Sök på hela sajten

Lexikonlänkar

Matematik och statistik

 

Matematik

 

Cut the knot  en

Utförliga artiklar om matematiska begrepp. På webbplatsen finns även matematiska spel.

 

Elementary Linear Algebra  sv  en

Engelsk-svensk ordlista till läroboken Anton/Rorres: Elementary Linear Algebra : Applications Version (7:e uppl.).

 

Högskolematematik  sv  en

Engelsk-svensk översättningsordlista för matematik på högskolenivå, sammanställd av Björn Graneli vid Luleå tekniska universitet. Pdf-fil.

 

Liten ordbok i matematik  sv

Matematiska facktermer som används i grundskolans högstadium och gymnasiets första årskurs förklaras i denna ordlista som är sammanställd av Olle Vejde och Göran Roth.

 

Matematiikan verkkosanakirja  en  fi

Finsk-engelsk ordlista över matematiska termer med förklaringar på finska.

 

Matematik minimum  sv

En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik.

 

Math.com  en

Korta förklaringar av elementära matematiska begrepp.

 

Math Glossary  en

Förklaringar av matematiska begrepp, ibland med exempel och bilder.

 

Names for Large Numbers  en

Liten engelsk ordlista över vad stora tal har för amerikanskt, europeiskt och grekisktbaserat namn. Listan går från 10 upphöjt till 9 till 10 upphöjt till 99.

 

Støddfrøðiorð  da  fo

Färöisk-dansk och dansk-färöisk matematikordlista. Pdf-fil.

 

Svensk-finsk-engelsk matematisk ordlista  sv  en  fi

Trespråkig översättningsordlista med matematiska termer, sammanställd av Tore Gustafsson. Pdf-fil.

 

Termer för matematikundervisning  30+

Ordlistor över matematiktermer på 35 invandrarspråk, avsedda för flerspråkiga elever, föräldrar och lärare. Utgivna av Skolverket. Pdf-filer.

 

Statistik

 

ISI Multilingual Glossary of Statistical Terms  30+

Översättningsordlista mellan 30 språk för facktermer inom statistik, utgiven av ISI – International Statistical Institute.

 

Statistik  sv

Förklaringar av 300 statistiktermer ur Ordbok i statistik av Olle Vejde och Eva Leander.

 

 

Bookmark and Share

 

© Cercurius AB 2013–2022 — Uppdaterad 2022-05-25

Madeleine Lars

 

sidvisningar

sedan 2013-08-01

 

Översätt sidan!