Översätt sidan!
Sök på hela sajten
Sajtkarta
Aktuellt
Om oss  Kontakt

Cercurius.se / Språkliga tjänster / Språkundervisning
Start
Hypnoterapi
Tidigare liv
Astrologi
Drömtolkning
Healing
Kurser
Språkliga tjänster
Ordlistor
Typografi
Böcker/Skriftalster
Lexikonlänkar
Övriga länkar

 

Listor
Fotoalbum
Sockerberoende
 

 

 
 

sidvisningar

sedan 2013-08-01

Språkliga tjänster

 

Språkundervisning

Tyska, franska, finska

Redan på högstadiet började jag ge privatlektioner i franska till klasskamrater som behövde få upp sina betyg - vilket de också fick. Efter gymnasiet, på 70- och 80-talen, höll jag kvällskurser i franska, tyska och finska i några terminer på ABF och Studieförbundet Vuxenskolan. På 80-talet arbetade jag också som museilärare på Stockholms stadsmuseum och Stockholms medeltidsmuseum där en stor del av besökarna var skolklasser. Sedan blev det en lång paus i undervisandet ...

Svenska som främmande språk

... men 2002 tog jag upp det igen och i fem år höll jag regelbundet kurser i svenska som främmande språk för vuxna i Tyskland, på folkhögskolor, olika språkinstitut och företag, och jag gav även privatkurser. Vinterterminen 2004-2005 hade jag utöver mina vanliga kurser en timanställning på universitetet Nürnberg-Erlangen och ansvarade för svenskkurserna där på alla nivåer. Det uppstod en lucka mellan två lektorat och då blev jag tillfrågad om jag kunde ställa upp en termin (rekommenderad av den avgående lektorn), så det var ett inhopp som var tidsbegränsat från början. Den terminen hade jag totalt 125 elever!

Kursernas utformning

Jag höll alla slags kurser: enstaka kurser, intensivkurser och kurser som löpte över flera år. Förutom vanliga kurser som följde en lärobok höll jag även temakurser om svensk mat, svensk litteratur och svenskt uttal.

Kursmaterial

För att få så stor bredd och variation som möjligt använde jag mig ända från början av olika läroböcker i de olika kurserna:

Tala svenska av Erbrou Olga Guttke, GROA Verlag
Schwedisch av Hans Ritte, Hueber Verlag
Praktisches Lehrbuch Schwedisch av Kerstin Jaktén och Dirk Huth, Langenscheidt
Hej av Hans Ritte, Hueber Verlag
Schnellkurs Schwedisch av Therese Bernhardt, Hueber Verlag
30 Stunden Schwedisch av Dietrich Lutze, Langenscheidt
Svenska utifrån av Roger Nyborg, Nils-Owe Pettersson och Britta Holm, Svenska institutet
Nybörjarsvenska av Ulla Göransson och Hans Lindholm, Folkuniversitetets förlag
På svenska! av Ulla Göransson och Mai Parada, Folkuniversitetets förlag
På svenska 2! av Ulla Göransson och Mai Parada, Folkuniversitetets förlag
Uttala svenska av Erbrou Olga Guttke, GROA Verlag

Därtill satte jag ihop en ansenlig mängd eget material, om uttal (innan Uttala svenska kom), grammatik och realia samt ordlistor och övningar. Även på kurser som i huvudsak följde en lärobok använde jag alltså alltid annat material också.

Kursdeltagarna

Efterfrågan på svenskkurser är mycket stor i Tyskland, svenskan är oftast det största av de ovanligare språken på läroinstituten (d.v.s. efter engelska, franska, spanska och italienska). Orsaken är en anknytning till Sverige av ett eller annat slag: man arbetar på ett svenskt företag, är gift eller sambo med en svensk, har sommarstuga i Sverige där man regelbundet tillbringar semestern alternativt åker ofta till Sverige på semester, har släktingar som har utvandrat till Sverige eller vill själv utvandra. Eller så har man aldrig ens varit i Sverige men blivit intresserad av landet genom t.ex. Astrid Lindgrens böcker. På frågan varför kursdeltagarna vill lära sig svenska är det vanligaste svaret: "Ich liiiiebe Schweden!" Vilken lärare drömmer inte om ett klassrum där samtliga elevers studiemotivation är enbart kärlek till landet och språket? Så är det i Tyskland!

Mina kurser bestod normalt av 1-20 personer (men drygt 50 förekom) och deltagarnas ålder varierade mellan 15 och 75 år. Många var par eller förälder/barn, eftersom sommarstuga/semester och utvandring är något som involverar hela familjen.

 

 

Undervisning

Jag håller temakurs om mat.

 

 

 

< Tillbaka till sidan "Språkliga tjänster"

   

Bookmark and Share

Madeleine

 

 


 

© 2013-2019 Cercurius AB — Uppdaterad 2014-09-18