Översätt sidan!
Sök på hela sajten
Sajtkarta
Aktuellt
Om oss   Kontakt

Cercurius.se / Böcker/Skriftalster / Uppsatser
Start
Hypnoterapi
Tidigare liv
Astrologi
Drömtolkning
Healing
Kurser
Språkliga tjänster
Ordlistor
Typografi
Böcker/Skriftalster
Lexikonlänkar
Övriga länkar

 

Listor
Fotoalbum
Sockerberoende
 

 

 
 

sidvisningar

sedan 2013-08-01

Böcker/Skriftalster

 

Uppsatser

Här finns några av de uppsatser och andra skrivuppgifter som jag (Madeleine) har skrivit på universitetet och Lärarhögskolan. Jag lägger inte upp dem här därför att jag vill visa upp dem, utan helt enkelt därför att jag själv har haft stor nytta även av korta akademiska uppsatser som jag har hittat på webben när jag har researchat i något visst ämne för en översättning eller för studier. Och när jag upptäckte att Stockholms universitet (utan att ha frågat mig) använde min gamla uppsats från 1980-talet om Finlands riksdag som kursmaterial insåg jag att andra kanske kan ha nytta och glädje av det jag har skrivit.

Det här är bara en del av allt jag har producerat - alltså enbart sådant som jag bedömer kan vara av intresse för andra.

Det är tillåtet att citera ur materialet om källan anges.

 

Antiken  •   Finland  •   Hjärnan  •   Konst  •  

Svenska som andraspråk  •   Översättning

 

Antiken

 

1-5 sidor

Catullus dikt "Attis"

Några forskares åsikter om dikten (1993)

Gjerstad

Om "den svenska skolan", Gjerstads omdateringar av Roms grundläggning och republikens införande och andra forskares kritik av dem (1992)

Themistokles dekret

Fem forskares argument för och emot dekretets äkthet (1992)

 

 

 

Finland

 

15-25 sidor

Analys av finska

En kort översikt över finska språket (2005)

Finlands riksdag

Finlands riksdags sammansättning och arbetsformer (1986). Skriven på skrivmaskin och inskannad som pdf.

6-14 sidor

Aktiebolag i Sverige

Termordlista svenska-finska med förklaringar (1993)

Företagsformer i Sverige

Termordlista svenska-finska (1993)

 

 

 

Hjärnan

 

1-5 sidor

Drömmar

En liten vetenskaplig studie om drömmar (2012)

 

 

Konst

 

1-5 sidor

Broddetorpsaltaret

Ett muntligt föredrag om altaret i Broddetorps kyrka (1986)

 

 

Litteratur

 

15-25 sidor

Några tjeckiska böcker

Referat på svenska av 14 tjeckiska böcker (1995)

Tjeckiska kvinnliga författare

En presentation av kvinnliga tjeckiska författare födda 1830-1885 (1997)

1-5 sidor

"Allt går sönder" av Chinua Achebe

Referat av boken (2003)

Happy Days

Några reflektioner om Happy Days av Samuel Beckett (1994) (på engelska)

Moll Flanders

Stilanalys av Moll Flanders av Daniel Defoe (1993) (på engelska)

Shakespeare - Donne

En jämförelse mellan Shakespeares Sonnet 71 och Donnes dikt The Apparition (1993) (på engelska)

 

 

Svenska som andraspråk

 

˜ 50 sidor

Tala svenska utifrån

En kontrastiv analys av tre läroböcker i svenska som främmande språk (i samarbete med två kurskamrater) (2006)

6-14 sidor

Andraspråks- och modersmålsundervisning i Bayern

En undersökning om hur andraspråks- och modersmålsundervisningen ser ut i Bayern (2004)

Enkät om inlärning

En undersökning i enkätform om hur några av mina elever lär sig svenska (2005)

Performansanalys

En performansanalys av en av mina elevers texter (2004)

1-5 sidor

Bedömning

Beskrivning av olika bedömningsinstrument i undervisningen (2005)

Genesee & Upshur

Referat av ett kapitel ur Classroom-based Evaluation in Second Language Education av Genesee & Upshur (2005)

Inlärningsgångar

Inlärningsgångar i en elevtext (2005)

Intervju med en flykting

Intervju med en flykting, kopplad till boken "Att bryta upp och byta land" av Elsie C. Franzén (2003)

Kongruens

Ett exempel på hur olika språkliga distinktioner framhävs med hjälp av kongruenssystemet (2004)

Om samtal i undervisningen

Sammanfattning av innehållet i två artiklar och ett bokkapitel som alla handlar om samtal som verktyg i undervisningen (2005)

Roadville

Om Roadville ur What No Bedtime Story Means av S. Heath (2005)

"Språka samman" av Inger Lindberg

Referat av boken (2005)

Textanalys

Analys av ett kapitel i en lärobok i svenska (2005)

Tre artiklar

Referat av tre artiklar i "Symposium 2003. Arena andraspråk" av Mikael Olofsson (red.) (2005)

Tvåspråkiga barn och skolframgång

Axelssons och Obondos syn på hur tvåspråkiga barn når skolframgång (2003)

 

 

 

Översättning

 

6-14 sidor

Subtitling

A study of the specific problems of subtitling in contrast to text translation (1996)

 

 


 

Bookmark and Share

Madeleine 

 

 

© 2013-2019 Cercurius AB — Uppdaterad 2015-02-01