-serbokroatisk och en svensk-turkisk ordlista med 3 000 termer inom olika samhällsområden. Ordförklaringar på svenska.

 

Arbetsliv

 

Arbetskonfliktstermer  sv  fi

Finsk-svensk översättningsordlista med termer som rör konflikter på arbetsmarknaden.

 

Arbetstidstermer  sv  fi

Finsk-svensk översättningsordlista med termer som rör arbetstid. Många av de svenska termerna är utpräglat finlandssvenska.

 

LOs facklig-politiska ordlista  sv

Förklaringar av uttryck som används inom facklig och politisk verksamhet.

 

Vocabulary for Trade Union Work  de  en  fr

Tvåspråkiga ordlistor över uttryck inom fackligt arbete. De finns i fyra versioner: engelsk-tysk, tysk-engelsk, tysk-fransk och fransk-tysk.

 

Brandskydd och räddningstjänst

 

Basic Glossary of Fire Fighting and Rescue Terms  en

Förklaringar av engelska brandkårstermer. Innehåller inte särskilt många termer, men ger å andra sidan utförliga förklaringar, ofta med bilder.

 

Glossary of Firefighting Equipment  en

Förklaringar av engelska termer för brandsläckningsutrustning.

 

Glossary of Firefighting  en

Förklaringar av amerikanska brandtermer.

 

Glossary of Wildland Fire Terminology  en

Ordlista med förklaringar av amerikanska termer som används vid brandbekämpning i vildmark, utgivna av National Wildfire Coordinating Group (NWCG).

 

Kleines Feuerlexikon  de

Kort tyskt lexikon över brandtermer.

 

Svensk-engelsk ordlista inom kris- och katastrofberedskap  sv  en

Svensk-engelsk ordlista över termer inom området katastrofberedskap från Sternudd Consulting AB. Pdf-fil.

 

Internationella relationer

 

UNTERM  ar  en  es  fr  ru  zh

Förenta Nationernas flerspråkiga termbank innehåller namn och facktermer inom FN:s verksamhetsområden på engelska, franska, spanska, ryska, kinesiska och arabiska.

 

Offentlig förvaltning

 

ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten  sv

Ekonomistyrningsverkets ordbok ger utförliga förklaringar av 200 begrepp som har att göra med ekonomisk styrning inom statsförvaltningen.

 

Kungliga hovet – Kuninkaallinen hovi  sv  fi

Svensk-finsk ordlista över namn och termer som har med det svenska kungliga hovet att göra, sammanställd av Margaretha Terner. Pdf-fil.

 

Ordlista över termer i offentlig förvaltning – Julkishallinnon sanasto  sv  fi

Svensk-finsk ordlista över termer som används inom Sveriges offentliga förvaltning, sammanställd av Margaretha Terner. En ren översättningsordlista utan förklaringar. Pdf-fil.

 

Riksdagshuset  sv  en  de  fi  fr

Vår egen ordlista avsedd som hjälp vid guidning av besökare i Riksdagshuset i Stockholm. Den handlar alltså inte enbart om politiska begrepp utan även om själva byggnaden och interiören.

 

Svensk-engelsk ordbok för kommuner, landsting och regioner  sv  en

Översättningsordlista från svenska till engelska, sammanställd av Sveriges Kommuner och Landsting. Pdf-fil.

 

Utrikes namnbok  sv  de  en  es  fi  fr  ru

Översättningsordbok från svenska till engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska, innehållande namn på myndigheter, organisationer, titlar och länder.

 

Valter – statsrådets termbank  sv  de  en  fi  fr

Databas som innehåller de terminologiska ordlistor som har publicerats av Finlands statsråd, nämligen Budgetordlista, EMU-ordlista, Offentliga byggnader i Finland, Högskoleordlista, Jordbruksordlista, Domstolsordlista, Statsrådsordlista och Skatteordlista. Termer och definitioner ges oftast på finska, svenska, engelska, tyska och franska, ibland även på andra språk.

 

Pension och socialförsäkningar

 

FPA-termer – Hälsorelaterade begrepp  sv  fi

Terminologisk ordlista över det finländska systemet för social trygghet. Termer anges på finska och svenska, men definitioner och förklaringar finns endast på finska. Pdf-fil.

 

Ordlista över facktermer och förkortningar som används inom socialförvaltningen  sv

Enkla förklaringar av uttryck som används i socialförvaltningens verksamhet.

 

Työeläke  sv  en  fi

Finländsk pensionsordlista. Termer och definitioner finns på finska, svenska och engelska. Man klickar sig enkelt mellan språken.

 

Polis

 

Police Jargon: How to Talk Like a Cop  en

Förklaringar på den amerikanska polisens särskilda fackjargong, inklusive poliskoderna och hur man uttyder dem.

 

Politik

 

Bundeszentrale für politische Bildung  de

Samtidig sökning i nio politiska lexikon: Das Politiklexikon, Handwörterbuch des politisches Systems der Bundesrepublik Deutschland, Pocket Politik, Pocket Europa, Kleines Islam-Lexikon, Fischer Weltalmanach, Recht A–Z, Das Lexikon der Wirtschaft och Das junge Politik-Lexikon.

 

Lista över politiska epitet  sv

Förklaringar av ett 50-tal nedsättande politiska benämningar, från "betongparti" till "Åsa Nisse-marxist".

 

Marxistisk ordbok  sv

Ordbok över marxistisk terminologi, sammanställd av den trotskistiska organisationen Arbetarmakt.

 

Valrörelsen (ordlista) – Vaalisanoja  sv  fi

Svensk-finsk ordlista över termer som rör allmänna val i Sverige, sammanställd av Hannele Ennab. Pdf-fil.

 

Skatter

 

Ordlista – Skatter  sv

Förklaringar av begrepp inom skatteområdet.

 

Övrigt

 

Lexikon der Nachhaltigkeit  de

Varaktighetslexikon. Om företeelser inom politik och samhälle och deras varaktighet.

 

 

Bookmark and Share

 

© Cercurius AB 2013–2022 — Uppdaterad 2022-01-26

Madeleine Lars

 

sidvisningar

sedan 2013-08-01

 

Översätt sidan!