Sök på hela sajten

Lexikonlänkar

Ekonomi och handel

 

Affärer och logistik  sv  en

Engelsk-svensk översättningsordlista med affärs- och logistiktermer.

 

Affärsordlista  sv  no

Ordlista för översättning av affärsutttryck från svenska till norska (bokmål).

 

Ageras ekonomiordlista  sv

Ordlista som ger mycket utförliga förklaringar av begrepp inom redovisning och juridik, i första hand avsedd för dem som håller på att starta företag.

 

Bank- och finansterminologi  sv  en  fi

Terminologisk databas utarbetad av Bank- och finanstermgruppen i Finland. Termerna anges på finska, svenska och engelska, definitioner och förklaringar enbart på finska. Sökning kan göras på alla tre språken. Samband mellan olika begrepp visas i begreppsdiagram.

 

How to Speak Business German  de  en

En liten engelsk-tysk ordlista över affärstermer.

 

EkoLex  sv

Ett lexikon med över 800 företagsekonomiska termer, sammanställt av Sven Andersson.

 

Ekonomifakta  sv

Förklaringar av företagsekonomiska termer hos Näringslivets Ekonomifakta.

 

Ekonomisk styrning i staten  sv

Ekonomistyrningsverkets ordbok ger utförliga förklaringar av 200 begrepp som har att göra med ekonomisk styrning inom statsförvaltningen.

 

English dictionary of Business  en

Förklaringar av engelska affärstermer.

 

European Central Bank  en

Förklaringar av engelska finanstermer som rör Europeiska centralbankens verksamhet.

 

Finansleksikon  no

Norskt lexikon med förklaringar av finans- och redovisningstermer.

 

Finansportalen  sv

"Sveriges förmodligen största och mest genomarbetade ekonomiska ordlista på Internet", enligt dem själva.

 

Företagskällan  sv

Ett litet näringslivshistoriskt uppslagsverk, främst avsett för skolor. Det har fyra avdelningar: Personer, Företag, Ordlista och Tidsperioder.

 

IMF Terminology – A Multilingual Directory  ar  de  en  es  fr  pt  ru  zh

Internationella valutafondens termbank för översättning av finansiella termer mellan engelska, arabiska, kinesiska, franska, portugisiska, ryska, spanska och tyska.

 

Investopedia: Financial Dictionary  en

Utförliga förklaringar av finansiella begrepp. Innehåller också biografier över framstående ekonomer.

 

Kontorsartiklar (ordlista) – Toimistotarvikesanasto  sv  fi

Svensk-finsk ordlista över kontorsmateriel, sammanställd av Hannele Ennab. Pdf-fil.

 

LSE Finance Glossary  en

Omfattande finansordlista med korta definitioner. Sajten har både sökfunktion och alfabetisk uppställning.

 

Mr Honey's Large Business Dictionary (English-German)  de  en

Engelsk-tysk översättningsordlista för affärstermer.

 

Mr Honey's Medium Business Dictionary (German-English)  de  en

Tysk-engelsk översättningsordlista för affärstermer.

 

Norsk-svensk kontorsordlista  sv  no

Vår egen norsk-svenska översättningsordlista för ord som har att göra med kontorsarbete och kontorsutrustning, både i historisk tid och nutid.

 

Onpulson Wirtschaftslexikon  de

Förklaringar av över 6 000 tyska fackuttryck.

 

Ordbok för affärsfolk  sv

Utdrag ur Ordbok för affärsfolk av Rolf Laurelli, John Örtengren och Lars-Jonas T. Ångström.

 

Polsk-svensk ordlista med finans- och bankterminologi  sv  pl

Ordlista över finansiella termer för översättning från polska till svenska, sammanställd av Radek Baginski. Pdf-fil.

 

Riksbankens ordlista  sv

Förklaringar till ekonomiska uttryck från Sveriges riksbank.

 

Smarte Pengers Økonomileksikon  no

Norskt privatekonomiskt lexikon i databasform.

 

The Free Dictionary – Financial Dictionary  en

Förklaringar av 8 000 bank- och finanstermer.

 

The Numa Dictionary of Derivatives Acronyms  en

Förklaringar av akronymer som används vid handel med finansiella derivat.

 

Utmätnings- och konkursordlista – Ulosotto- ja konkurssisanasto  sv

Svensk-finsk ordlista över termer som rör betalningsanmärkningar, utmätning, konkurser o.dyl., sammanställd av Margaretha Terner. Pdf-fil.

 

 

Bookmark and Share

 

© Cercurius AB 2013–2022 — Uppdaterad 2022-01-05

Madeleine Lars

 

sidvisningar

sedan 2013-08-01

 

Översätt sidan!