Sök på hela sajten

Lexikonlänkar

Miljö

 

Avfallsordlista – Jätesanasto  sv  fi

Svensk-finsk ordlista över avfallstermer, sammanställd av Hannele Ennab. Bara översättningar, inga förklaringar. Pdf-fil.

 

Avlopp  sv

Förklaringar av avloppstermer hos Avloppsguiden.se.

 

Compendium of Pesticide Common Names  en

Databas över pesticider med uppgifter om trivialnamn, systematiska namn, användning och kemiska formler.

 

Dictionnaire encyclopédique de l'environnement  fr

Fransk databas med förklaringar av 5 500 uttryck som används i miljösammanhang.

 

Dictionnaire environnement français/anglais  en  fr

Databas för översättning av miljöuttryck mellan franska och engelska. Databasen innehåller ca 23 000 uppslagsord. Sökning kan göras i båda riktningarna.

 

EnDic  sv  de  en  et  fi  fr  lv  lt  ru

Databas över miljötermer på finska, estniska, engelska, franska, tyska, svenska, lettiska, litauiska och ryska. Totalt finns cirka 80 000 termer i databasen (cirka 9 000 på varje språk). Ungefär en tredjedel av termerna har förklaringar på finska, estniska och engelska. Databasen bygger på den tryckta ordboken EnDic 2004, utgiven av Finlands miljöcentral.

 

List of environmental terms used by EEA  en

Europeiska miljöbyråns officiella ordlista med förklaringar på engelska.

 

Miljøteknisk terminologi  da  kl

Danskspråkig ordlista som förklarar miljötekniska termer. Termmotsvarigheter ges på grönländska. Pdf-fil.

 

Quellschutz  de

Förklaringar av tyska facktermer som rör skydd av källor.

 

Radioactive Waste Management Glossary  en

Engelskspråkig ordlista med definitioner av facktermer som har att göra med hantering av radioaktivt avfall. Ordlistan är utgiven av IAEA. Pdf-fil.

 

Wasserlexikon  de

Definitioner av termer som har att göra med vatten.

 

Återvinningsord  sv  en  fi

En kort terminologisk ordlista över termer inom återvinning. Ordlistan innehåller svenska, finska och engelska termer samt definitioner på svenska. I det omfattande inledningsavsnittet kommenteras termval och begreppsbildning inom området.

 

 

Bookmark and Share

 

© Cercurius AB 2013–2022 — Uppdaterad 2022-01-24

Madeleine Lars

 

sidvisningar

sedan 2013-08-01

 

Översätt sidan!