Sök på hela sajten

Om oss

 

Lars tidigare verksamhet

Redaktörsarbete

1976–1988 var jag anställd vid AB Svensk Byggtjänst där jag arbetade med redigering och produktion av kataloger och handböcker för byggsektorn.

1988–1996 var jag redaktör för Svenska Järnvägsklubbens tidskrift Tåg.

Vid sidan av ordinarie arbete har jag arbetat med redigering och produktion av böcker och andra trycksaker åt bland annat Sällskapet Bokvännerna och Odd Fellow Orden.

 

Terminologi

1988–1996 var jag anställd vid Tekniska nomenklaturcentralen (TNC), där jag medverkade i terminologiprojekt inom olika områden.

Från 1997 har jag arbetat som terminologikonsult åt bland andra Stockholms universitetsbibliotek, AB Svensk Byggtjänst, Byggstandardiseringen, Föreningen för Fastighetsinformation och Systematiktjänst AB.

 

Lingvistik

Från 1997 har jag även arbetat i projekt inom datorlingvistik och fonetik åt  Stockholms universitet, Språk- och folkminnesinstitutet, Talboks- och punktskriftsbiblioteket med flera.

 

Typografi

Sedan 2001 tillverkar jag digitala fonter, antingen åt enskilda företag eller myndigheter eller för försäljning över hela världen via MyFonts.com.

 

Föreningsuppdrag

Under åren har jag haft många styrelseuppdrag i olika föreningar, bland andra Sällskapet Bokvännerna, Samfundet Sverige-Färöarna, Svenska Järnvägsklubben och Brf Hjorthagshus.

 

Publikationer

Böcker

Tranvik, John & Törnqvist, Lars: Konstförvanter. Om boktryck och boktryckare från Gutenbergs tid och framåt. Stockholm: John Tranvik Papper, 2001.

Törnqvist, Lars (red.): Bokvännens kalender. Tredje utgåvan. Stockholm: Sällskapet Bokvännerna, 1981.

Törnqvist, Lars: Engelsk-svensk namnordbok. Lund: Studentlitteratur, 1996.

Medverkan i ordböcker

Färg- och lackteknisk ordlista (1988). Solna: Tekniska nomenklaturcentralen. – Tekniska nomenklaturcentralens publikationer 88.

Plan- och byggtermer 1989 = Glossary of planning and building 1989 (1989). Solna: Tekniska nomenklaturcentralen. – Tekniska nomenklaturcentralens publikationer 89.

Svensk-engelsk byggordbok = Swedish-English dictionary of building and civil engineering (1990). Solna: Tekniska nomenklaturcentralen. – Tekniska nomenklaturcentralens publikationer 91.

Nordisk förvaltningsordbok (1991). Stockholm: Nordiska rådet.

Pappersordlista = Paper vocabulary (1992). Stockholm: SIS – Standardiseringskommissionen i Sverige – Svensk standard SS 15 20 05; Tekniska nomenklaturcentralens publikationer 92.

Transportordlista = Transport vocabulary (1992). Solna: Tekniska nomenklaturcentralen. – Tekniska nomenklaturcentralens publikationer 93.

Satellitbaserad positionsbestämning – GPS – Terminologi = Satellite-based positioning – GPS – Terminology (1992). – Stockholm: SIS – Standardiseringskommissionen i Sverige – Svensk standard SS 63 70 01.

Plan- och byggtermer 1994 = Glossary of planning and building 1994 (1994). Solna: Tekniska nomenklaturcentralen. – Tekniska nomenklaturcentralens publikationer 95.

Tekniska basord (1995). Solna: Tekniska nomenklaturcentralen. – Tekniska nomenklaturcentralens publikationer 98.

Ordlista e-post (1995). Stockholm: SIS Förlag. – Rapport ITS 8.

Fastighetssektorns rekommendationer för förvaltningsinformation – 4. Ordlista (2000). Stockholm: IT Bygg och Fastighet 2002.

Aff: avtal för fastighetsförvaltning. Aff-definitioner 04 (2003). Stockholm: Svensk Byggtjänst.

Johansson, Bo & Tyrefors, Bo & Törnqvist, Lars (2008): Fastighetslexikon 2008. Stockholm: Föreningen för Fastighetsinformation.

Artiklar i urval

Törnqvist, Lars (1995): "Engelsk-svensk namnordbok". Nordiske studier i leksikografi 3.

Törnqvist, Lars (1997): "Basordlista – en förutsättning för kvalitet i terminologiarbete". Terminologi och kvalitet. Reykjavík: Nordterm. Nordterm 7.

Törnqvist, Lars (1998): "Språket i terminologiska ordböcker". LexicoNordica 5.

Törnqvist, Lars (1999): "Namnordböcker för aktivt bruk". Utanlandske namn i Norden. Uppsala: NORNA-förlaget. NORNA-rapporter 68.

Törnqvist, Lars (2001): "Från engelsk–svensk namnordbok till svensk–engelsk". Nordiska studier i lexikografi 6.

Lange, Sven & Törnqvist, Lars (2003): "Thesaurus Lex: En ny svensk elektroniskt länkad thesaurus". Nordiske studier i leksikografi 7.

Törnqvist, Lars (2005): "Digitalisering av Estlandssvensk ordbok". Nordiske studiar i leksikografi 8.

Törnqvist, Lars (2006): "Uttalslexikon för talsyntes". Nordiske studier i leksikografi 9.

Törnqvist, Lars (2007): "Språklig och encyklopedisk information i fackordlistor på Internet". LexicoNordica 14.

Törnqvist, Lars (2008): "Hyperlexikon – finns de?". Nog ordat? : festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008. Göteborg: Meijerbergs institut för etymologisk forskning. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 34.

Törnqvist, Lars (2010): "Ordböcker på Internet och Internet som ordbok". Nordiska studier i lexikografi 10.

Törnqvist, Lars (2010): "Brukarmedverkan i webbordböcker". Bo65 : Festskrift till Bo Ralph. Göteborg: Meijerbergs institut för etymologisk forskning. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 39.

Törnqvist, Lars (2015): "Nordiska dialekt- och slangordböcker på Internet". LexicoNordica 22.

 

< Tillbaka till sidan "Om oss"

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2019-02-25

Översätt sidan!

Lars

 

besökare

sedan 2013-08-01