Sök på hela sajten

Lexikonlänkar

Utbildning och yrke

 

Allmänna skolord  20+

Databas för översättning av skoltermer mellan svenska och 25 andra språk inklusive teckenspråk. Uttalet på svenska och några andra språk anges med ljudfiler.

 

Analytic glossary of issues related to quality in higher education  en

Lexikon över begrepp knutna till den akademiska världen. Begreppen förklaras direkt med en definition och är samtidigt en länk som leder till utförligare förklaringar och hänvisningar, med angivande av källa.

 

Disputationsterminologi – Tohtorinväitössanasto  sv  fi

Svensk-finsk ordlista över termer som har med doktorsdisputationer att göra, sammanställd av Margaretha Terner. Bara översättningar, inga förklaringar. Pdf-fil.

 

Examina – Tutkinto  sv  fi

Svensk-finsk översättningsordlista över examensbenämningar. Pdf-fil.

 

Finsk-svensk utbildningsordlista  sv  fi

Översättningsordlista för finländsk utbildningsterminologi från Utbildningsstyrelsen i Finland.

 

In der Schule – At School  de  en

Engelsk-tysk ordlista över ord och fraser som rör utbildning på olika nivåer. Ordlistan är avsedd för engelsktalande och ger mycket information om tyskt skolväsen.

 

Liten ordlista om titlar  sv  en

Svensk-engelsk översättningsordlista för akademiska titlar, sammanställd av Word for Word Technical Translations.

 

Skolord – ämnesord på olika språk  10+

Ordlistor för olika skolämnen mellan svenska och olika invandrarspråk. Oftast finns enkla förklaringar på svenska, ibland även bilder.

 

Språkrådets svensk-finska skolordlista – Kielineuvoston ruotsalais-suomalainen koulusanasto  sv  fi

Svensk-finsk översättningsordlista över skoltermer. Finns även i finsk-svensk version. Pdf-fil.

 

Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen  sv  en

Databas för översättning av högskoletermer hos Universitets- och högskolerådet. Sökning kan göras i båda riktningarna.

 

Universitetsordlista  sv  en

Svensk-engelsk ordlista över uttryck som används i verksamheten vid Lunds universitet. Tonvikten ligger på administration och personalfrågor. Pdf-fil.

 

Vårdyrken – Hoitoalan ammatteja  sv  fi

Svensk-finsk översättningsordlista över yrkestitlar inom hälso- och sjukvård. Pdf-fil.

 

 

© Cercurius AB 2013–2024 — Uppdaterad 2024-02-22

Madeleine Lars

 

besökare

sedan 2013-08-01

 

Översätt sidan!